Logistyka studia I stopnia - Wrocław

Logistyka studia I stopnia - Wrocław

Logistyka studia I stopnia - Wrocław

Studia I stopnia we Wrocławiu

logistyka

Odkryj logistykę we Wrocławiu i i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Logistyka studia I stopnia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku logistyka we Wrocławiu to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Logistyka studia I stopnia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka we Wrocławiu?

Jeśli marzą Ci się studia logistyczne, musisz najpierw spełnić określone wymagania rekrutacyjne. W przypadku uczelni publicznych prócz egzaminów obowiązkowych z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego warto zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym, chociażby z matematyki, geografii, języka obcego nowożytnego.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku logistyka we Wrocławiu najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia, 
 • fizyka,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

 

W przypadku uczelni prywatnych natomiast najważniejsze jest terminowe złożenie wymaganych dokumentów, w których musi znajdować się kopia świadectwa maturalnego poświadczająca pozytywne wyniki maturalne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA?

Operacje logistyczne wymagają dostosowania odpowiednich umiejętności i zdobycia wyspecjalizowanej wiedzy. Jeżeli kiedykolwiek rozważałeś/aś pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych bądź handlowo-usługowych, a może w korporacjach międzynarodowych albo innego typu organizacjach gospodarczych, kierunek logistyka we Wrocławiu jest właśnie dla Ciebie.

Studia logistyczne są dla osób, które mają predyspozycje kierownicze i są zorganizowane. W zawodzie niejednokrotnie będziesz musiał/a projektować, koordynować bądź nadzorować systemu logistyczne, a także zarządzać międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Istotne może okazać się zainteresowanie najnowszymi technologiami, które ułatwiają działanie nowoczesnych procesów i systemów logistycznych. Ważne są w końcu predyspozycje językowe i komunikacyjne – praca logistyczna wiąże się z pracą na arenie krajowej, międzynarodowej, ale przede wszystkim jest to praca z drugim człowiekiem.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku logistyka we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Logistyka to niezwykle ważna dziedzina, która skupia się na działaniu na korzyść produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji. Wykorzystuje przy tym różnego rodzaju narzędzia techniczne i informatyczne. Warto także podkreślić, że program kształcenia układany jest w porozumieniu z doświadczoną kadrą akademicką i hipotetycznymi pracodawcami, którzy najlepiej określą, co powinien wiedzieć przyszły pracownik ich firm.

Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład:

 • logistyka dystrybucji
 • infrastruktura logistyczna
 • normalizacja i zarządzanie jakością
 • interpretacja danych statystycznych
 • prawo w logistyce

 

Interdyscyplinarnie ułożony plan zajęć pozwala zdobyć wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, komunikacji społecznej. Program kształcenia zawiera także szereg przedmiotów socjalizacyjnych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku logistyka we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak logistyka możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień w zależności od wybranej uczelni trwa sześć semestrów, czyli trzy lata (studia licencjackie) bądź siedem semestrów, czyli trzy i pół roku (studia inżynierskie). Dyplom licencjata bądź inżyniera umożliwia rozpoczęcie pracy zawodowej, a także zachęca do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Gdzie studiować na kierunku logistyka (studia I stopnia) we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek logistyka (studia I stopnia) we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGISTYKA?

Logistycy to ludzie, dla których pracy nie brakuje. Gruntowne wykształcenie pozwala im zapoznać się z zarządzaniem współczesnymi organizacjami gospodarczymi oraz z zasadami działalności logistycznej różnego rodzaju podmiotów gospodarczych. Zgłębiają także zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi.

Studia we Wrocławiu na kierunku logistyka umożliwiają zatrudnienie w charakterze kierowników, pracowników działu przedsiębiorstwa, które wymaga kompetencji w obszarze logistyki, między innymi w działach:

 • dystrybucji
 • zaopatrzenia
 • produkcji
 • obsługi klienta
 • planowania

 

Wielu absolwentów pracuje w centrach logistycznych bądź nowoczesnych magazynach. Zatrudniani są także na stanowiskach specjalistów do spraw logistyki we wszystkich obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych.

Kierunki logistyka i transport w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)