Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Studia na kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Logistyka w sektorze rolno- spożywczym studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Logistyka w sektorze rolno- spożywczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | logistyka w sektorze rolno-spożywczym - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Logistyka w sektorze rolno- spożywczym umożliwiają pozyskanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych w sektorze rolno- spożywczym,  obejmującą również podstawy produkcji, magazynowania, oceny jakości surowców i produktów rolno- spożywczych, jak również nabycie licznych umiejętności w obszarze zarządzanie. W toku studiów studenci zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, infrastruktura transportu, czy logistyka w łańcuchu dostaw surowców i żywności.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku logistyka w sektorze rolno- spożywczym najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studenci kierunku logistyka w sektorze rolno- spożywczym zdobywają wiedzę, dzięki której będą mogli znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach związanych z logistyką i obrotem surowcami i produktami rolno- spożywczymi, a także firmach spedycyjnych, czy przedsiębiorstwach zajmujących się handlem artykułami rolno- spożywczymi. Ponadto, będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Logistyka w sektorze rolno- spożywczym jest kierunkiem zyskującym coraz większą popularność, a zatem aby dostać się na pierwszy rok studiów należy pochwalić się jak najlepszymi wynikami.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Logistyka w sektorze rolno- spożywczym:

 • matematyka,
 • język polski,
 • język obcy,
 • geografia,
 • biologia,
 • fizyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO- SPOŻYWCZYM?

Studia na kierunku Logistyka w sektorze rolno- spożywczym nastawione są na pozyskanie wiedzy z zakresu produkcji surowców i produktów roślinnych i zwierzęcych, zasad znakowania i pakowania produktów spożywczych,  czynników kształtujących jakość artykułów rolno-spożywczych w trakcie przechowywania, infrastruktury i technologii magazynowych, czy systemów zarządzania w produkcji żywności.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Logistyka w sektorze rolno- spożywczym możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku studiów studenci kierunku Logistyka w sektorze rolno- spożywczym zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak między innymi: produkcja surowców zwierzęcych, produkcja surowców roślinnych, inżynieria systemów produkcji, zarządzanie w łańcuchu dostaw surowców i żywności, towaroznawstwo produktów spożywczych, logistyka transportu zwierząt gospodarskich, marketing produktów spożywczych.

Studenci nabywają umiejętności w zakresie dobierania i stosowania właściwych metod, technik, narzędzi i technologii oraz systemów pakowania, przechowywania i transportu. Działania te wydają się niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości artykułów rolno- spożywczych podczas realizowanych procesów logistycznych.

Ponadto, studenci kierunku Logistyka w sektorze rolno- spożywczym zdobywają wiedzę dotyczącą zasad i strategii funkcjonowania przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kapitałem oraz zasobami ludzkimi, jak również realizacji procesów logistycznych.

 

3. Gdzie studiować logistykę w sektorze rolno - spożywcznym

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek logistyka w sektorze rolno - spożywczym:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO- SPOŻYWCZYM?

Studia na kierunku Logistyka w sektorze rolno- spożywczym trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO- SPOŻYWCZYM?

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka w sektorze rolno- spożywczym przygotowani są do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z logistyką i obrotem surowcami i produktami rolno- spożywczymi.

Mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownicy firm spedycyjnych, specjaliści do spraw bezpieczeństwa i jakości w przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem artykułami rolno- spożywczymi, jak również inżynierowie zarządzania procesami logistycznymi.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Logistyka w sektorze rolno- spożywczym:

 • firmy spedycyjne,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem artykułami rolno-spożywczymi,
 • działy zaopatrzenia,
 • działy dystrybucji.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym studia I stopnia

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym studia II stopnia

Zobacz inne kierunki logistyka i transport - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)