Helwetologia – studia szwajcarskie - Warszawa

Helwetologia – studia szwajcarskie - Warszawa

Studia na kierunku helwetologia - studia szwajcarskie w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Helwetologia - studia szwajcarskie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

22.02.2024

Helwetologia – studia szwajcarskie – studia Warszawa - 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku helwetologia – studia szwajcarskie to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.  Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Helwetologia – studia szwajcarskie - Warszawa
Studia na kierunku helwetologia - studia szwajcarskie w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

 

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku helwetologia – studia szwajcarskie studenci uczestniczą w zajęciach z zakresu nauk humanistycznych oraz społecznych. Kształcenie ma profil ogólnoakademicki i obejmuje bloki tematyczne, które służą pogłębianiu przez słuchaczy wiedzy i umiejętności teoretycznych o Szwajcarii. Studenci zapoznają się z zagadnienia dotyczącymi systemu prawnego, politycznego i administracyjnego Szwajcarii, historią i kulturą czterech obszarów językowych Szwajcarii czy stosunków międzynarodowych, sytuacji geopolitycznej oraz polityki zagranicznej Szwajcarii.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie na kierunku helwetologia – studia szwajcarskie pogłębiają w słuchaczach wiedzę na temat Szwajcarii i przygotowują ich do pracy zarówno w środowisku biznesowym, jak i na stanowiskach w obszarze dyplomacji, administracji czy edukacji. Absolwenci zajmują stanowiska także w organizacjach międzynarodowych i pozarządowych. Mogą również znaleźć zatrudnienie w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, sektorze turystycznym oraz w zawodach związanych z dziennikarstwem i mediami.

Wymagania rekrutacyjne

Kierunki studiów w Warszawie, do których należy helwetologia – studia szwajcarskie przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych). Od kandydatów wymagana jest znajomość jednego języka obcego – niemieckiego francuskiego lub włoskiego, co najmniej na poziomie B1.

Rekrutacja na studia w Warszawie na kierunku helwetologia – studia szwajcarskie odbywa się również na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Składa się ona z trzech pytań i prowadzona jest w języku polskim oraz obcym (wskazanym przez kandydata). Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zweryfikowanie wiedzy obejmującej zakres współczesnej historii, kultury, literatury czy systemu politycznego Szwajcarii.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HELWETOLOGIA – STUDIA SZWAJCARSKIE?

Studia na kierunku helwetologia – studia szwajcarskie to innowacyjny kierunek, który łączy wiedzę z zakresu dziedzin nauk humanistycznych z naukami społecznymi. Zagadnienia, jakie poruszane są w ramach zajęć, dotyczą zarówno idei, jak i praktyk społecznych i kulturowych.

Helweltologia obejmuje zakresem zagadnienia humanistyczne, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze, religii czy nauki o polityce. W ramach licznych zajęć organizowane są przedmioty, które pogłębiają w studentach wiedzę i umiejętności teoretyczne w zakresie literatury, kultury oraz języka Szwajcarii.

W ramach kształcenia organizowane są zajęcia obejmujące tematykę kultury, literatury, socjolingwistyki oraz helwetologii. Przedmioty te wprowadzają słuchaczy w świat zawodowy. Poza tym studenci mają możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań dzięki profilowaniu grup.

Dodatkowo w ramach dwóch lat kształcenia studenci uczestniczą w wyjazdach studyjnych do Szwajcarii jako członkowie grupy projektowej. Odbywają także staże w Bernie i Genewie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku helwetologia – studia szwajcarskie możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia magisterskie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Warszawie na kierunku helwetologia – studia szwajcarskie kształcą absolwentów, którzy potrafią dokonywać analizy społeczno-politycznej, a także zjawisk i tekstów kultury Polski oraz Szwajcarii. Poza tym wyróżniają się bardzo dobrą znajomością w mowie oraz w piśmie dwóch jeżyków obcych – francuskiego, niemieckiego lub włoskiego.

Absolwenci wyróżniają się także rozbudowaną znajomością terminologii z zakresu teorii, metod i stanu badań studiów szwajcarskich. Znają rozwój historyczny systemu politycznego Szwajcarii i mechanizmy funkcjonowania systemu językowego tego kraju.

Potrafią samodzielnie przeprowadzać analizę socjolingwistyczną społeczności różniących się językowo. Wiedzą także, jak organizować i planować przedsięwzięcia badawcze lub twórcze.

Uczelnie w Warszawie - kierunek helwetologia - studia szwajcarskie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii UW) stacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HELWETOLOGIA – STUDIA SZWAJCARSKIE?

Studia na kierunku helwetologia – studia szwajcarskie trwają 2 lata (studia magisterskie).

Helwetologia - studia szwajcarskie w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HELWETOLOGIA – STUDIA SZWAJCARSKIE

Absolwenci dzięki rozbudowanej wiedzy i umiejętnościom praktycznym znajdą zatrudnienie w roli dyplomatów, pracowników agencji rządowych oraz pozarządowych. Bez problemu odnajdą się również na stanowisku wykwalifikowanych urzędników państwowych oraz personelu administracyjnego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku helwetologia – studia szwajcarskie

  • dyplomaci,
  • pracownicy w agencjach rządowych oraz pozarządowych,
  • wysoko wykwalifikowani pracownicy urzędów państwowych,
  • pracownicy polskich oraz szwajcarskich urzędów,
  • kadra różnych instytucji upowszechniania kultury szwajcarskiej.

Studia na kierunku helwetologia – studia szwajcarskie są pierwszym tego rodzaju kierunkiem na świecie, który daje studentom możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych i kompleksowych badań nad Szwajcarią.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Helwetologia - studia szwajcarskie Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Helwetologia - studia szwajcarskie Warszawa studia stacjonarne

Helwetologia – studia szwajcarskie w Warszawie

Popularne kierunki filologiczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia