Energetyka - Gdańsk

Energetyka - Gdańsk

Energetyka - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

25.10.2022

Energetyka studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Energetyka to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku energetyka w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Energetyka dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. wytwarzania i eksploatacji urządzeń energetycznych oraz kreatywnego projektowania systemów energetycznych, które są przyjazne środowisku.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Energetyka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w zakładach sektora energetycznego, biurach projektowo-konstrukcyjnych czy przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych.

czytaj dalej wszystko o Energetyka - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek ENERGETYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Energetyka +

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Elektrotechniki i Automatyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Energetyka, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę kryterium podobieństwa z ukończonym przez kandydata kierunkiem studiów, średnią ocen ze studiów oraz ocenę na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Energetyka:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Energetyka w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA?

Energetyka to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie wytwarzania i eksploatacji urządzeń energetycznych, a także projektowania systemów energetycznych, które są przyjazne dla środowiska.

Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą wiedzę z zakresu chemii, fizyki, termodynamiki i mechaniki płynów i będą potrafili wykorzystać ją do opisu podstawowych zjawisk zachodzących w urządzeniach i układach energetycznych.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Energetyka dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Energetyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Energetyka dają studentom możliwość zdobycia kompetencji w zakresie zaawansowanych technologii oraz metod badania procesów i eksploatacji maszyn w energetyce. Studenci mogą również nauczyć się, jak projektować i prowadzić procesy przetwarzania energii maszyn i urządzeń energetycznych oraz jak realizować modernizację procesów i maszyn.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą również zdobyć wiedzę m.in. o funkcjonowaniu systemów energetycznych i elektroenergetycznych oraz o ekonomii w energetyce; o tworzeniu zrównoważonych energetycznie obiektów; o metodach prowadzenia badań nad magazynowaniem energii czy o technicznych i finansowo-ekonomicznych aspektach zarządzania energetyką.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Energetyka: metody numeryczne w energetyce, modelowanie procesów elektroenergetycznych, ochrona środowiska w energetyce.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA?

Studia na kierunku Energetyka trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Energetyka w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ENERGETYKA

Kierunki studiów takie jak Energetyka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w szeroko rozumianym sektorze energetycznym, w biurach projektowo-konstrukcyjnych czy przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych w obszarze energetyki. Mogą również znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, które wdrażają ekologiczne rozwiązania energetyczne lub zajmują się wytwarzaniem i obrotem energii elektrycznej albo ciepła, a także w jednostkach samorządu lokalnego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Energetyka:

 • sektor energetyczny,
 • biura projektowo-konstrukcyjne,
 • przedsiębiorstwa doradczo-konsultingowe,
 • przedsiębiorstwa wdrażające ekologiczne rozwiązania energetyczne,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem/obrotem energii elektrycznej/ciepła,
 • jednostki samorządu lokalnego.

Kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku

architektura
nawigacja
transport
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia