ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Studia w Poznaniu

administracja publiczna

Odkryj studia administracja publiczna w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Administracja publiczna studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja publiczna jest niezwykle popularną propozycją kształcenia, ponieważ zdobyte w trakcie edukacji kompetencje mogą służyć jako atut w różnych miejscach pracy. Administracja publiczna łączy w sobie kilka podstawowych zagadnień administracyjnych, dotyczących kwestii państwowych, rządowych i samorządowych.

Jeżeli zdecydujesz się na rozpoczęcie kształcenia na administracji publicznej, zdobędziesz wszechstronną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania różnych jednostek organizacji publicznej, poznasz działania aparatu państwowego oraz ich przełożenie na współczesną gospodarkę, a także zrozumiesz najważniejsze zależności pomiędzy takimi dziedzinami, jak ekonomia, prawo oraz zarządzanie.

Po ukończeniu edukacji na administracji publicznej będziesz mógł ukształtować swoją zawodową przyszłość na kilka różnych sposobów. Podejmiesz zatrudnienie w instytucjach finansowych, rozwiniesz posiadane kompetencje w organizacjach pożytku publicznego lub pomyślisz o rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, online
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Administracja publiczna to studia, które pozwalają studentom rozwinąć cenne umiejętności oraz wiedzę w zakresie m.in.: kontroli i nadzoru w administracji publicznej; zastosowania prawa budżetowego, prawa służby zdrowia czy prawa oświatowego; posługiwania się różnorodnymi środkami informacji w administracji; budowania pozytywnego wizerunku urzędu; realizowaniu projektów społecznych z uwzględnieniem ich aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: specyfice projektów politycznych, gospodarczych i obywatelskich; podstawom przeprowadzania audytu i kontroli; procesom administracyjnym zachodzącym w organizacjach różnego rodzaju; nowoczesnym technologiom stosowanym w administracji publicznej; źródłom finansowania inwestycji publicznych.

W programie studiów na administracji publicznej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Kontrola i nadzór w administracji publicznej
 • Projektowanie i monitoring usług publicznych
 • Budżetowanie w administracji publicznej
 • Audyt i kontrola w administracji publicznej
 • Konsultacje i partycypacja społeczna
 • Zarządzani informacją publiczną
 • Budowanie wizerunku urzędu
 • Fundusze UE i inne formy wsparcia

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, które wymagają znajomości m.in.: zasad zarządzania informacją w przestrzeni publicznej; organizacji instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie administracji publicznej; sposobów pozyskiwania dofinansowania do inwestycji publicznych; technik kreowania wizerunku jednostek administracji publicznej.

Osoby, które ukończyły studia na administracji publicznej, mogą liczyć na zatrudnienie np. na stanowisku referenta w urzędzie administracji publicznej, pracownika działu administracyjnego, konsultanta urzędu marszałkowskiego czy pracownika Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowego Urzędu Skarbowego. Ponadto absolwenci tej ścieżki kształcenia odnajdą się również m.in. na stanowisku doradczym, organizacyjnym czy analitycznym.

Absolwent administracji publicznej może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • firmach prywatnych i państwowych
 • instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • działach marketingowych firm
 • działach rewitalizacji, rozwoju lub strategii miasta
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Innowacyjne zarządzanie publiczne to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Poznaniu

Studia na administracji umożliwiają studentom zdobycie kompetencji w zakresie m.in.: organizowania pracy urzędów; zarządzania finansami przedsiębiorstw; budowania strategii wizerunkowej firmy; prezentacji w środowisku publicznym; pozyskiwania funduszy i organizowania budżetu publicznego. Uczelnie w Poznaniu oferują studentom administracji możliwość wyboru jednej z kilku ścieżek kształcenia, które poświęcone są różnorodnym aspektom współczesnej administracji.

Absolwenci administracji mogą podjąć pracę np. w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej czy w przedsiębiorstwach różnego rodzaju. Kompetencje osób, które ukończyły ten kierunek studiów, są również cenione m.in. w instytucjach finansowych czy biurach doradczych. Absolwenci administracji są również kompleksowo przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)