Iberystyka: hispanistyka - Warszawa

Iberystyka: hispanistyka - Warszawa

Studia na kierunku iberystyka: hispanistyka w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Iberystyka: hispanistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

22.02.2024

Iberystyka: hispanistyka - studia Warszawa - 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku iberystyka: hispanistyka to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Iberystyka: hispanistyka - Warszawa
Studia na kierunku iberystyka: hispanistyka w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

 

Opis kierunku

W trakcie studiów realizowanych jako proces dydaktyczny na kierunku iberystyka: hispanistyka, słuchacze zdobywają kompetencje w zakresie komunikowania się w języku hiszpańskim. Studenci mają możliwość kreatywnego interpretowania oraz czynnego uczestnictwa w życiu kulturowym oraz społecznym, jakie zachodzi w świecie hiszpańskojęzycznym.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie kształcą specjalistów, którzy doskonale odnajdą się w pracy w firmach krajowych oraz międzynarodowych, dzięki umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim na poziomie zaawansowanym. Mogą podjąć zatrudnienie także jako tłumacze, redaktorzy tekstów, w dziale public relations czy w instytucjach kultury.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kierunki studiów w Warszawie, do których należy iberystyka: hispanistyka przeznaczone są dla kandydatów z pozytywnym wynikiem matury. Należy dostarczyć oryginał lub odpis tego świadectwa, dyplom IB lub EB. Wymagany jest pozytywny wynik z takich przedmiotów maturalnych, jak np.:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny.

Dodatkowo rekrutacja na studia w Warszawie na kierunek iberystyka: hispanistyka, obejmuje egzamin wstępny. Jest on obowiązkowy dla kandydatów, którzy nie mają dyplomu ukończenia studiów minimum I stopnia na kierunkach pokrewnych.

Kandydaci przystępujący do testu powinni wykazywać się znajomością twórczości pisarzy hiszpańskich, wybranych zbiorów jednego lub dwóch heteronimów Fernanda Pessoi czy znajomością co najmniej jednego dzieła portugalskiego noblisty w oryginale. Kandydat powinien również znać historię regionu Hiszpanii czy Portugalii.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU IBERYSTYKA: HISPANISTYKA?

Studia na kierunku iberystyka: hispanistyka umożliwiają uczestnikom naukę języka hiszpańskiego od podstaw lub kontynuacji nauki rozpoczętej wcześniej. Studenci mogą również zdobywać umiejętność znajomości wybranego innego języka obcego.

Kadrę naukową tworzą wybitni specjaliści oraz praktycy zawodowi, którzy przekazują studentom zróżnicowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie najważniejszych zagadnień dziejów czy dziedzictwa kulturowego Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Duży nacisk kładziony jest na rozumienie podłoża zjawisk znajdujących się w centrum zainteresowań badaczy oraz twórców kultury.

Wszystkie zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku, który oferuje studentom dostęp do innowacyjnego sprzętu multimedialnego.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku iberystyka: hispanistyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (studia licencjackie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Warszawie na kierunku iberystyka: hispanistyka kształcą specjalistów, którzy wykazują się rozbudowaną wiedzą i kompetencjami w zakresie komunikacji w języku hiszpańskim. Mogą także włączać się w życie kulturalne Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.

Absolwent zna powiązania hispanistyki z pozostałymi dyscyplinami nauk humanistycznych – również tych o kulturze oraz religii krajów tego regionu. Wie, jakie są podstawowe techniki analizy hiszpańskojęzycznego dzieła literackiego. Zna jednocześnie terminologię i kierunki badań, które obejmują wybrane obszary dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych dla studiów iberystycznych.

Potrafi wyszczególnić najważniejsze wydarzenia z historii Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej, mechanizmy ewolucji języka hiszpańskiego. Czyta ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim i porozumiewa się za jego pomocą.

Rozpoznaje różne rodzaje tekstów w tym języku i przeprowadza ich analizę za pomocą podstawowej terminologii. Absolwenci mogą także podjąć edukację w ramach kształcenia na II stopniu Filologii Iberyjskiej.

Uczelnie w Warszawie - kierunek iberystyka: hispanistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii UW) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU IBERYSTYKA: HISPANISTYKA?

Studia na kierunku iberystyka: hispanistyka trwają 3 lata (studia licencjackie).

Iberystyka: hispanistyka w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU IBERYSTYKA: HISPANISTYKA

Studia rozwijają w uczestnikach kompetencje niezbędne do pracy na rynku krajowym oraz zagranicznym. Jest to możliwe dzięki znajomości języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym. Mogą także podjąć pracę w biurze tłumaczeń, przy redagowaniu tekstów, podróżach oraz w działach public relations.

Dodatkowo uczestnicy mają możliwość realizowania fakultatywnego modułu, który przygotuje do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku iberystyka: hispanistyka

 • biura tłumaczeń,
 • biura podróży,
 • nauczyciel języka hiszpańskiego,
 • krajowe i międzynarodowe korporacje,
 • redagowanie tekstów,
 • public relations,
 • instytucje kultury,
 • środki masowego przekazu.

Studia na kierunku iberystyka: hispanistyka to idealny wybór dla osób, które pragną poznać kulturę Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, a także nauczyć się języka tego regionu.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Iberystyka: hispanistyka Warszawa studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Iberystyka: hispanistyka Warszawa studia stacjonarne

Iberystyka: hispanistyka w Warszawie

Popularne kierunki filologiczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia