Zarządzanie studia II stopnia - Rzeszów

Zarządzanie studia II stopnia - Rzeszów

Zarządzanie studia II stopnia - Rzeszów

Studia II stopnia w Rzeszowie

zarządzanie

Odkryj zarządzanie w Rzeszowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie studia II stopnia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku zarządzanie w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie studia II stopnia - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek zarządzanie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kulturoznawstwo

Pokaż więcej
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie

Aby dostać się na dowolne kierunki studiów w Rzeszowie drugiego stopnia, należy posiadać dyplom z tytułem licencjata lub inżyniera, który stanowi potwierdzenie ukończenia pierwszego stopnia edukacji.

Zarządzanie jest kierunkiem popularnym, dlatego chętnych do jego podjęcia może być wielu. Dlatego zadbaj o wysoką średnią ocen na dyplomie, ponieważ właśnie one mogą mieć decydujący wpływ na kwalifikację kandydatów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Rzeszowie - zasady rekrutacji

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie?

Interdyscyplinarne studia w Rzeszowie nie przestają cieszyć się popularnością. Zarządzanie niemal każdego roku ogromną liczbę kandydatów, również w przypadku kształcenia na drugim stopniu. Zdobycie szerokich kompetencji odnoszących się do pełnienia roli lidera, zarządzania zespołami ludzkimi oraz sprawnego wykorzystywania posiadanej charyzmy to niezwykle cenione kwestie na współczesnym międzynarodowym rynku pracy.

Specyfika zarządzania sprawia, że do osiągnięcia stopnia eksperckiego w tej wyjątkowej dziedzinie, samo wykształcenie na studiach wyższych może nie wystarczyć. Ciężko bowiem rozwinąć w introwertykach umiejętności ekstrawertycznego kontaktu z potencjalnymi kontrahentami, a z osób nieśmiałych zrobić urodzonych charyzmatycznych przywódców.

Dlatego idealni kandydaci na studia zarządzanie drugiego stopnia będą wyróżniali się ponadprzeciętnie rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi, odnajdą się podczas pracy na stanowisku lidera, dzięki któremu zespół osiągnie wyznaczone cele, a ponadto posiada przynajmniej podstawową wiedzę psychologiczną z zakresu mediacji i negocjacji, co z pewnością przyda się w przyszłym życiu zawodowym.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów

Jako że uczelnie w Rzeszowie starają się wykwalifikować prawdziwych specjalistów w zakresie wybranej dziedziny nauki, program kształcenia na wielu kierunkach może mieć charakter interdyscyplinarny i rozbudowany – w końcu przyswojenie i ugruntowanie takiej wiedzy i umiejętności, które znajdą zastosowanie na wymagającym rynku pracy to nie bułka z masłem. Program kształcenia na rzeszowskim zarządzaniu drugiego stopnia obejmie szereg przedmiotów podstawowych, dających kompleksową wiedzę na temat zagadnień z pogranicza ekonomii, prawa, psychologii oraz dziedzin ścisłych, a także przedmiotów specjalistycznych, często do wyboru.

Dzięki zarządzaniu zrozumiesz procesy zachodzące w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, posiądziesz szeroką wiedzę odnoszącą się do metod i technik prowadzenia złożonych analiz ekonomicznych, dzięki praktycznym zajęciom nauczysz się zarządzać finansami oraz podejmować racjonalne decyzje w kwestii zarządzania ludźmi, a ponadto rozwiniesz posiadane już kompetencje interpersonalne w celu możliwie najlepszego wywiązywania się z każdej roli zawodowej.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku zarządzanie w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Zarządzanie to bardzo popularny kierunek kształcenia, który swoją ofertą edukacyjną kusi szerokie grono odbiorców. Chcąc kontynuować zdobywanie kompetencji i tym samym postarać się o uzyskanie tytułu magistra, będziesz musiał zagospodarować dwa lata – tyle właśnie trwa zarządzanie drugiego stopnia w Rzeszowie, jeżeli terminowo zaliczysz każdy z czterech semestrów. W przeciwnym wypadku czas kształcenia może się nieco wydłużyć.

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie?

Rozwój gospodarczy na arenie międzynarodowej sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie zarządzania nieustannie rośnie. Jako absolwent rzeszowskiego zarządzania, który posiada tytuł magistra, będziesz mógł pomyśleć o objęciu stanowisk kierowniczych i menedżerskich w dowolnych przedsiębiorstwach i korporacjach zarówno w kraju, jak i zagranicą, czy pomyślisz o zatrudnieniu w sektorze publicznym, społecznym lub non-profit.

Po ukończeniu zarządzania będziesz mógł ponadto pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej, którą bez problemu rozwiniesz do pożądanych rozmiarów, dzięki wszechstronnym kompetencjom wyniesionym ze studiów. Będziesz mógł również zająć stanowisko dyrektora firmy lub kierownika wybranego działu.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie (studia II stopnia) w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie (studia II stopnia) w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Kierunki zarządzanie i marketing w Rzeszowie

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Rzeszowie

Komentarze (0)