Dodaj do ulubionych

GOSPODARKA LEŚNA studia-kierunek studiów

Studia na kierunku gospodarka leśna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku gospodarka leśna powinieneś zdać maturę z takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, geografia, chemia lub fizyka.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA LEŚNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE GOSPODARKA LEŚNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Leśnictwo stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku leśnictwo

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Leśnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

GOSPODARKA LEŚNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka leśna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA LEŚNA:

Czego nauczysz się na kierunku gospodarka leśna?
W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu kilku aspektów, składających się na szeroko rozumianą ochronę przyrody. Na początku swojej drogi naukowe, powtórzysz wiadomości ze szkoły średniej i ugruntujesz swoją wiedzę z zakresu przyrody, biologii i środowiska. W ciągu kolejnych lat studiów, zapoznasz się z tematem, jakim jest gospodarka leśna.
Ponadto, nauczysz się, w jaki sposób zarządzać gospodarstwem leśnym i zaznajomisz się z kwestiami finansowymi i zdobędziesz umiejętności z obszaru sporządzania planów gospodarczych.
Co więcej, wykształcisz w sobie zdolności nadzorowania prac wykonawczych w obszarze środowiska leśnego. W programie studiów przewidziano także lektorat z języka angielskiego na poziomie B2, dzięki któremu rozwiniesz swoje umiejętności językowe i zyskasz szansę na pracę w środowisku międzynarodowym.
Oprócz zajęć obligatoryjnych będziesz mógł uczestniczyć w przedmiotach fakultatywnych i różnorodnych kołach naukowych, które pomogą Ci rozwijać twoje pasje i zdobywać nowe umiejętności. Wszystkie wykłady i warsztaty prowadzone są przez wybitnych naukowców i długoletnich praktyków tej branży, którzy podzielą się z tobą swoją wiedzą i cennym doświadczeniem.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wiedzy z zakresu przyrody, biologii i ochrony środowiska
 • umiejętności zarządzania gospodarstwem leśnym
 • umiejętności sporządzania planów gospodarczych i finansowych gospodarstw leśnych
 • umiejętności prowadzenia nadzoru inżynieryjnego nad pracami leśnymi
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka leśna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek oraz specjalizację gospodarka leśna można realizować tylko w trybie niestacjonarnym. W przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami przyrodniczymi.

 

Studia na kierunku gospodarka leśna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na kierunku lub specjalizacji gospodarka leśna zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i biologicznych, a także dowiesz się więcej na temat leśnictwa oraz ochrony środowiska.

W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Fitosocjologia leśna
 • Geodezja leśna z geomatyką
 • Entomologia leśna

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się projektowania, organizowania oraz zarządzania gospodarstwem leśnym.

Ponadto dowiesz się, w jaki sposób przeprowadzać nadzór inżynierski nad pracami związanymi z leśnictwem. Studenci będą także uczęszczać na lektorat z języka obcego, dzięki czemu rozwiną swoje zdolności językowe i tym samym zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

W dzisiejszych czasach, życie w zgodzie z naturą i środowiskiem stało się niezwykle modne. Coraz więcej ludzi decyduje się na ekologiczny tryb życia i wdrożenie do swojej codzienności rozwiązań pozytywnie wpływających na ekosystem. Poszanowanie przyrody i świadomość zmian w niej zachodzących jest niezwykle istotna, dlatego też nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.
Jako odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy powstały studia na kierunku gospodarka leśna, które przygotowują do pracy w instytucjach związanych z ochroną przyrody. Jeżeli wiec jesteś osobą o dużej świadomości ekologicznej, której nie jest obojętne stan środowiska naturalnego to powinieneś rozważyć wybór studiów na kierunku gospodarka leśna.
 
5. Gdzie studiować gospodarkę leśną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka leśna:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku gospodarka leśna trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku lub specjalizacji gospodarka leśna będą trwały siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA LEŚNA:

Jaka praca po tym kierunku?
Po ukończeniu studiów na kierunku gospodarka leśna będziesz miał gruntowne wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, ekosystemów leśnych oraz z wielu innych aspektów wiedzy o środowisku naturalnym.
Uzyskane kwalifikacje umożliwią Ci podjęcie pracy w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach, zatrudniających specjalistów z tego obszaru. Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej i państwowej, między innymi w administracji Lasów Państwowych czy parkach narodowych i krajobrazowych. 
Ponadto, będziesz miał wszelkie kompetencje do rozpoczęcia pracy w prywatnych przedsiębiorstwach, zajmujących się ochroną środowiska, na przykład w zakładach usług leśnych, pracowniach kształtowania krajobrazu oraz w pracowniach ekspertyz środowiskowych.
Dzięki zaawansowanej znajomości języka obcego zyskasz szansę na karierę międzynarodową. Co więcej, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych
 
Absolwent kierunku psychologia znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak :
 • administracja publiczna
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • administracja Lasów Państwowych
 • zakłady usług leśnych
 • pracownie kształtowania krajobrazu
 • pracownie ekspertyz środowiskowych
 • instytucje zajmujące się ochroną przyrody i środowiska
 • firmy międzynarodowe

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA LEŚNA

Komentarze (0)