Agrobiologia

Agrobiologia

Studia na kierunku agrobiologia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Agrobiologia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie agrobiologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Rolnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku rolnictwo

Agrobiologia – kierunek studiów

Studia na kierunku agrobiologia to studia inżynierskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku agrobiologia
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku agrobiologia rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 20 sierpnia 2024 r. | agrobiologia - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku agrobiologia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | agrobiologia - uczelnie >

Opis kierunku

Agrobiologia to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy nauki biologiczne oraz rolnicze, skupiając się na zastosowaniu biologii w produkcji rolniczej oraz na zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności niezbędne w pracy w rolnictwie, ochronie środowiska, biotechnologii czy w pokrewnych dziedzinach. Zapoznają się z podstawami biologii i chemii, naukami rolniczymi czy technologiami biotechnologicznymi. Uczą się również oceny i poprawiania efektywności rolniczej przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne.

Praca po studiach

Absolwenci, kończąc studia na tym kierunku mogą pracować np. w rolnictwie, świadcząc usługi doradcze. Będą wspierać farmerów w optymalizacji produkcji, zarządzaniu glebą, ochronie roślin i zasobami wodnymi. Mogą też kierować gospodarstwem rolnym, zarówno tradycyjnym, jak i ekologicznym. Poza tym podejmą pracę bezpośrednio związaną z produkcją rolniczą, zarządzając uprawami rolnymi, hodowlą zwierząt czy selekcją roślin.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na studia na tym kierunku uwzględnia wyniki na maturze m.in. z języka obcego, biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Agrobiologia - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Jak wyglądają studia na kierunku agrobiologia?

Kierunki studiów związane z naukami rolniczymi i biologicznymi obejmują interdyscyplinarne kształcenie, które dotyczy również technologii biotechnologicznych. W programie zajęć uwzględniono zagadnienia z zakresu biologii komórki, genetyki, biochemii czy chemio organicznej i nieorganicznej. To fundament wiedzy biologicznej i chemicznej, niezbędny do zrozumienia procesów biotechnologicznych oraz rolniczych.

Studenci zdobywają też wiedzę z zakresu agrotechniki, hodowli roślin i zwierząt, a także gleboznawstwa. Te przedmioty przygotowują do efektywnego zarządzania uprawami i hodowlą, dbając o zrównoważony rozwój.

Przedmioty z zakresu ochrony środowiska obejmują z kolei zarządzanie zasobami naturalnymi oraz agroekologię. Studenci uczą się ochrony bioróżnorodności, zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych oraz minimalizacji wpływu rolnictwa na środowisko.

Istotnym elementem programu są także praktyki zawodowe, które pozwalają studentom na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie agrotechniki, zarządzania gospodarstwem rolnym, a także pracy w laboratoriach badawczych i terenowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku agrobiologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci wiedzą, jaka jest budowa i fizjologia roślin, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania ich uprawami. Znają dziedziczność cech roślinnych i możliwości manipulacji genetycznej, co umożliwia rozwój nowych odmian odpornych oraz wysokowydajnych.

Potrafią badać wpływ praktyk rolniczych na środowisko naturalne oraz znają sposoby minimalizacji negatywnych skutków dla bioróżnorodności i ekosystemów. Wiedzą, jakie są strategie i technologie rolnicze, które pozwalają na efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko. Mają także umiejętności w zakresie produkcji i stosowania biopreparatów, które mogą zastępować tradycyjne środki chemiczne w ochronie roślin.

Ile trwają studia na kierunku agrobiologia?

Studia na kierunku agrobiologia trwają 3,5 roku (studia inżynierskie).

Jaka praca po studiach na kierunku agrobiologia?

Absolwenci mogą pracować w roli doradców rolniczych w agencjach. Będą udzielać porad w zakresie upraw, ochrony roślin, nawożenia czy zarządzania glebą. Odnajdą się też jako menedżerowie gospodarstwa rolnego, którzy zarządzają działalnością, planują uprawy, zakup materiałów rolniczych czy zarządzają personelem.

Podejmą zatrudnienie również w firmach biotechnologicznych zajmujących się produkcją nowych odmian roślin, biopreparatów, nawozów lub pestycydów opartych na biotechnologii. Mają możliwość pracy w dziale badawczo-rozwojowym lub jako specjaliści do spraw technologii rolniczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku agrobiologia

 • doradca rolniczy,
 • menedżer gospodarstwa rolnego,
 • specjalista do spraw biotechnologii rolniczej,
 • badacz naukowy,
 • ekspert do spraw ochrony środowiska,
 • pracownik administracji publicznej,
 • edukator i szkoleniowiec,
 • przedsiębiorca w zakresie agrobiznesu.

Kształcenie na tym kierunku oferuje wszechstronną wiedzę i umiejętności, które pozwalają uczestnikom zdobyć pracę w różnych sektorach związanych z rolnictwem, ochroną środowiska i biotechnologią.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Agrobiologia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Agrobiologia studia I stopnia

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Agrobiologia

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)