EDUKACJA MEDIALNA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

EDUKACJA MEDIALNA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

EDUKACJA MEDIALNA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Studia w Poznaniu

edukacja medialna i zajęcia komputerowe

Odkryj studia edukacja medialna i zajęcia komputerowe w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Edukacja medialna i zajęcia komputerowe studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Edukacja medialna i zajęcia komputerowe jest propozycją edukacji, adresowaną do osób chcących połączyć swoją zawodową przyszłość z pracą z dziećmi i młodzieżą przy użyciu różnych multimediów w pracowniach komputerowych. Jeżeli lubisz dziedziny społeczne, jesteś empatyczny i wyrozumiały, interesujesz się informatyką i chciałbyś dzielić się tym zamiłowaniem z dziećmi, to bez wahania aplikuj na tę interdyscyplinarną propozycję.

Zgłębisz wiedzę z zakresu ogólnej psychologii, pedagogiki, filozofii oraz historii, zyskasz okazję do udziału w zajęciach łączących teoretyczne zagadnienia z obszaru pedagogiki z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia zajęć komputerowych, a także poszerzysz umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, niezbędne do wykonywania zawodu o opisanej specyfice.

Po ukończeniu edukacji medialnej i zajęć komputerowych rozważysz podjęcie zatrudnienia w przedszkolach, szkołach, świetlicach szkolnych i środowiskowych, zajmiesz się działalnością freelancera podczas organizacji komputerowych zajęć dla dzieci lub zwiążesz przyszłość z innym aspektem ukończonej siatki kształcenia.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia EDUKACJA MEDIALNA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Program studiów i przedmioty

Edukacja medialna i zajęcia komputerowe przygotowują studentów m.in. do pracy z dziećmi i młodzieżą, przy wykorzystaniu różnych narzędzi cyfrowych i medialnych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone zagadnieniom natury np. pedagogicznej, filozoficznej, socjologicznej, psychologicznej, komunikacyjnej czy informatycznej. Studenci edukacji medialnej i zajęć komputerowych szkolą się w zakresie m.in.: posługiwania się środowiskiem sieci, mediów, multimediów i platform cyfrowych, a także wykorzystywania nowoczesnych narzędzi do aktywizowania podopiecznych.

Studia  na tej ścieżce kształcenia uczą studentów np.: tworzenia, oceniania i interpretowania komunikatów medialnych; optymalnego wykorzystywania nowych mediów; wczesnego dziecięcego programowania w zakresie projektowania wizualno-skryptowego; prowadzenia działań dydaktycznych w zakresie edukacji medialnej; stosowania założeń psychologii poznawczej i rozwojowej dzieci w wieku 10-13 lat. Ponadto uczestnicy zajęć rozwijają również swoje kompetencje komunikacyjne, edytorskie, analityczne czy organizacyjne.

W programie studiów na edukacji medialnej i zajęciach komputerowych znajdują się takie przedmioty, jak np.:

 • Media w kulturze i wychowaniu
 • Edytorstwo komputerowe
 • Grafika komputerowa i fotografia
 • Aktywizowanie ucznia
 • Dydaktyka zajęć komputerowych
 • Audiowizualne komponenty internetowe
 • Dziecięca robotyka
 • Prezentacje multimedialne
 • Portale społecznościowe w edukacji
 • Literatura dziecięca i młodzieżowa

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw psychologii internetu i edukacji kulturalnej; specyfiki multimediów internetowych; metod dydaktyki zajęć komputerowych; zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych i medialnych w edukacji dzieci i młodzieży; wpływu kultury cyfrowej na wychowanie i naukę dzieci i młodzieży.

Absolwenci edukacji medialnej i zajęć komputerowych mogą rozwijać się w takich zawodach jak np.: trener zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu dziecięcego programowania, robotyki i tworzenia gier komputerowych lub edukacji czytelniczej, medialnej i informatycznej. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą liczyć na zatrudnienie np. w oświacie, mediach, ośrodkach szkoleniowych i placówkach kulturalno-oświatowych czy w świetlicach osiedlowych, pracownikach komputerowych lub audiowizualnych.

Absolwent edukacji medialnej i zajęć komputerowych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • placówki oświatowe
 • media, administracja
 • ośrodki twórcze
 • ośrodki ekspozycyjno-szkoleniowe
 • placówki kulturalno-oświatowe
 • świetlice osiedlowe
 • pracownie komputerowe, audiowizualne, filmowe i fotograficzne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Edukacja medialna i zajęcia komputerowe to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Poznaniu

Kompetencje pedagogów odnajdują zastosowanie m.in. w: domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, zakładach karnych i poprawnych, świetlicach środowiskowych, sądach, ośrodkach interwencyjnych, fundacjach, działach personalnych firm, agencjach doradztwa czy urzędach pracy. Studia na tym kierunku pozwalają studentom zdobyć wiedzę w zakresie np.: zarządzania, psychologii, socjologii, antropologii, marketingu czy filozofii.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)