LOGOPEDIA

Studia w Poznaniu

logopedia

Odkryj studia logopedia w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Logopedia studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Zdawać by się mogło, że prawidłowe wymawianie słów w sposób zrozumiały dla odbiorców przychodzi każdej osobie w sposób naturalny. Nic bardziej mylnego – istnieje wiele dzieci wykazujących problemy z wymową. Chcąc im zaradzić, warto skierować je do specjalisty. Jeżeli chciałbyś zostać jednym z nich, wybierz kształcenie na logopedii.

Celem zaproponowanej siatki kształcenia jest zaopatrzenie przyszłych absolwentów w szeroką wiedzę i umiejętności, odnoszące się do rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń wymowy oraz podejmowania terapii indywidualnej, dopasowanej do specyfiki problemu oraz wieku podopiecznych. Ponadto zgłębisz podstawy anatomii, psychologii oraz filozofii, co będzie stanowiło solidne podstawy teoretyczne pod cenne kompetencje praktyczne.

Jako że zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych logopedów nie brakuje, po ukończeniu kształcenia nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie specjalistyczne, przedszkola i szkoły, szpitale i poradnie przyszpitalne, prywatne gabinety to tylko niektóre z opcji zawodowych dla absolwentów logopedii.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia LOGOPEDIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Logopedia to dziedzina zajmująca się m.in. badaniem stanu mowy na różnych etapach rozwoju oraz projektowaniem terapii wspomagającej ten proces. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: metodom i narzędziom diagnozowania wad i zaburzeń mowy na różnym tle; technikom opracowywania programów terapii logopedycznej; zasadom komunikacji werbalnej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych; technikom komunikacyjnym stosowanym w pracy logopedycznej.

Studenci logopedii rozwijają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są m.in. do: poprawy i ochrony zdrowia; stymulowania procesów uczenia się i dbania o zdrowie; korygowania wad wymowy; podejmowania działań diagnostycznych, profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych. Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają poznać także np.: specyfikę rozwoju organów mowy; fazy i etapy rozwoju mowy; rodzaje wad wymowy; rodzaje problemu rozwoju i samorealizacji; podstawy emocji i higieny głosu; motorykę narządu mowy; zasady prawidłowej dykcji; metody i procedury charakterystyczne dla terapii logopedycznej.

W programie studiów na logopedii znajdują się takie przedmioty, jak np.:

 • Diagnoza logopedyczna
 • Trudności i zaburzenia mowy
 • Metodyka i warsztat pracy logopedy
 • Proces rozwoju mowy i uczenia się
 • Terapia logopedyczna
 • Dykcja i emisja głosu

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: logopedii przedmiotowej i metodologicznej; terminologii z dziedziny logopedii; zasad podejmowania działań diagnostycznych, profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych w zakresie wad wymowy; technik komunikacyjnych stosowanych w pracy logopedycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Logopedzi mogą szukać zatrudnienia m.in. w: przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, żłobkach, klubach dziecięcych, poradniach specjalistycznych, poradniach logopedycznych, szpitalach, sanatoriach czy w prywatnych gabinetach logopedycznych. Absolwenci logopedii mogą również liczyć na podjęcie pracy np. w ośrodkach wczesnej interwencji czy w zespołach wczesnego wspomagania. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą prowadzić własną działalność w zakresie logopedii.

Absolwent logopedii może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • placówki oświatowe
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • placówki opieki nad małym dzieckiem
 • zespoły wczesnego wspomagania
 • ośrodki wczesnej interwencji
 • poradnie specjalistyczne
 • szpitale i sanatoria
 • prywatne gabinety logopedyczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Logopedia to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Poznaniu

Interdyscyplinarny charakter tego kierunku pozwala uczestnikom zajęć zdobyć wiedzę w zakresie m.in.: socjologii, psychologii, prawa, filozofii, komunikacji społecznej czy zarządzania. Dzięki nabytym w trakcie nauki kompetencjom, absolwenci tego kierunku mogą aplikować na stanowisko np. nauczyciela, wychowawcy, opiekuna, trenera, szkoleniowca, animatora kultury czy doradcy zawodowego. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą również szukać zatrudnienia m.in. w nowoczesnych przedsiębiorstwach, ośrodkach resocjalizacyjnych, instytucjach kultury czy biurach turystycznych.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)