SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE

SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE

SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera .

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Program nauczania na kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne będzie oscylował wokół nauk przyrodniczych, biologicznych oraz rolniczych. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę na temat uprawy roślin oraz nauczą się projektowania aranżacji ogrodowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, gdzie mogą zajmować się projektowaniem różnego typu ogrodów. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z pracowniami florystycznymi oraz ze specjalistycznymi wydawnictwami o tematyce ogrodniczej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Maturzyści, którzy chcieliby rozwijać swoją wiedzę przyrodniczą na studiach wyższych powinni zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Kandydaci na kierunek sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne muszą spełnić szereg istotnych warunków, dzięki czemu zwiększą szanse na pozytywne rozpatrzenie ich kandydatury.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne to:

  • język obcy nowożytny
  • matematyka/biologia/chemia/fizyka/informatyka/geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE?

Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne to kierunek skierowany do osób, które chciałyby zdobyć kompleksowe przygotowanie zawodowe z zakresu ogrodnictwa i florystyki. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i biologcznych. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci, którzy dostaną się na kierunek sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu ogrodnictwa, nauk przyrodniczych oraz biologicznych i rolniczych. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się projektowania ogrodów i aranżacji roślinnych. Co więcej zyskają zdolności z obszaru identyfikcji roślin ozdobnych oraz ich pielęgnacji. Ważnym elementem kształcenia będzie umiejętność wykonania rysunku technicznego i odręcznego oraz wykorzystywania narzędzi i programów informatycznych wspomagających proces projektowania. Studenci poznają również zasady tworzenia kompozycji florystycznych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE?

Studia na kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
99,8
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE?

Absolwenci kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne bez problemu znajdą ciekawą i dobrze płatną pracę zawodową. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy biur projektowych, w których zajmą się projektowaniem i aranżacją ogrodów. Równie ciekawą opcją może być praca w pracowniach florystycznych, firmach dekoratorskich, hotelach czy w firmach organizujących imprezy targowe.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne:

  • biura projektowe
  • pracownie florystyczne
  • firmy dekoratorskie
  • firmy organizujące imprezy targowe
  • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE

Komentarze (0)