Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Warszawa

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Warszawa

Studia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

16.01.2024

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia.

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Warszawa
Studia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Polonistyki UW).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie oferują studentom możliwość zgłębienia wiedzy i rozwoju umiejętności w zakresie wielu obszarów, w tym kultury starożytnej, języka łacińskiego i greckiego oraz dziedzictwa kulturowego. Program edukacyjny przewiduje realizację różnorodnych przedmiotów, takich jak praktyczna nauka języka łacińskiego i greckiego, elementy kultury antycznej, literatura grecka i łacińska obejmująca prozę, dramat, epikę i lirykę, edycja i krytyka tekstu oraz wprowadzenie do filologii klasycznej.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów w Warszawie na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie mają możliwość podjęcia pracy w różnorodnych obszarach zawodowych.Zatrudnienie znajdują w biurach tłumaczeń, archiwach lub wydawnictwach. Absolwenci mogą zdecydować się na karierę nauczyciela języka obcego, zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Kolejnym kierunkiem rozwoju zawodowego jest sektor mediów i dziennikarstwa. Niektórzy absolwenci wybierają również pracę w instytucjach kulturalnych. Dodatkowo, branża turystyczna stanowi kolejną opcję zatrudnienia, gdzie mogą pełnić różnorodne role związane z organizacją podróży i promocją kultury starożytnej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Warszawie na kierunek Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, w przypadku studiów I stopnia, wymagają egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę wynik egzaminu wstępnego, którego szczegóły opisane są w regulaminie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język grecki i kultura antyczna,
 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE?

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Warszawie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia kompetencji związanych m.in. ze starożytną Grecją i Rzymem, a także umiejętności komunikacyjnych oraz wiedzy z zakresu nauk o starożytności.

Kierunki studiów w Warszawie takie jak Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie dają studentom możliwość wyboru modułu, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. literaturoznawstwa i językoznawstwa, historii, archeologii czy filozofii, a także nauki praktycznej języka starogreckiego i łacińskiego. Program studiów zakłada też, że studenci zdobędą umiejętności dotyczące np. redakcji tekstu, edycji i krytyki tekstu.

Studenci kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie mogą również zdobyć wiedzę o literaturze klasycznej, szeroko pojętej kulturze współczesnej, translatoryce czy wpływie kultury starożytnego Rzymu i Grecji na kulturę późniejszych czasów. W zależności od wybranego modułu, studenci mogą także np. zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu filologii klasycznej, historii kultury, filozofii czy komparatystyki czy uczestniczyć w zajęciach z gramatyki historycznej języka łacińskiego i greckiego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Warszawie na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie: lektury greckie i łacińskie w oryginale, metryka starożytna, elementy kultury renesansu i baroku.

Uczelnie w Warszawie - kierunek filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warszawski (Wydział Polonistyki UW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE?

Studia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

Studia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w mediach, wydawnictwach, archiwach, bibliotekach, instytucjach kulturalnych, a także jako nauczyciele.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:

 • media,
 • wydawnictwa,
 • archiwa,
 • biblioteki,
 • instytucje kulturalne,
 • nauczyciel.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Warszawa studia stacjonarne

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w Warszawie

Popularne kierunki filologiczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w miastach

Nadchodzące wydarzenia