Administracja studia zaoczne Gdańsk Gdynia Sopot

Studia zaoczne w Trójmieście

administracja

Odkryj administrację w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

04.01.2023

Administracja studia niestacjonarne (zaoczne) - Gdańsk Gdynia Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku administracja w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub online

 

Opis kierunku

Dobrze wykwalifikowani pracownicy administracji, są potrzebni właściwie w każdej, nawet najmniejszej gminie w Polsce. Nie może zatem dziwić, że tak wiele osób decyduje się podjąć studia w tym zakresie. Studenci mają szansę dowiedzieć się, w jaki dokładnie sposób funkcjonuje administracja publiczna. Dzięki studiom można również poznać podstawy prawoznawstwa, czy finansów publicznych – taka wiedza może okazać się niezbędna w przyszłej pracy. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku administracja w Trójmieście roku akademickim 2022/2023 waha się od 4300 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Praca po studiach

Ukończenie studiów otwiera możliwości na pracę w instytucjach administracji publicznej (samorządowych, rządowych lub międzynarodowych). Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w prywatnych firmach, czy organizacjach pozarządowych. 

czytaj dalej wszystko o Administracja studia zaoczne Gdańsk Gdynia Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej

Jakie są ceny studiów na kierunku administracja w Trójmieście?

Studenci, którzy zdecydują się na realizację studiów w trybie zaocznym, będą musieli ponieść odpowiednie opłaty za możliwość pobierania nauki. Ich wysokość może się zmieniać w zależności od różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych.
Dlatego też istotne jest, abyś przed przystąpienie do procesu rekrutacji dokładnie zapoznał się z obowiązującym regulaminem opłat oraz aktualną ofertą. Uczelnie w Trójmieście często wychodzą naprzeciw swoim studentom, oferując im wiele udogodnień, takich jak: płatności ratalne, promocje i różnego rodzaju zniżki, o może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość opłat.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku administracja (zaoczne) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja (zaoczne) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Uczelnie w Trójmieście ustalają limity miejsc na poszczególne kierunki studiów. Tyczy się to również administracji w trybie niestacjonarnym.

Jak dostać się na administrację w trybie niestacjonarnym w Trójmieście? O przyjęciu na studia w trybie niestacjonarnym decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku przekroczenia ilości kandydatów w stosunku do liczby miejsc, obowiązuje konkurs świadectw – pod uwagę brana jest liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na administrację w trybie niestacjonarnym w Trójmieście, to m.in.: historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

Limity miejsc na kierunku administracja w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji): 50

 *Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Administracja w Trójmieście w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne. W przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest niezależnie od wybranej formy studiów przez kandydata.   

Stawki czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na administrację w trybie niestacjonarnym w Trójmieście.

Ceny studiów na kierunku administracja w Trójmieście:   

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni: od 6200 zł
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji): 5400 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku: od 4300 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na administrację w trybie niestacjonarnym w Trójmieście kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Trójmieście?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na administrację w Trójmieście, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie można znaleźć wyniki?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na administrację w Trójmieście będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).W systemie IRK można również znaleźć takie informacje jak, uzyskana ilość punktów, zajęte miejsce, czy nawet ilość chętnych jaka przypadała na jedno miejsce. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji): do 14.09.2022

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na administrację w trybie niestacjonarnym w Trójmieście, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Trójmieście?

Składanie kompletu dokumentów na administrację w trybie niestacjonarnym w Trójmieście wygląda podobnie, jak na inne kierunki studiów. Kandydaci na studia musza złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na administrację w trybie niestacjonarnym w Trójmieście powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne. Dokumenty jakie przyszli studenci administracji muszą mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na administrację w trybie niestacjonarnym w Trójmieście muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek administracja w trybie niestacjonarnym w Trójmieście? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji):

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

 

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Trójmieście?

1. Dla kogo ten kierunek?

Pracownicy administracyjni są cenioną grupą zawodową, która może liczyć na wiele ciekawych i perspektywicznych ofert pracy. Nic więc dziwnego, że studia związane z tym obszarem nauki cieszą się tak dużą popularnością i zainteresowaniem studentów. To właśnie dla nich powstał kierunek administracja w Trójmieście, który dostępny jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Jeżeli chcesz przekonać się, że studia mogą być ciekawym i rozwijającym doświadczeniem, to ten kierunek będzie dla ciebie idealnym wyborem.
Idealnymi kandydatami na studia prawnicze będą osoby o zainteresowaniach z obszaru nauk administracyjnych, humanistycznych, politycznych i prawniczych. Jeżeli dodatkowo jesteś osobą zorganizowaną i odpowiedzialną, to koniecznie weź udział w rekrutacji na ten kierunek studiów!
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku administracja w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3.Program studiów i gdzie studiować

Uczelnie w Trójmieście, ze względu na rosnące zainteresowanie studiami prawniczymi, coraz częściej decydują się na wprowadzenie ich do swoich ofert kształcenia. Dokładną listę uczelni, z którymi będziesz mógł rozpocząć swoją przygodę naukową, znajdziesz w dziale poniżej. Przed przystąpieniem do rekrutacji, zapoznaj się z wszystkimi opcjami, tak aby wybrać te najlepszą i najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb.
Studenci, którzy zdecydują się aplikować na kierunek administracja w Trójmieście będą mieli oakzję rozwinąć swoją wiedzę z obszaru nauk prawniczych, społecznych, administracyjnych i ekonomicznych. W programie przewidziano wiele interesujących zajęć, takich jak: prawoznawstwo, prawo administracyjne, finanse publiczne, nauka o państwie i inne. Wszystkie wykłady i warsztaty będą prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków z branży administracyjnej, którzy chętnie podzielą się z tobą swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem.
 

4. Praca po studiach

Uczelnie w Trójmieście kształcą specjalistów z obszaru różnorodnych nauk, którzy doskonale radzą sobie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Dlatego też po ukończeniu kierunku administracja będziesz miał wiele możliwości rozwoju zawodowego. przede wszystkim zostaniesz kompleksowo przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej i państwowej.
Co więcej idealnie odnajdziesz się jako pracownik sektora finansowego, między innymi w bankowości, firmach ubezpieczeniowych czy agencjach kredytowych. Co więcej, możesz zostać pracownikiem firm konsultingowych, i doradczych, a także wykonywać obowiązki analityka biznesowego. Absolwenci często obejmują stanowiska kierownicze i menedżerskie w rożnego rodzaju instytucjach, firmach i korporacjach. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zasadne będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.
Kierunki studiów w Trójmieście w większości można realizować w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Podobnie jest z kierunkiem administracja. Studia zaoczne będą idealnym wyborem dla osób chcących pogodzić naukę z praca zawodową. W tym przypadku zajęcia będą odbywać się w wybrane weekendy semestru.
Program nauczania na kierunku administracja w Trójmieście będzie oscylował wokół treści związanych z naukami społecznymi, prawniczymi, administracyjnymi czy ekonomicznymi. Studenci rozwiną swoją wiedzę na temat zasad funkcjonowania konkretnych organów administracji publicznej. Co więcej, zapoznają się z istotnymi regulacjami prawnymi i ich zastosowaniem w praktyce. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, między innymi;
 • prawoznawstwo
 • nauki o administracji
 • prawo administracyjne
 • finanse publiczne
 • historia administracji
 • nauka o państwie

 

Oprócz bloku podstawowego, w ofercie znajdą się także obieralne moduły specjalizacyjne. Studenci będą mogli dokonać wyboru między: administracją europejską, podatkową, publiczną, e-administracją, administracją wymiaru sprawiedliwości, administracją finansów i biznesu, bezpieczeństwa publicznego czy organizacji i instytucji międzynarodowych.
Aktualną listę ścieżek naukowych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych uczelni wyższych. Co więcej, w czasie studiów, poznasz nowoczesne systemy i programy informatyczne i nauczysz się wykorzystywać je w swojej codziennej pracy. Uzyskaną wiedzę i kompetencje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Ile trwają studia na kierunku administracja w Trójmieście?

Studia na kierunku administracja w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Od momentu wprowadzenia deklaracji bolońskiej, studia wyższe dzielą się na te pierwszego i drugiego stopnia. Podobnie jest z administracją w Trójmieście. Pierwsza opcja skierowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy po zdaniu egzaminu maturalnego, chcą kontynuować kształcenie na uczelni wyższej. W tym przypadku nauka trwa trzy lata i kończy się otrzymaniem dyplomu licencjata.

Jeżeli natomiast możesz pochwalić się dyplomem ukończenia studiów wyższych, a mimo to zależy Ci na dalszej nauce, to studia magisterskie będą dla ciebie odpowiednim wyborem. Osoby, które zdecydują się na tę formę studiów, na naukę będą musiały przeznaczyć trzy lub nawet cztery semestry. Po zakończeniu nauki na studiach magisterskich możesz kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich i rozważyć karierę naukową.

Administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie w Trójmieście?

Kierunki studiów w Trójmieście kształcą doskonałych specjalistów z obszaru różnorodnych dziedzin, którzy z powodzeniem znajdują atrakcyjną i perspektywiczną pracę. Podobnie jest z absolwentami kierunku administracja, którego ukończenie otwiera wiele zawodowych drzwi.
Po ukończeniu studiów prawniczych możesz związać swoją przyszłość z jednostkami administracji publicznej, samorządowej i państwowej. Równie ciekawą opcją jest objęcie stanowisk kierowniczych i menedżerskich w różnego rodzaju firmach, korporacjach i instytucjach publicznych. Absolwenci doskonale odnajdują się w roli pracownika administracyjno biurowego, w której odpowiadają za sprawną organizacje dokumentów i przepływ informacji. Dobrym pomysłem jest zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, fundacjach czy stowarzyszeniach.
Co więcej, bez problemu znajdziesz prace w działach kadr, HR, public relations czy w sektorach marketingowych, gdzie wykorzystasz swoje kompetencje interpersonalne i komunikacyjne. Jako absolwent będziesz doskonale przygotowany do pracy z ludźmi, między innymi na stanowiskach związanych z obsługą klienta. Dodatkowo, bardzo dobra znajomość języka obcego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery, zarówno w krajowych oddziałach światowych firm, jak i poza granicami kraju, także w instytucjach Unii Europejskiej. Ponadto, możesz założyć własną działalność gospodarczą o profilu dopasowanym do twojego wykształcenia.

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek administracja w Trójmieście?

Aby zostać studentem kierunku administracja w Trójmieście, powinieneś spełnić kilka istotnych warunków. Najważniejszym z nich jest zaliczenie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych.
W przypadku studiów magisterkich, będziesz musiał przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z obszaru pokrewnych nauk. Wszyscy kandydaci są zobowiązani do terminowego dostarczenia wymaganych dokumentów kwalifikacyjnych.
 
W procesie rekrutacji na kierunek administracja w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:
 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji UG) niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Elektryczny UMG) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Trójmieście?

Jeżeli zależy Ci na zdobyciu wszechstronnego wykształcenia i gruntownego przygotowania zawodowego, to studia prawnicze będą dla ciebie odpowiednim wyborem. Jednak zanim przystąpisz do procesu rekrutacji, powinieneś zastanowić się nad kilkoma istotnymi kwestami, mianowicie:
 • Czy interesujesz się naukami prawniczymi politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi i chciałbyś związać z nimi swoją przyszłość zawodową?
 • Czy jesteś osobą odpowiedzialną i zorganizowaną?
 • Czy chciałbyś zawodowo związać się z jednostkami administracji publicznej?

 

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, to powinieneś wziąć udział w rekrutacji na kierunek administracja w Trójmieście. Pamiętaj jednak, że aby dostać się na wymarzone studia konieczne będzie dopełnienie kilku formalności. Istotną kwestią jest jak najlepsze zaliczenie egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, historii, WOS-u lub geografii. Studenci, którzy będę mieli osiągnięcia w wybranych olimpiadach naukowych, zyskają dodatkowe punkty, mające wpływ na ostateczny wynik rekrutacji.
Ponadto, wszyscy kandydaci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania harmonogramu ustalonego przez komisję rekrutacyjną. Po pozytywnym przejściu przez Elektroniczną Rejestracje Kandydatów będziesz musiał osobiście dostarczyć niezbędne dokumenty, takie jak: kopia świadectwa maturalnego, zdjęcia legitymacyjne oraz podanie o przyjęcie na studia. Szczegółowe informacje związane z rekrutacją i powiązanymi z tym kwestami, znajdziesz na oficjalnych stronach internatowych uczelni. Warto, abyś przed przystąpieniem do rekrutacji, dokładnie się z nimi zapoznał.

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Trójmieście?

Kierunek administracja ma wielu zwolenników i wciąż cieszy się dużą popularnością wśród studentów, którym zależy na zdobyciu stabilnego i przyszłościowego wykształcenia. Nic więc dziwnego, że zbiera on wiele pozytywnych opinii.

Tak mówi o nim Anna, studentka drugiego roku:

Cieszę się, że wybrałam studia na kierunku administracja, ponieważ dzięki nim mogę nauczyć się wielu przydatnych i praktycznych rzeczy, a także zdobyć solidne podstawy teoretyczne. Dzięki ciekawej ofercie praktyk i warsztatów, wiem że jestem w pełni przygotowana do podjęcia pracy zawodowej.

Kierunki prawnicze i administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (1)

Andrew odpowiedz

Ja zapisałem się na magisterkę z administracji na WSKZ. Studia odbywają się online, mam dostęp do panelu i wszystkie informacje w jednym miejscu. Dzięki temu nie musze jeszcze jezdzic na zajecia i nosić ze sobą tony materiałów :)