Filologia klasyczna - Warszawa

Filologia klasyczna - Warszawa

Studia na kierunku filologia klasyczna w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Filologia klasyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

16.01.2024

Filologia klasyczna studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Filologia klasyczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Filologia klasyczna - Warszawa
Studia na kierunku filologia klasyczna w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia klasyczna w Warszawie rozpocznie się 7 czerwca 2024 r. i potrwa do 22 września 2024 r. | Filologia klasyczna Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku filologia klasyczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Filologia klasyczna dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. kultury antycznej, języka łacińskiego i starogreckiego czy dziedzictwa starożytnego i średniowiecznego. Program kształcenia przewiduje realizację przedmiotów takich jak m.in. praktyczna nauka języka łacińskiego i greckiego, elementy kultury antycznej, literatura grecka i łacińska — proza, dramat, epika i liryka, edycja i krytyka tekstu czy wstęp do filologii klasycznej.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie na kierunku Filologia klasyczna dają absolwentom możliwość znalezienia zatrudnienia w biurach tłumaczeń, archiwach czy wydawnictwach. Mogą zdecydować się również na pracę na stanowisku nauczyciela języka obcego. Kolejną możliwą ścieżką rozwoju zawodowego jest sektor mediów i dziennikarstwa. Niektórzy absolwenci szukają zatrudnienia również w instytucjach kulturalnych, a także w szeroko pojętej turystyce.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Warszawie na kierunek Filologia klasyczna, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę średnią ocen ze studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku Filologia klasyczna:

 • język polski,
 • język obcy,
 • biologia,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • historia muzyki,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • WOS,
 • fizyka z astronomią,
 • chemia,
 • informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA?

Filologia klasyczna to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Warszawie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. kultury antycznej, języka łacińskiego i starogreckiego czy dziedzictwa średniowiecznego i starożytnego.

Kierunki studiów w Warszawie takie jak Filologia klasyczna dają studentom możliwość wyboru specjalizacji, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia klasyczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Filologia klasyczna umożliwiają studentom m.in. zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi mitologii, krytyki tekstu czy metryki. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z literaturą wczesnochrześcijańską i średniowieczną, patrystyką i mediewistyką oraz zdobędą szeroką wiedzę humanistyczną związaną z dziedzictwem starożytnym i średniowiecznym.

Studenci kierunku Filologia klasyczna mogą również zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz zrozumieć współczesną kulturę Europy, która zagorzeniona jest w tradycjach grecko-rzymskich. Mogą także m.in. zdobyć wiedzę z zakresu historii i teorii literatury, teorii przekładu, a także wiedzę i umiejętności dotyczące krytyki tekstu i edytorstwa.

Studia na tym kierunku dają studentom też możliwość zdobycia wiedzy z zakresu np. estetyki i aksjologii literackiej, związków literatury i innych sztuk czy gramatyki historycznej języka greckiego i łacińskiego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Warszawie na kierunku Filologia klasyczna: nowoczesne metody literaturoznawcze a literatura epok dawnych, translatorium łacińskie, kultura języka.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek filologia klasyczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Humanistycznych) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA?

Studia na kierunku Filologia klasyczna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filologia klasyczna w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA

Studia na kierunku Filologia klasyczna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach tłumaczeń, mediach, wydawnictwach, instytucjach kulturalnych, placówkach oświatowych, firmach reklamowych czy archiwach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologia klasyczna:

 • tłumacz,
 • media,
 • wydawnictwa,
 • instytucje kulturalne,
 • muzea,
 • placówki oświatowe,
 • branża turystyczna,
 • firmy reklamowe,
 • archiwa.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia klasyczna Warszawa studia i stopnia

Filologia klasyczna Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia klasyczna Warszawa studia stacjonarne

Filologia klasyczna w Warszawie

Popularne kierunki filologiczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia