KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych, ścisłych oraz informatycznych. W toku kształcenia przewidziano warsztaty, dzięki którym studenci nauczą się projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji, a także dowiedzą się w jaki sposób zarządzać ryzykiem.

Po ukończeniu studiów można podjąć zawodową służbę wojskową. Absolwenci często decydują się związać swoją zawodową przyszłość z prężnie rozwijającą się branżą IT.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia z pogranicza nauk informatycznych oraz inżynierskich, z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Dlatego też, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji na kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe należy jak najwcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi i rozpocząć odpowiednie przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe to:

  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka
  • język polski
  • język obcy nowożytny

W przypadku studiów wojskowych ważna jest również sprawność fizyczna oraz zaświadczenie o niekaralności.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia jednolite

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE?

Współcześnie, informatyzacja obejmuje niemal każdą dziedzinę naszego życia. Dlatego tak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych oraz informacji przekazywanych za pośrednictwem internetu. Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe kształcą specjalistów, posiadających wszechstronne wykształcenie informatyczne, które pozwala podejmować działania na rzecz ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami i uszkodzeniami.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia stacjonarne

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, informatycznych oraz technicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat bezpieczeństwa cybersprzestrzeni oraz dyscypliny, jaką jest kryptologia. Jednak zdecydowanie najwięcej czasu poświęcą doskonaleniu umiejętności praktycznych.

W ramach licznych warsztatów nauczą się identyfikacji oraz prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa informacji. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka języka angielskiego oraz poznanie specjalistycznej terminologii branżowej, co zwiększy szanse studentów na karierę w środowisku międzynarodowym. Studia zapewniają kompleksowe przygotowanie wojskowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Czas trwania studiów na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister inżynier)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

fizyka, informatyka, język angielski, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE?

Dyplom ukończenia studiów informatycznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe będą przygoptowani do pracy w branży IT. Ponadto mogą związać swoją przyszłość zawodową z instytucjami państwowymi czy pracą w zawodzie projektanta systemów bezpieczeństwa. Dobrym rozwiązaniem jest także pełnienie zawodowej służby wojskowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo – studia wojskowe:

  • wojsko
  • instytucje państwowe
  • projektant systemów bezpieczeństwa
  • branża IT

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)