Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Rewitalizacja terenów zdegradowanych studia – kierunek studiów

Zjawisko degradacji jako procesu, który poprzez pogorszenie właściwości fizycznych, prowadzi do nieuchronnego obumierania dotkniętych tym zjawiskiem elementów przyrody jest widoczny gołym okiem w wielu miejscach ze szczególnym uwzględnieniem wsi, gdzie liczne lasy i pola uprawne zostają zniszczone w celu przekształcenia ich na działki mieszkalne. Postęp cywilizacyjny i urbanizacja skłaniają coraz więcej jednostek do ucieczki przed zgiełkiem na względnie „dzikie” i niedotknięte ludzką ręką tereny, co paradoksalnie powoduje ich niszczenie i implikuje wzrost prawdopodobieństwa, że ów wiejski teren za kilka lat będzie kolejnym miastem. Taka pułapka błędnego koła niesie za sobą konieczność wykształcenia ludzi, którzy zadbają o wskrzeszanie obumarłych części środowiska, aby przyroda miała cień szansy na dalsze istnienie – dlatego też powstały studia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych. Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś co do przyszłych studiów, a uwielbiasz przyrodę i chciałbyś, aby mogła dalej w miarę poprawnie funkcjonować, to studia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych mogą okazać się świetnym wyborem!

Czego nauczysz się w toku studiów na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych? Dogłębnie zrozumiesz wszystkie zjawiska zachodzące w przyrodzie oraz niebagatelną rolę działalności ludzkiej w procesie jej niszczenia. Dowiesz się, w jaki sposób dokonywać oceny stopnia degradacji danego obszaru środowiska oraz wdrażać odpowiednie działania w celu jego rewitalizacji. Twoja nauka nie będzie wolna od teoretycznego zagłębiania norm i zasad prawnych obowiązujących procedury planistyczne, środowiskowe i rewitalizacyjne. Jako, że degradacja środowiska może mieć całkiem naturalną genezę, będziesz musiał zagłębić od podszewki wszystkie jej mechanizmy i odróżnić, kiedy wdrażanie procesu rewitalizacyjnego jest koniecznością, a kiedy tylko fanaberią, mogącą przynieść skutki odwrotne od zamierzonych.

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent studiów na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych? Bez wątpienia znajdzie się dla ciebie praca w miejscach takich, jak firmy realizujące usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami, organach administracyjnych zajmujących się ochroną środowiska, biurach projektowych, agencjach rozwoju przemysłu i wszędzie tam, gdzie priorytetowym działaniem jest ocena stanu terenów i wdrażanie działań ochronnych.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując rewitalizację terenów zdegradowanych

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie
 • przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwa, inżynierii środowiska i górnictwa
 • społecznych aspektów rewitalizacji
 • metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów podziemnych
 • formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych
 • metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Absolwent kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • zakładach górniczych (odkrywkowych, podziemnych, otworowych)
 • specjalistycznych laboratoriach i instytucjach naukowo-badawczych
 • firmach realizujących usługi w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych
 • firmach realizujących usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami
 • biurach projektowych
 • firmach konsultingowych
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • organach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
 • agencjach rozwoju przemysłu

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Komentarze (0)