PSZCZELARSTWO W AGROSYSTEMACH

PSZCZELARSTWO W AGROSYSTEMACH

Dodaj do ulubionych

PSZCZELARSTWO W AGROSYSTEMACH studia – kierunek studiów

Studia na kierunku pszczelarstwo w agrosystemach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Osoby, które aplikują na kierunek pszczelarstwo w agrosystemach zdobędą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i biologicznych. Ponadto nauczą się prowadzenia działalności pszczelarskiej orz rozpoznawania poszczególnych gatunków pszczół. Ważnym elementem kształcenia będzie także rozwijanie kompetencji z obszaru uprawy roślin.

Po ukończeniu studiów można znaleźć zatrudnienie w gospodarstwie pasiecznym, instytucjach nadzorujących pasieki ekologiczne czy w ośrodkach hodowli pszczół.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Decydując się na studia na kierunku pszczelarstwo w agrosystemach należy zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Znajomość zasad umożliwia lepsze przygotowanie i tym samym zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie kandydatury.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku pszczelarstwo w agrosystemach to:

  • język obcy nowożytny
  • język obcy
  • jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, geografia

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSZCZELARSTWO W AGROSYSTEMACH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Pszczelarstwo w agrosystemach stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.08.2021
do 19.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pszczelarstwo w agrosystemach

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSZCZELARSTWO W AGROSYSTEMACH?

Obecny spadek populacji pszczół zwiększył zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe z zakresu pszczelarstwa. Ich kształceniem zajmują się studia na kierunku pszczelarstwo w agrosystemach.

Studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę przyrodniczą i biologiczną oraz dowiedzieć się więcej na temat prowadzenia działalności pszczelarskiej. Program nauczania zakłada realizacje wielu ciekawych warsztatów praktycznych, dzięki którym studenci podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, tym samym zwiększając swoje szanse na perspektywiczną pracę zawodową.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pszczelarstwo w agrosystemach możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek pszczelarstwo w agrosystemach skupią się przede wszystkim na rozwijaniu wiedzy przyrodniczej i biologicznej. W czasie licznych zajęć dowiedzą się więcej na temat anatomii i fizjologii pszczoły oraz nauczą się rozpoznawać poszczególne gatunki pszczół.

Studenci zdobędą również umiejętność diagnozowania chorób dotykających owady pszczołowate oraz nauczą się podejmowania działań im zapobiegających. Ważnym elementem kształcenia będzie także rozwijanie kwalifikacji z obszaru prowadzenia gospodarstwa pasiecznego, a także działalności gospodarczej związanej z sektorem pszczelarskim.

Studenci będą mieli dostęp do licznych wyjazdów terenowych, staży, praktyk zawodowych czy wymian studenckich, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

 

3. Gdzie studiować Pszczelarstwo w agrosystemach

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Pszczelarstwo w agrosystemach:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSZCZELARSTWO W AGROSYSTEMACH STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSZCZELARSTWO W AGROSYSTEMACH?

Studia na kierunku pszczelarstwo w agrosystemach trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku pszczelarstwo w agrosystemach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSZCZELARSTWO W AGROSYSTEMACH STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pszczelarstwo w agrosystemach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pszczelarstwo w agrosystemach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pszczelarstwo w agrosystemach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
105
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PSZCZELARSTWO W AGROSYSTEMACH?

Dzięki zdobytej wiedzy i wykształceniu, absolwenci kierunku pszczelarstwo w agrosystemach bez problemu odnajdą się, jako pracownicy ośrodków hodowli zachowawczej. Ponadto znajdą zatrudnienie w Powiatowych Inspektoratach Weterynaryjnych czy w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Dobrym rozwiązaniem może być praca w gospodarstwach rolnych oraz w gospodarstwach pasiecznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pszczelarstwo w agrosystemach:

  • Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny
  • Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • gospodarstwa rolne
  • gospodarstwa pasieczne

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSZCZELARSTWO W AGROSYSTEMACH

Komentarze (0)