GOSPODARKA LEŚNA studia-kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

W dzisiejszych czasach, życie w zgodzie z naturą i środowiskiem stało się niezwykle modne. Coraz więcej ludzi decyduje się na ekologiczny tryb życia i wdrożenie do swojej codzienności rozwiązań pozytywnie wpływających na ekosystem. Poszanowanie przyrody i świadomość zmian w niej zachodzących jest niezwykle istotna, dlatego też nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.
Jako odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy powstały studia na kierunku gospodarka leśna, które przygotowują do pracy w instytucjach związanych z ochroną przyrody. Jeżeli wiec jesteś osobą o dużej świadomości ekologicznej, której nie jest obojętne stan środowiska naturalnego to powinieneś rozważyć wybór studiów na kierunku gospodarka leśna.
 
Czego nauczysz się na kierunku gospodarka leśna?
 
W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu kilku aspektów, składających się na szeroko rozumianą ochronę przyrody. Na początku swojej drogi naukowe, powtórzysz wiadomości ze szkoły średniej i ugruntujesz swoją wiedzę z zakresu przyrody, biologii i środowiska. W ciągu kolejnych lat studiów, zapoznasz się z tematem, jakim jest gospodarka leśna.
Ponadto, nauczysz się, w jaki sposób zarządzać gospodarstwem leśnym i zaznajomisz się z kwestiami finansowymi i zdobędziesz umiejętności z obszaru sporządzania planów gospodarczych. Co więcej, wykształcisz w sobie zdolności nadzorowania prac wykonawczych w obszarze środowiska leśnego. W programie studiów przewidziano także lektorat z języka angielskiego na poziomie B2, dzięki któremu rozwiniesz swoje umiejętności językowe i zyskasz szansę na pracę w środowisku międzynarodowym.
Oprócz zajęć obligatoryjnych będziesz mógł uczestniczyć w przedmiotach fakultatywnych i różnorodnych kołach naukowych, które pomogą Ci rozwijać twoje pasje i zdobywać nowe umiejętności. Wszystkie wykłady i warsztaty prowadzone są przez wybitnych naukowców i długoletnich praktyków tej branży, którzy podzielą się z tobą swoją wiedzą i cennym doświadczeniem.
 
Jaka praca po tym kierunku?
 
Po ukończeniu studiów na kierunku gospodarka leśna będziesz miał gruntowne wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, ekosystemów leśnych oraz z wielu innych aspektów wiedzy o środowisku naturalnym. Uzyskane kwalifikacje umożliwią Ci podjęcie pracy w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach, zatrudniających specjalistów z tego obszaru. Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej i państwowej, między innymi w administracji Lasów Państwowych czy parkach narodowych i krajobrazowych. 
Ponadto, będziesz miał wszelkie kompetencje do rozpoczęcia pracy w prywatnych przedsiębiorstwach, zajmujących się ochroną środowiska, na przykład w zakładach usług leśnych, pracowniach kształtowania krajobrazu oraz w pracowniach ekspertyz środowiskowych. Dzięki zaawansowanej znajomości języka obcego zyskasz szansę na karierę międzynarodową. Co więcej, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku gospodarka leśna powinieneś zdać maturę z takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, geografia, chemia lub fizyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA LEŚNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku leśnictwo

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GOSPODARKA LEŚNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA LEŚNA:

 • wiedza z zakresu przyrody, biologii i ochrony środowiska
 • umiejętność zarządzania gospodarstwem leśnym
 • umiejętność sporządzania planów gospodarczych i finansowych gospodarstw leśnych
 • umiejętność prowadzenia nadzoru inżynieryjnego nad pracami leśnymi
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA LEŚNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA LEŚNA STUDIA I STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA LEŚNA:

 • administracja publiczna
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • administracja Lasów Państwowych
 • zakłady usług leśnych
 • pracownie kształtowania krajobrazu
 • pracownie ekspertyz środowiskowych
 • instytucje zajmujące się ochroną przyrody i środowiska
 • firmy międzynarodowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA LEŚNA

Komentarze (0)