Dowodzenie - studia wojskowe

Dowodzenie - studia wojskowe

Studia na kierunku dowodzenie - studia wojskowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dowodzenie - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku dowodzenie - studia wojskowe

Dowodzenie – studia wojskowe studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Dowodzenie – studia wojskowe to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). 

Studia na kierunku dowodzenie - studia wojskowe
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia na kierunku dowodzenie - studia wojskowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | dowodzenie - studia wojskowe - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Dowodzenie – studia wojskowe skierowane są do kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędnych do pracy w zakresie dowodzenia pododdziałem.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Dowodzenie – studia wojskowe dają ich absolwentom możliwość podjęcia pracy na stanowisku dowódcy plutonu albo równorzędnym w jednostkach i instytucjach wojskowych, zgodnie z realizowaną w trakcie studiów specjalnością wojskową.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Dowodzenie – studia wojskowe skierowana jest do kandydatów na żołnierzy zawodowych. Wymagania na studia wojskowe określone są przez specjalne zarządzenie, dlatego kandydaci muszą nie tylko zdać egzaminy maturalne, ale również spełnić szereg innych wymagań.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dowodzenie - studia wojskowe - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Dowodzenie – studia wojskowe:

Dowodzenie – studia wojskowe to kierunek skierowany do kandydatów na żołnierzy zawodowych. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć umiejętności i wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych, a także specjalistyczną wiedzę niezbędną do dowodzenia plutonem rodzaju wojsk. Mogą także zdobyć wiedzę z zakresu m.in. stosunków międzynarodowych, historii, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego oraz teorii i strategii zarządzania.

Podczas studiów na tym kierunku studenci mają możliwość nauczyć się, jak prowadzić analizę bieżącej sytuacji politycznej i jaki wpływ ma ona na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DOWODZENIE – STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku Dowodzenie – studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DOWODZENIE – STUDIA WOJSKOWE

Dowodzenie – studia wojskowe oferowane przez uczelnie dają ich absolwentom możliwość podjęcia pracy na stanowiskach dowódców plutonu lub równorzędnych w jednostkach i instytucjach wojskowych, zgodnie z realizowaną w trakcie studiów specjalnością wojskową. Kompetencje i umiejętności zdobywane podczas studiów dają absolwentom tego kierunku również możliwość znalezienia zatrudnienia na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, doradców i konsultantów w różnego rodzaju organizacjach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Dowodzenie – studia wojskowe

  • menadżer średniego i wyższego szczebla,
  • dowódca plutonu,
  • podmioty gospodarcze realizujące zadania na rzecz systemu obronnego państwa.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dowodzenie - studia wojskowe studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dowodzenie - studia wojskowe studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dowodzenie - studia wojskowe

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Dowodzenie - studia wojskowe

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)