Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Rewitalizacja terenów zdegradowanych studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Zjawisko degradacji jako procesu, który poprzez pogorszenie właściwości fizycznych, prowadzi do nieuchronnego obumierania dotkniętych tym zjawiskiem elementów przyrody jest widoczny gołym okiem w wielu miejscach ze szczególnym uwzględnieniem wsi, gdzie liczne lasy i pola uprawne zostają zniszczone w celu przekształcenia ich na działki mieszkalne. Postęp cywilizacyjny i urbanizacja skłaniają coraz więcej jednostek do ucieczki przed zgiełkiem na względnie „dzikie” i niedotknięte ludzką ręką tereny, co paradoksalnie powoduje ich niszczenie i implikuje wzrost prawdopodobieństwa, że ów wiejski teren za kilka lat będzie kolejnym miastem. Taka pułapka błędnego koła niesie za sobą konieczność wykształcenia ludzi, którzy zadbają o wskrzeszanie obumarłych części środowiska, aby przyroda miała cień szansy na dalsze istnienie – dlatego też powstały studia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych. Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś co do przyszłych studiów, a uwielbiasz przyrodę i chciałbyś, aby mogła dalej w miarę poprawnie funkcjonować, to studia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych mogą okazać się świetnym wyborem!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w toku studiów na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych? Dogłębnie zrozumiesz wszystkie zjawiska zachodzące w przyrodzie oraz niebagatelną rolę działalności ludzkiej w procesie jej niszczenia. Dowiesz się, w jaki sposób dokonywać oceny stopnia degradacji danego obszaru środowiska oraz wdrażać odpowiednie działania w celu jego rewitalizacji. Twoja nauka nie będzie wolna od teoretycznego zagłębiania norm i zasad prawnych obowiązujących procedury planistyczne, środowiskowe i rewitalizacyjne. Jako, że degradacja środowiska może mieć całkiem naturalną genezę, będziesz musiał zagłębić od podszewki wszystkie jej mechanizmy i odróżnić, kiedy wdrażanie procesu rewitalizacyjnego jest koniecznością, a kiedy tylko fanaberią, mogącą przynieść skutki odwrotne od zamierzonych.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent studiów na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych? Bez wątpienia znajdzie się dla ciebie praca w miejscach takich, jak firmy realizujące usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami, organach administracyjnych zajmujących się ochroną środowiska, biurach projektowych, agencjach rozwoju przemysłu i wszędzie tam, gdzie priorytetowym działaniem jest ocena stanu terenów i wdrażanie działań ochronnych.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując rewitalizację terenów zdegradowanych

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie
 • przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwa, inżynierii środowiska i górnictwa
 • społecznych aspektów rewitalizacji
 • metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów podziemnych
 • formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych
 • metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH STUDIA STACJONARNE

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Absolwent kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • zakładach górniczych (odkrywkowych, podziemnych, otworowych)
 • specjalistycznych laboratoriach i instytucjach naukowo-badawczych
 • firmach realizujących usługi w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych
 • firmach realizujących usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami
 • biurach projektowych
 • firmach konsultingowych
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • organach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
 • agencjach rozwoju przemysłu

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Komentarze (1)

RTZ>AGH odpowiedz

Po więcej informacji na temat kierunku i studiów na AGH zapraszamy na Facebooka: https://www.facebook.com/RTZ.AGH !