Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Wrocław

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Wrocław

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Wrocław

Studia I stopnia

we Wrocławiu 2022

Odkryj studia I stopnia we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia I stopnia Wrocław (licencjackie i inżynierskie)

Studia I stopnia we Wrocławiu to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera). Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Na studia I stopnia przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w mieście Wrocławiu

Kierunki studiów - Wrocław: znaleziono 200

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja - studia online I stopnia online
Agrobiznes I stopnia stacjonarne
Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
Amerykanistyka I stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia stacjonarne
Anglistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Anglistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Archeologia I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Astronomia I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne
Aviation management I stopnia stacjonarne
Bachelor of business and administration I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biogospodarka I stopnia stacjonarne
Bioinformatics I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne
Biologia człowieka I stopnia stacjonarne
Biomechanika inżynierska I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne
Biotechnology I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business management and leadership I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne
Chemia i analityka przemysłowa I stopnia stacjonarne
Chemia i inżynieria materiałów I stopnia stacjonarne
Chemia i toksykologia sądowa I stopnia stacjonarne
Chemia medyczna I stopnia stacjonarne
Chemistry I stopnia stacjonarne
Cloud computing I stopnia stacjonarne
Computer engineering I stopnia stacjonarne
Computer science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Criminal justice I stopnia stacjonarne
Cyber security I stopnia stacjonarne
Cyberbezpieczeństwo I stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka i promocja zdrowia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyplomacja europejska I stopnia stacjonarne
Dyrygentura I stopnia stacjonarne
Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia biznesu i finanse I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektromechatronika I stopnia stacjonarne
Elektromobilność I stopnia stacjonarne
Elektronika I stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia stacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia stacjonarne
European cultures I stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia stacjonarne
Filologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia chorwacka z językiem serbskim I stopnia stacjonarne
Filologia czeska I stopnia stacjonarne
Filologia francuska I stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia hiszpańska I stopnia stacjonarne
Filologia indyjska I stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia stacjonarne
Filologia norweska od podstaw I stopnia niestacjonarne
Filologia polska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne
Filologia ukraińska I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka I stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia stacjonarne
Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia stacjonarne
Geoinformatyka I stopnia stacjonarne
Geologia I stopnia stacjonarne
Germanistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Górnictwo i geologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Grafika I stopnia niestacjonarne
Hispanistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia sztuki I stopnia stacjonarne
Human resources i coaching I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne I stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia stacjonarne
Information technology I stopnia stacjonarne
Informatyczne systemy automatyki I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka algorytmiczna I stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana i systemy pomiarowe I stopnia stacjonarne
Informatyka techniczna I stopnia stacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inteligentna elektronika I stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria elektroniczna i komputerowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria geologiczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia stacjonarne
Inżynieria kwantowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Italianistyka I stopnia stacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Judaistyka I stopnia stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja cyfrowa i media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja wizerunkowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Koreanistyka I stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia I stopnia niestacjonarne
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia stacjonarne
Logistics I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia stacjonarne
Malarstwo I stopnia niestacjonarne
Management I stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia stacjonarne
Matematyka stosowana I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn energetycznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika I stopnia stacjonarne
Media design i marketing wizerunkowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mediacja sztuki I stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mikrobiologia I stopnia stacjonarne
Mikrobiznes I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Militarioznawstwo I stopnia stacjonarne
Muzyka kościelna I stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia stacjonarne
Niderlandystyka I stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia stacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia stacjonarne
Optyka I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika - studia online I stopnia online
Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo pomostowe I stopnia niestacjonarne
Politologia I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i controlling I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Robotyka i automatyzacja procesów I stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rysunek I stopnia stacjonarne
Sinologia I stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne
Socjologia ekonomiczna I stopnia stacjonarne
Socjologia grup dyspozycyjnych I stopnia stacjonarne
Sport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sprzedaż i marketing I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia śródziemnomorskie I stopnia stacjonarne
Sztuka i wzornictwo ceramiki I stopnia stacjonarne
Sztuka i wzornictwo szkła I stopnia stacjonarne
Sztuka mediów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia i organizacja gastronomii I stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia stacjonarne
Telekomunikacja I stopnia stacjonarne
Teologia I stopnia niestacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Tourism and leisure I stopnia stacjonarne
Transport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka I stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wokalistyka I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie jakością i analiza żywności I stopnia stacjonarne
Zarządzanie migracjami I stopnia stacjonarne
Zarządzanie projektami społecznymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zootechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Żywienie człowieka i dietetyka I stopnia stacjonarne
 

Uczelnie w mieście Wrocławiu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Kierunki studiów: 90 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 59 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne Domy studenckie: 1

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska we Wrocławiu

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Coventry University Wroclaw

Kierunki studiów: 4 (I stopnia) Studia podyplomowe: 2 Studia: stacjonarne

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Kierunki studiów: 21 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 97 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" we Wrocławiu

Kierunki studiów: 1 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierunki studiów: 28 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Kierunki studiów w mieście Wrocławiu - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia I stopnia - licencjackie i inżynierskie we Wrocławiu

Studia I stopnia są jednymi z najpopularniejszych, jeśli chodzi o dalszą pomaturalną edukację. Zdecydowana większość osób po ukończeniu szkół średnich, zawodowych czy technicznych nie jest do końca pewna tego, co chce dalej robić w życiu. Studia I stopnia to bezpieczny wybór, który pozwala zweryfikować, czy dany kierunek studiów jest dla nas najlepszy.

Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, lub trzy i pół roku (siedem semestrów) w przypadku studiów inżynierskich. Dyplom licencjata (bądź inżyniera) umożliwia kontynuację edukacji w formie studiów magisterskich na tym samym, pokrewnym bądź zupełnie innym kierunku, co pozwala na swobodne przebranżowienie i wszechstronność wiedzy i umiejętności, czego oczekuje się od pracowników poszukiwanych na aktualnym rynku pracy.

Rekrutacja na studia I stopnia we Wrocławiu przebiega różnorodnie w zależności od wybranego kierunku studiów. Uczelnie przewidują egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne. Nie jest to jednak obligatoryjne – rozmowy i egzaminy pojawiają się bardzo często przy kierunkach technicznych, artystycznych, ale także dziennikarskich.

Kandydaci na studia pierwszego stopnia muszą przede wszystkim zadbać o wysokie wyniki egzaminów maturalnych i nie powinni ograniczać się jedynie do przedmiotów obowiązkowych. Warto także zweryfikować, które kierunki wymagają wykonania badań lekarskich, by poświadczyć możliwość wykonywania danego zawodu, dzięki czemu nie stracisz czasu na coś, co być może przez wzgląd na Twoje zdrowie nie jest Ci pisane.

Jeśli wybierzesz studia licencjackie lub inżynierskie we Wrocławiu, nie oznacza to, że wszystkie drogi zostaną zamknięte. Aktualnie edukacja na większości kierunków w Polsce jest trójstopniowa, dlatego to Ty decydujesz, ile etapów chcesz zrealizować i w jaki sposób wykorzystasz to w życiu zawodowym. Studia pierwszego stopnia to nie tylko wygodna i bezpieczna opcja – to także droga nieskończonych możliwości i kombinacji.

 

Komentarze (1)

Julia odpowiedz

Studia licencjackie z zakresu pedagogiki znalazłam na stronie WSKZ i postanowiłam je zrealizować u nich. Kierunek jest bardzo dobrze zorganizowany, tak samo jak rekrutacja. Kontakt z uczelnią na najwyższym poziomie, odpowiedzieli na każde nurtujące mnie pytanie.