Dziedzictwo kultury materialnej

Dziedzictwo kultury materialnej

Dodaj do ulubionych

Dziedzictwo kultury materialnej studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej nastawione są na pozyskanie wiedzy o różnorodnych wytworach kultury materialnej człowieka, formach i metodach ich ochrony oraz sposobach wykorzystywania dla celów turystycznych i budowania lokalnej tożsamości. Studenci poznają historię architektury europejskiej oraz polskiej, dzieje ochrony i gospodarowania dziedzictwem kultury materialnej w Europie i w Polsce, a także podstawowe zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Absolwenci studiów na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w strukturach samorządowych i pozarządowych zajmujących się gospodarowaniem dziedzictwa kulturowego, w biurach turystycznych, muzeach, galeriach sztuki, izbach pamięci, domach aukcyjnych oraz ośrodkach kultury.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Dziedzictwo kultury materialnej to kierunek dla osób zainteresowanych kulturą, sztuką, historią, tradycjami. Co zrozumiałe, same zainteresowania nie wystarczą, aby dostać się na studia. Niezbędne są jak najlepsze wyniki maturalne.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • przedmiot do wyboru.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Dziedzictwo kultury materialnej stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dziedzictwo kultury materialnej

Dziedzictwo kultury materialnej - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ?

Dziedzictwo kultury materialnej to kierunek dzielący się na dwie ścieżki specjalizacyjne: Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnej oraz Turystykę historyczną.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Dziedzictwo kultury materialnej poznają różnorodne elementy składające się na krajobraz kulturowy, najważniejsze rozwiązania legislacyjne w zakresie ochrony zabytków, strategie i formy ochrony dziedzictwa kultury materialnej we współpracy z różnymi podmiotami. Oprócz tego poznają rodzaje turystyki, zasady pozyskiwania środków z Unii Europejskiej z puli przeznaczonej na promocję regionu, jak również uczą się jak wykorzystywać dziedzictwo kulturowe do celów turystycznych, zwłaszcza przy organizowaniu turystyki kwalifikowanej i rekonstrukcji historycznych.

Jakie przedmioty widnieją w programie kształcenia? Między innymi: turystyka jako forma przedsiębiorczości, ekonomika podróżowania, techniki inwentaryzacji i ewidencji zabytków, historia architektury i sztuki europejskiej, geografia turystyczna świata, krajobraz kulturowy, jego elementy i interpretacje.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ?

Studia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ?

Dziedzictwo kultury materialnej to kierunek, dzięki któremu studenci pozyskują wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarowania dziedzictwem kultury materialnej oraz turystyki historycznej. W jaki sposób wykorzystać tę wiedzę?

Absolwenci studiów na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w strukturach samorządowych i pozarządowych zajmujących się gospodarowaniem dziedzictwa kulturowego, w biurach turystycznych, muzeach, galeriach sztuki, izbach pamięci, domach aukcyjnych oraz ośrodkach kultury.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej:

 • struktury samorządowe i pozarządowe zajmujące się gospodarowaniem dziedzictwa kulturowego,
 • biura turystyczne,
 • muzea,
 • galerie sztuki,
 • izby pamięci,
 • domy aukcyjne,
 • ośrodki kultury.

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia