Administracja studia zaoczne Gdańsk Gdynia Sopot

Administracja studia zaoczne Gdańsk Gdynia Sopot

Administracja studia zaoczne Gdańsk Gdynia Sopot

Studia zaoczne w Trójmieście

administracja

Odkryj administrację w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administracja studia niestacjonarne (zaoczne) - Gdańsk Gdynia Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku administracja w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia zaoczne Gdańsk Gdynia Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej

Jakie są ceny studiów na kierunku administracja w Trójmieście?

Studenci, którzy zdecydują się na realizację studiów w trybie zaocznym, będą musieli ponieść odpowiednie opłaty za możliwość pobierania nauki. Ich wysokość może się zmieniać w zależności od różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych.
Dlatego też istotne jest, abyś przed przystąpienie do procesu rekrutacji dokładnie zapoznał się z obowiązującym regulaminem opłat oraz aktualną ofertą. Uczelnie w Trójmieście często wychodzą naprzeciw swoim studentom, oferując im wiele udogodnień, takich jak: płatności ratalne, promocje i różnego rodzaju zniżki, o może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość opłat.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku administracja (zaoczne) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja (zaoczne) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Trójmieście?

1. Dla kogo ten kierunek?

Pracownicy administracyjni są cenioną grupą zawodową, która może liczyć na wiele ciekawych i perspektywicznych ofert pracy. Nic więc dziwnego, że studia związane z tym obszarem nauki cieszą się tak dużą popularnością i zainteresowaniem studentów. To właśnie dla nich powstał kierunek administracja w Trójmieście, który dostępny jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Jeżeli chcesz przekonać się, że studia mogą być ciekawym i rozwijającym doświadczeniem, to ten kierunek będzie dla ciebie idealnym wyborem.
Idealnymi kandydatami na studia prawnicze będą osoby o zainteresowaniach z obszaru nauk administracyjnych, humanistycznych, politycznych i prawniczych. Jeżeli dodatkowo jesteś osobą zorganizowaną i odpowiedzialną, to koniecznie weź udział w rekrutacji na ten kierunek studiów!
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku administracja w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3.Program studiów i gdzie studiować

Uczelnie w Trójmieście, ze względu na rosnące zainteresowanie studiami prawniczymi, coraz częściej decydują się na wprowadzenie ich do swoich ofert kształcenia. Dokładną listę uczelni, z którymi będziesz mógł rozpocząć swoją przygodę naukową, znajdziesz w dziale poniżej. Przed przystąpieniem do rekrutacji, zapoznaj się z wszystkimi opcjami, tak aby wybrać te najlepszą i najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb.
Studenci, którzy zdecydują się aplikować na kierunek administracja w Trójmieście będą mieli oakzję rozwinąć swoją wiedzę z obszaru nauk prawniczych, społecznych, administracyjnych i ekonomicznych. W programie przewidziano wiele interesujących zajęć, takich jak: prawoznawstwo, prawo administracyjne, finanse publiczne, nauka o państwie i inne. Wszystkie wykłady i warsztaty będą prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków z branży administracyjnej, którzy chętnie podzielą się z tobą swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem.
 

4. Praca po studiach

Uczelnie w Trójmieście kształcą specjalistów z obszaru różnorodnych nauk, którzy doskonale radzą sobie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Dlatego też po ukończeniu kierunku administracja będziesz miał wiele możliwości rozwoju zawodowego. przede wszystkim zostaniesz kompleksowo przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej i państwowej.
Co więcej idealnie odnajdziesz się jako pracownik sektora finansowego, między innymi w bankowości, firmach ubezpieczeniowych czy agencjach kredytowych. Co więcej, możesz zostać pracownikiem firm konsultingowych, i doradczych, a także wykonywać obowiązki analityka biznesowego. Absolwenci często obejmują stanowiska kierownicze i menedżerskie w rożnego rodzaju instytucjach, firmach i korporacjach. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zasadne będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.
Kierunki studiów w Trójmieście w większości można realizować w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Podobnie jest z kierunkiem administracja. Studia zaoczne będą idealnym wyborem dla osób chcących pogodzić naukę z praca zawodową. W tym przypadku zajęcia będą odbywać się w wybrane weekendy semestru.
Program nauczania na kierunku administracja w Trójmieście będzie oscylował wokół treści związanych z naukami społecznymi, prawniczymi, administracyjnymi czy ekonomicznymi. Studenci rozwiną swoją wiedzę na temat zasad funkcjonowania konkretnych organów administracji publicznej. Co więcej, zapoznają się z istotnymi regulacjami prawnymi i ich zastosowaniem w praktyce. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, między innymi;
 • prawoznawstwo
 • nauki o administracji
 • prawo administracyjne
 • finanse publiczne
 • historia administracji
 • nauka o państwie

 

Oprócz bloku podstawowego, w ofercie znajdą się także obieralne moduły specjalizacyjne. Studenci będą mogli dokonać wyboru między: administracją europejską, podatkową, publiczną, e-administracją, administracją wymiaru sprawiedliwości, administracją finansów i biznesu, bezpieczeństwa publicznego czy organizacji i instytucji międzynarodowych.
Aktualną listę ścieżek naukowych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych uczelni wyższych. Co więcej, w czasie studiów, poznasz nowoczesne systemy i programy informatyczne i nauczysz się wykorzystywać je w swojej codziennej pracy. Uzyskaną wiedzę i kompetencje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Ile trwają studia na kierunku administracja w Trójmieście?

Studia na kierunku administracja w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Od momentu wprowadzenia deklaracji bolońskiej, studia wyższe dzielą się na te pierwszego i drugiego stopnia. Podobnie jest z administracją w Trójmieście. Pierwsza opcja skierowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy po zdaniu egzaminu maturalnego, chcą kontynuować kształcenie na uczelni wyższej. W tym przypadku nauka trwa trzy lata i kończy się otrzymaniem dyplomu licencjata.

Jeżeli natomiast możesz pochwalić się dyplomem ukończenia studiów wyższych, a mimo to zależy Ci na dalszej nauce, to studia magisterskie będą dla ciebie odpowiednim wyborem. Osoby, które zdecydują się na tę formę studiów, na naukę będą musiały przeznaczyć trzy lub nawet cztery semestry. Po zakończeniu nauki na studiach magisterskich możesz kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich i rozważyć karierę naukową.

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie w Trójmieście?

Kierunki studiów w Trójmieście kształcą doskonałych specjalistów z obszaru różnorodnych dziedzin, którzy z powodzeniem znajdują atrakcyjną i perspektywiczną pracę. Podobnie jest z absolwentami kierunku administracja, którego ukończenie otwiera wiele zawodowych drzwi.
Po ukończeniu studiów prawniczych możesz związać swoją przyszłość z jednostkami administracji publicznej, samorządowej i państwowej. Równie ciekawą opcją jest objęcie stanowisk kierowniczych i menedżerskich w różnego rodzaju firmach, korporacjach i instytucjach publicznych. Absolwenci doskonale odnajdują się w roli pracownika administracyjno biurowego, w której odpowiadają za sprawną organizacje dokumentów i przepływ informacji. Dobrym pomysłem jest zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, fundacjach czy stowarzyszeniach.
Co więcej, bez problemu znajdziesz prace w działach kadr, HR, public relations czy w sektorach marketingowych, gdzie wykorzystasz swoje kompetencje interpersonalne i komunikacyjne. Jako absolwent będziesz doskonale przygotowany do pracy z ludźmi, między innymi na stanowiskach związanych z obsługą klienta. Dodatkowo, bardzo dobra znajomość języka obcego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery, zarówno w krajowych oddziałach światowych firm, jak i poza granicami kraju, także w instytucjach Unii Europejskiej. Ponadto, możesz założyć własną działalność gospodarczą o profilu dopasowanym do twojego wykształcenia.

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek administracja w Trójmieście?

Aby zostać studentem kierunku administracja w Trójmieście, powinieneś spełnić kilka istotnych warunków. Najważniejszym z nich jest zaliczenie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych.
W przypadku studiów magisterkich, będziesz musiał przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z obszaru pokrewnych nauk. Wszyscy kandydaci są zobowiązani do terminowego dostarczenia wymaganych dokumentów kwalifikacyjnych.
 
W procesie rekrutacji na kierunek administracja w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:
 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Trójmieście?

Jeżeli zależy Ci na zdobyciu wszechstronnego wykształcenia i gruntownego przygotowania zawodowego, to studia prawnicze będą dla ciebie odpowiednim wyborem. Jednak zanim przystąpisz do procesu rekrutacji, powinieneś zastanowić się nad kilkoma istotnymi kwestami, mianowicie:
 • Czy interesujesz się naukami prawniczymi politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi i chciałbyś związać z nimi swoją przyszłość zawodową?
 • Czy jesteś osobą odpowiedzialną i zorganizowaną?
 • Czy chciałbyś zawodowo związać się z jednostkami administracji publicznej?

 

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, to powinieneś wziąć udział w rekrutacji na kierunek administracja w Trójmieście. Pamiętaj jednak, że aby dostać się na wymarzone studia konieczne będzie dopełnienie kilku formalności. Istotną kwestią jest jak najlepsze zaliczenie egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, historii, WOS-u lub geografii. Studenci, którzy będę mieli osiągnięcia w wybranych olimpiadach naukowych, zyskają dodatkowe punkty, mające wpływ na ostateczny wynik rekrutacji.
Ponadto, wszyscy kandydaci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania harmonogramu ustalonego przez komisję rekrutacyjną. Po pozytywnym przejściu przez Elektroniczną Rejestracje Kandydatów będziesz musiał osobiście dostarczyć niezbędne dokumenty, takie jak: kopia świadectwa maturalnego, zdjęcia legitymacyjne oraz podanie o przyjęcie na studia. Szczegółowe informacje związane z rekrutacją i powiązanymi z tym kwestami, znajdziesz na oficjalnych stronach internatowych uczelni. Warto, abyś przed przystąpieniem do rekrutacji, dokładnie się z nimi zapoznał.

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Trójmieście?

Kierunek administracja ma wielu zwolenników i wciąż cieszy się dużą popularnością wśród studentów, którym zależy na zdobyciu stabilnego i przyszłościowego wykształcenia. Nic więc dziwnego, że zbiera on wiele pozytywnych opinii.

Tak mówi o nim Anna, studentka drugiego roku:

Cieszę się, że wybrałam studia na kierunku administracja, ponieważ dzięki nim mogę nauczyć się wielu przydatnych i praktycznych rzeczy, a także zdobyć solidne podstawy teoretyczne. Dzięki ciekawej ofercie praktyk i warsztatów, wiem że jestem w pełni przygotowana do podjęcia pracy zawodowej.

Kierunki prawnicze i administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)