GOSPODARKA LEŚNA studia-kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

W dzisiejszych czasach, życie w zgodzie z naturą i środowiskiem stało się niezwykle modne. Coraz więcej ludzi decyduje się na ekologiczny tryb życia i wdrożenie do swojej codzienności rozwiązań pozytywnie wpływających na ekosystem. Poszanowanie przyrody i świadomość zmian w niej zachodzących jest niezwykle istotna, dlatego też nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.
Jako odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy powstały studia na kierunku gospodarka leśna, które przygotowują do pracy w instytucjach związanych z ochroną przyrody. Jeżeli wiec jesteś osobą o dużej świadomości ekologicznej, której nie jest obojętne stan środowiska naturalnego to powinieneś rozważyć wybór studiów na kierunku gospodarka leśna.
 
Czego nauczysz się na kierunku gospodarka leśna?
 
W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu kilku aspektów, składających się na szeroko rozumianą ochronę przyrody. Na początku swojej drogi naukowe, powtórzysz wiadomości ze szkoły średniej i ugruntujesz swoją wiedzę z zakresu przyrody, biologii i środowiska. W ciągu kolejnych lat studiów, zapoznasz się z tematem, jakim jest gospodarka leśna.
Ponadto, nauczysz się, w jaki sposób zarządzać gospodarstwem leśnym i zaznajomisz się z kwestiami finansowymi i zdobędziesz umiejętności z obszaru sporządzania planów gospodarczych. Co więcej, wykształcisz w sobie zdolności nadzorowania prac wykonawczych w obszarze środowiska leśnego. W programie studiów przewidziano także lektorat z języka angielskiego na poziomie B2, dzięki któremu rozwiniesz swoje umiejętności językowe i zyskasz szansę na pracę w środowisku międzynarodowym.
Oprócz zajęć obligatoryjnych będziesz mógł uczestniczyć w przedmiotach fakultatywnych i różnorodnych kołach naukowych, które pomogą Ci rozwijać twoje pasje i zdobywać nowe umiejętności. Wszystkie wykłady i warsztaty prowadzone są przez wybitnych naukowców i długoletnich praktyków tej branży, którzy podzielą się z tobą swoją wiedzą i cennym doświadczeniem.
 
Jaka praca po tym kierunku?
 
Po ukończeniu studiów na kierunku gospodarka leśna będziesz miał gruntowne wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, ekosystemów leśnych oraz z wielu innych aspektów wiedzy o środowisku naturalnym. Uzyskane kwalifikacje umożliwią Ci podjęcie pracy w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach, zatrudniających specjalistów z tego obszaru. Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej i państwowej, między innymi w administracji Lasów Państwowych czy parkach narodowych i krajobrazowych. 
Ponadto, będziesz miał wszelkie kompetencje do rozpoczęcia pracy w prywatnych przedsiębiorstwach, zajmujących się ochroną środowiska, na przykład w zakładach usług leśnych, pracowniach kształtowania krajobrazu oraz w pracowniach ekspertyz środowiskowych. Dzięki zaawansowanej znajomości języka obcego zyskasz szansę na karierę międzynarodową. Co więcej, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku gospodarka leśna powinieneś zdać maturę z takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, geografia, chemia lub fizyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA LEŚNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Gospodarka leśna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne

UCZELNIE, GDZIE GOSPODARKA LEŚNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Leśnictwo stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku leśnictwo

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Leśnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2020
do 07.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.08.2020
do 02.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2020
do 07.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2020
do 07.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GOSPODARKA LEŚNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA LEŚNA:

 • wiedza z zakresu przyrody, biologii i ochrony środowiska
 • umiejętność zarządzania gospodarstwem leśnym
 • umiejętność sporządzania planów gospodarczych i finansowych gospodarstw leśnych
 • umiejętność prowadzenia nadzoru inżynieryjnego nad pracami leśnymi
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka leśna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek oraz specjalizację gospodarka leśna można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami przyrodniczymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na kierunku lub specjalizacji gospodarka leśna zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i biologicznych, a także dowiesz się więcej na temat leśnictwa oraz ochrony środowiska. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Fitosocjologia leśna
 • Geodezja leśna z geomatyką
 • Entomologia leśna

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się projektowania, organizowania oraz zarządzania gospodarstwem leśnym. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób przeprowadzać nadzór inżynierski nad pracami związanymi z leśnictwem. Studenci będą także uczęszczać na lektorat z języka obcego, dzięki czemu rozwiną swoje zdolności językowe i tym samym zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA LEŚNA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku lub specjalizacji gospodarka leśna będą trwały siedem lub osiem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku gospodarka leśna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA LEŚNA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek gospodarka leśna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku gospodarka leśna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek gospodarka leśna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA LEŚNA:

 • administracja publiczna
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • administracja Lasów Państwowych
 • zakłady usług leśnych
 • pracownie kształtowania krajobrazu
 • pracownie ekspertyz środowiskowych
 • instytucje zajmujące się ochroną przyrody i środowiska
 • firmy międzynarodowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA LEŚNA

Komentarze (0)