Pewniaki z matematyki - matura 2024

Pewniaki z matematyki - matura 2024

Pewniaki z matematyki - matura 2024

16.05.2024

Jutro matematyka! - matura 2024

Z wszystkich obowiązkowych matur na poziomie podstawowych, to właśnie ta z matematyki ma najmniejszą zdawalność. Egzaminu z tego przedmiotu boi się zdecydowana większość abiturientów. Dzisiejsze popołudnie spędzą na ostatnich powtórkach. Matematycy radzą, aby zachować spokój i dzielą się swoimi przewidywaniami.

 

Maturalne pewniaki – matematyka

Bazując na arkuszach egzaminacyjnych z ubiegłych lat, można dojść do wniosku, że typy i schematy zadań dość często się powtarzają. Dlatego tak cennym elementem powtórki powinna być analiza arkuszy z poprzednich lat.

sprawdź matematyka arkusze maturalne

Matematycy zaznaczają, że corocznym pewniakiem jest kilka zadań dotyczących funkcji kwadratowej, liczą też na zadania z obliczenia potęg, pierwiastków, wzorów skróconego mnożenia oraz zastosowania twierdzenia Pitagorasa w zadaniach geometrycznych. Możemy spodziewać się również kilku zadań z geometrii, dotyczących np. prostych ostrosłupów prawidłowych czy prostopadłościanów.

Maturzyści powinni być dobrze obeznani również w obliczeniach związanych z funkcją liniową oraz średnią arytmetyczną, medianą i dominantą. Pewniakami nazywane są również zadania dotyczące ciągu arytmetycznego i geometrycznego, różnicy i sumy logarytmów, a także wartości bezwzględnej liczby. Ponadto, na egzaminie mogą pojawić się również polecenia związane z: podziałem odcinka trójkąta przez dwusieczną, zastosowaniem w geometrii twierdzenia cosinusów oraz styczną i sieczną, kątem wpisanym i kątem środkowym.

Matura z matematyki 2024

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym rozpocznie się 8 maja 2024 roku o godzinie 9:00. Abiturienci będą mieli 180 minut (Formuła 2023) lub 170 minut (Formuła 2015) na rozwiązanie wszystkich poleceń. W arkuszu znajdziemy kilka typów zadań: zadania zamknięte np. typu: prawda/fałsz, zadania otwarte, które wymagają krótkich odpowiedzi i zadania otwarte złożone.

Maksymalna punktacja egzaminu wynosi 46 punktów. Składa się na nią: 29 punktów za zadania zamknięte oraz 17 punktów za zadania otwarte. Matura zostanie udana za zdaną, jeżeli jej punktacja wyniesie co najmniej 30%.

Co oznacza, że absolwent musi uzyskać co najmniej 14 punktów, aby zaliczyć maturę. 8 maja 2024 r. o godzinie 14:00 Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne.

Warto przypomnieć, że egzamin z matematyki w terminie dodatkowym odbędzie się 4 czerwca 2024 r. Poprawki przewidziano na 20 sierpnia 2024.

Z kolei maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym zdający napiszą 15 maja 2024 r., termin dodatkowy wyznaczono na 11 czerwca 2024 r. Egzamin dojrzałości z matematyki na poziomie rozszerzonym napisze 27,6% absolwentów 2024

sprawdź

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia