KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE

Dodaj do ulubionych

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych, ścisłych oraz informatycznych. W toku kształcenia przewidziano warsztaty, dzięki którym studenci nauczą się projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji, a także dowiedzą się w jaki sposób zarządzać ryzykiem.

Po ukończeniu studiów można podjąć zawodową służbę wojskową. Absolwenci często decydują się związać swoją zawodową przyszłość z prężnie rozwijającą się branżą IT.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia z pogranicza nauk informatycznych oraz inżynierskich, z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Dlatego też, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji na kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe należy jak najwcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi i rozpocząć odpowiednie przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe to:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • język polski
 • język obcy nowożytny

W przypadku studiów wojskowych ważna jest również sprawność fizyczna oraz zaświadczenie o niekaralności.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia jednolite

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE?

Współcześnie, informatyzacja obejmuje niemal każdą dziedzinę naszego życia. Dlatego tak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych oraz informacji przekazywanych za pośrednictwem internetu. Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe kształcą specjalistów, posiadających wszechstronne wykształcenie informatyczne, które pozwala podejmować działania na rzecz ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami i uszkodzeniami.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia stacjonarne

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, informatycznych oraz technicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat bezpieczeństwa cybersprzestrzeni oraz dyscypliny, jaką jest kryptologia. Jednak zdecydowanie najwięcej czasu poświęcą doskonaleniu umiejętności praktycznych.

W ramach licznych warsztatów nauczą się identyfikacji oraz prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa informacji. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka języka angielskiego oraz poznanie specjalistycznej terminologii branżowej, co zwiększy szanse studentów na karierę w środowisku międzynarodowym. Studia zapewniają kompleksowe przygotowanie wojskowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE?

Dyplom ukończenia studiów informatycznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe będą przygoptowani do pracy w branży IT. Ponadto mogą związać swoją przyszłość zawodową z instytucjami państwowymi czy pracą w zawodzie projektanta systemów bezpieczeństwa. Dobrym rozwiązaniem jest także pełnienie zawodowej służby wojskowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe:

 • wojsko
 • instytucje państwowe
 • projektant systemów bezpieczeństwa
 • branża IT

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)