Pielęgniarstwo studia I stopnia - Gdańsk

Studia I stopnia w Gdańsku

pielęgniarstwo

Odkryj pielęgniarstwo w Gdańsku i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

04.01.2023

Pielęgniarstwo studia I stopnia Gdańsk | woj. pomorskie

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo studia I stopnia - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek pielęgniarstwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Gdańsku?

Kandydaci na kierunki studiów w Gdańsku takie jak pielęgniarstwo muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), musisz zdawać na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym biologię oraz jeden przedmiot do wyboru taki jak chemia, fizyka bądź matematyka.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka.

 

Uczelnie publiczne prowadzą ranking punktowy, a miejsce na studiach medycznych zapewniają sobie tylko najlepsi. W dalszych etapach rekrutacyjnych będziesz musiał/a przedstawić wyniki badań lekarskich, które poświadczą brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO?

Zawód pielęgniarki bądź pielęgniarza należy do jednych z najtrudniejszych i najbardziej wymagających. Osoby pracujące w branży medycznej stają na linii frontu w przypadku choroby, wypadku, katastrofy, pandemii. Zajmują się one pacjentem w trakcie jego leczenia i rehabilitacji, ale także dążą do zachowania zdrowia poprzez promocję zdrowego trybu życia.

Studia medyczne są przeznaczone dla pasjonatów i osób z powołaniem do chronienia i ratowania życia. Studenci muszą być nastawieni na nieustanne dokształcanie, pracę w stresie, działanie w chaosie. Kierunek umożliwia zdobycie najważniejszych cech i umiejętności takich jak zorganizowanie czy szybkie i racjonalne podejmowanie decyzji. Rozwiniesz swoją komunikatywność, zdolność do pracy w zespole, a także umiejętności kierownicze.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia medyczne w zakresie pielęgniarstwa cieszą się dużą popularnością. Interdyscyplinarny kierunek łączy ogólną wiedzę medyczną ze szczegółową wiedzą pielęgniarską. Bogaty program kształcenia umożliwia zdobycie najważniejszych umiejętności, niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • patologia
 • biochemia i biofizyka
 • filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
 • promocja zdrowia
 • badania fizykalne
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

 

Program składa się z nauk podstawowych, społecznych, nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej oraz nauk w zakresie opieki specjalistycznej. Zajęcia odbywają się zarówno na uczelni, jak i w szpitalach bądź klinikach, a teoretyczne kształcenie wsparte jest wielogodzinną praktyką zawodową.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek pielęgniarstwo w Gdańsku możesz realizować w trakcie dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem, który gwarantuje Ci dyplom licencjata. Ukończenie studiów licencjackich umożliwia rozpoczęcie pracy zawodowej, a także dalsze kształcenie na studiach magisterskich.

Pielęgniarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister pielęgniarstwa

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO?

Absolwenci kierunku świadczą opiekę zdrowotną oraz zajmują się promocją i edukacją zdrowotną. W pracy zawodowej wykonują świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne w zgodzie z obowiązującymi przepisami, rozpoznają potrzeby zdrowotne jednostki, grupy lub zbiorowości, wspierają jednostki, rodziny i grupy społeczne w prowadzeniu zdrowego stylu życia.

Studia w Gdańsku w zakresie pielęgniarstwa umożliwiają zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zwłaszcza w:

 • szpitalach
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej

 

Absolwenci pracują samodzielnie lub w porozumieniu z lekarzami. Zatrudniani są także w żłobkach, gabinetach rehabilitacyjnych, w domach opieki społecznej.

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo (studia I stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo (studia I stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej) stacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

cosmetology
farmacja
Rozwiń

Komentarze (0)