Geografia - Lublin

Studia w Lublinie

geografia

Odkryj kierunek geografia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Geografia studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Geografia w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku geografia w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geografia w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 15 września 2022 r. | Geografia Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Geografia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek geografia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geografia w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku geografia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Wszystkie kierunki studiów w Lublinie wymagają od przyszłych kandydatów spełnienia wymagań rekrutacyjnych. Najczęściej zawierają się one w osiągnięciu wystarczających wyników maturalnych z przedmiotów odgrywających szczególną rolę podczas konkursu świadectw.

Żeby zwiększyć swoje szansę na pozytywne przejście przez procedury kwalifikujące na geografię w Lublinie, zapoznaj się z regulaminem kształcenia, jaki prezentuje wybrana wcześniej uczelnia. Przedmioty, które najczęściej są brane pod uwagę podczas aplikacji, to: matematyka, język angielski, geografia, historia oraz wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geografia w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA?

 

Obszerność zainteresowania niektórych dziedzin nauki sprawia, że mają one charakter niezwykle interesujący, ale i złożony zarazem. Studia geograficzne są doskonałym przykładem kierunku, na którym będziesz miał okazję poznać w sposób wnikliwy i usystematyzowany mapę całego świata, a dodatkowo dowiedzieć się o klimacie panującym na danym obszarze geograficznym, poznać podstawy ekonomii, gospodarki i administracji, a także zgłębić cenną wiedzę na temat kultury i ewentualnych zagrożeń, wynikających z podróży w wybrany zakątek świata. Geografia jest na tyle popularnym kierunkiem, że możesz go podjąć w większości ośrodków akademickich, między innymi w Lublinie.

Uczelnie w Lublinie stwarzają wszystkim studentom atmosferę sprzyjającą zgłębianiu kompetencji kierunkowych, a dzięki zaproponowaniu licznych dziedzin nauki do podjęcia, wszyscy zyskują szansę na odnalezienie siebie w przyswajanej treści programowej. Geografia jest kierunkiem interdyscyplinarnym, o wszechstronnym charakterze. Jeżeli jesteś ciekawy otaczającego cię świata, aspirujesz do miana uzdolnionego i wykształconego podróżnika, ciekawi cię klimat i kultura panująca na wybranym obszarze geograficznym, jesteś zainteresowany poznaniem zjawisk zachodzących w przyrodzie, które przyczyniają się do kształtowania kontynentów, kształtu rzek, jezior i innych wód powierzchniowych, to najprawdopodobniej studia na kierunku geografia w Lublinie okażą się dla ciebie strzałem w dziesiątkę!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geografia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku geografia w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia w Lublinie na kierunku geografia możesz podjąć na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Podczas edukacji zdobędziesz cenną wiedzę o różnorodnych komponentach środowiska geograficznego, zyskasz cenne umiejętności praktyczne, odnoszące się do prowadzenia badań laboratoryjnych i terenowych, zbierania, przechowywania i analizowania próbek materiałów do badań, a także używania konkretnych odczynników chemicznych w celu wyodrębnienia pożądanych elementów badawczych. Studenci geografii poznają techniki obserwacji wizualnej oraz zostają przygotowani do przeprowadzania samodzielnych analiz w oparciu o posiadaną wiedzę i konkretne narzędzia geograficzne. Geografia to również nauka o:

 • mapie świata
 • zależnościach występujących pomiędzy gospodarkami poszczególnych krajów
 • uwarunkowaniami politycznymi i kulturowymi
 • wykonywanie złożonych obliczeń matematycznych

Ile trwają studia na kierunku geografia w Lublinie?

Studia na kierunku Geografia w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Geografia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOGRAFIA?

Znaczna część świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące przyszłości zawodowej, jaka jest gwarantowana przez konkretny kierunek studiów. Jeżeli podejmiesz geografię, będziesz mógł pomyśleć o rozpoczęciu pracy w:

 • laboratoriach badawczych, zajmujących się analizą składu gleby i przewidywaniu niektórych procesów geologicznych
 • placówkach oświatowych i uczelniach wyższych na stanowisku nauczyciela lub wykładowcy akademickiego
 • jednostkach administracyjnych, mających wpływ na gospodarowanie przestrzeni miejskiej
 • biurach podróży
 • mass-mediach
 • wydawnictwach prasowych

 

Wielu innych miejscach o specyfice zgodnej z charakterem kształcenia na opisywanym kierunku.

Gdzie studiować na kierunku geografia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczelnie na których można studiować kierunek geografia w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek geografia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek geografia w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geografia Lublin studia i stopnia

Geografia Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geografia Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geografia w Lublinie

Kierunki geograficzne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia