Inżynieria materiałowa - Gdańsk

Inżynieria materiałowa - Gdańsk

Inżynieria materiałowa - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

22.02.2023

Inżynieria materiałowa studia Gdańsk - 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku inżynieria materiałowa w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. nowoczesnych technik badawczych do projektowania i wytwarzania materiałów, technologii wytwarzania czy kształtowania materiałów.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Inżynieria materiałowa dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przemyśle chemicznym, metalurgicznym czy tworzyw sztucznych, a także medycynie czy przemyśle motoryzacyjnym.

 

czytaj dalej wszystko o Inżynieria materiałowa - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Inżynieria materiałowa +

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Chemiczny stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria materiałowa

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Inżynieria materiałowa, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę średnią ocen ze studiów i ocenę na dyplomie kandydata, a także kryterium podobieństwa pomiędzy ukończonym przez kandydata kierunkiem studiów a tym, na który kandyduje.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria materiałowa:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria materiałowa w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA?

Inżynieria materiałowa to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez praktyki zawodowe czy zajęcia laboratoryjne.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Inżynieria materiałowa dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Inżynieria materiałowa umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. projektowania, wytwarzania czy przetwarzania materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą wiedzę o materiałach inżynierskich, zapoznają się z metodami wytwarzania materiałów, zagadnieniami konstrukcyjnymi i technologicznymi czy związanymi z zapewnieniem jakości materiałów.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Inżynieria materiałowa mogą także np. zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu biokorozji, nieniszczących metod badań materiałów czy mechanicznych metod badań materiałów. Mogą również zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi materiałoznawstwa magnetycznego, materiałów dielektrycznych czy nanotechnologii.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Inżynieria materiałowa: badania strukturalne materiałów, metrologia w inżynierii materiałowej, miernictwo cyfrowe.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA?

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

 

Inżynieria materiałowa w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przemyśle chemicznym, metalurgicznym czy tworzyw sztucznych, przemyśle motoryzacyjnym, stoczniowym i lotniczym, centrach badawczo-rozwojowych, laboratoriach, przedsiębiorstwach związanych z elektroniką i optoelektroniką czy w przemyśle zbrojeniowym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria materiałowa:

 • przemysł chemiczny, metalurgiczny, tworzyw sztucznych,
 • przemysł motoryzacyjny, stoczniowy, lotniczy,
 • centra badawczo-rozwojowe,
 • laboratoria,
 • przedsiębiorstwa związane z elektroniką i optoelektroniką,
 • przemysł zbrojeniowy.

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku

architektura
nawigacja
transport
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia