Zarządzanie projektami - Warszawa

Zarządzanie projektami - Warszawa

Zarządzanie projektami - Warszawa

Studia w Warszawie

zarządzanie projektami

Odkryj kierunek zarządzanie projektami w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

15.02.2023

Zarządzanie projektami studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku zarządzanie projektami to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku zarządzanie projektami w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie projektami w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Zarządzanie projektami Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Warszawie zarządzanie projektami możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów SGH) oraz 9 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie, Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, WIT Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.
 

Opis kierunku

Zarządzanie projektami to studia stworzone z myślą o osobach, które chciałyby zadbać o zdobycie profesjonalnej wiedzy związanej z zarządzania. W trakcie kształcenia poznają metody realizacje projektów. Dowiedzą się, co powinno stać za prawidłowym definiowaniem projektów oraz jak monitorować postęp prac.

 

Praca po studiach

Ważnym aspektem kształcenia na tym kierunku jest również rozwój kompetencji miękkich. Studenci poznają sposoby na efektywne motywowanie członków zespołu projektowego oraz uczą się, jak skutecznie budować autorytet lidera. Po zakończeniu kształcenia absolwenci mogą obejmować stanowiska kierownicze w firmach o różnorodnych profilach działalności.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie projektami - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie projektami stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie projektami jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Zarządzanie +

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Filia w Bełchatowie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Zarządzanie informacją stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie informacją

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku informatyka

Pokaż więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Pokaż więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie projektami?

Kierunki studiów takie jak zarządzanie projektami w Warszawie zostały stworzone z myślą o absolwentach kształcenia I stopnia. Proces rekrutacji będzie przebiegać więc inaczej – przyszli studenci będą musieli wziąć udział w sprawdzianie kwalifikacyjnym, który pomoże określić poziom ich umiejętności oraz wiedzy ekonomicznej, a także językowej. Należy również odpowiednio wcześnie sprawdzić, jakie dokumenty dostarczyć do komisji rekrutacyjnej, by znaleźć się na listach osób przyjętych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie projektami w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie projektami?

Uczelnie w Warszawie przygotowują każdego roku ciekawą ofertę kształcenia, która pozwala wyspecjalizować wiedzę z obszaru zarządzania. Jednym z takich kierunków jest zarządzanie projektami. Studenci w trakcie wszystkich semestrów kształcenia otrzymają kwalifikacje, które zostaną docenione w niemal każdej firmie czy korporacji.

Na studentów czekać będą wykłady i ćwiczenia, które łączą w sobie interdyscyplinarną wiedzę z obszarów zarządzania. W siatce programowej można będzie więc odnaleźć przedmioty związane z ekonomią, prawem czy nawet rachunkowości. Naczelnym celem tego kierunku jest wyposażenie studentów w takie kwalifikacje, które umożliwią im w przyszłości swobodne poruszanie się na arenie biznesowej. Dobre rozplanowanie projektów – umiejętności ich tworzenia, analizowania czy nawet rozdysponowania nimi wśród kadry pracowniczej są dziś niezwykle cenne w niemal każdej z branż. Warto zadbać więc o odpowiednio wczesne wyspecjalizowanie swojej wiedzy.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku zarządzanie projektami możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne;
  • studia niestacjonarne.

Studenci wybierający kierunek taki jak zarządzanie projektami będą kształcić się na studiach II stopnia. Muszą oni więc dysponować tytułem licencjata lub nawet magistra z dziedzin pokrewnych. Nauka II stopnia pomoże im nie tylko usystematyzować wiedzę ekonomiczną. Będzie to również czas poszerzania kwalifikacji oraz przygotowań do obrony jeden z ważniejszych prac dyplomowych, czyli pracy magisterskiej.

Na kierunku zarządzanie projektami w Warszawie można kształcić się w dwóch trybach – stacjonarnym lub zaocznym. Warto odpowiednio wcześnie przeanalizować każdą tę formę i wybrać bardziej dogodną dla siebie. Studia stacjonarne pozwalają na regularne zdobywanie wiedzy. Z kolei kształcenie niestacjonarne daje większą elastyczność, wiąże się jednak z uiszczaniem opłat za czesne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza, jaką zdobędą studenci zarządzania projektami, obejmuje rolę oraz miejsce projektów. Studenci poznają rozwiązania dotyczące zarządzania projektami oparte na najlepszych praktykach, a także rozumieją problemy i rozwiązania organizacji projektowej oraz zasady i metody organizowania zespołu projektowego i kierowania nim.

Największe znaczenie będą mieć jednak umiejętności pozyskane podczas studiów. Można zaliczyć do nich umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Każdy student będzie także posiadał umiejętności badania potrzeb projektowych i na tej podstawie potrafił formułować i definiować problemy projektowe w wymiarze społecznym i organizacyjnym oraz dokonywać ich oceny. Oprócz tego będzie on wiedział, jak planować i kontrolować przebieg projektów przy uwzględnieniu ich specyfikacji oraz okoliczności realizacyjnych.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie projektami w Warszawie?

Studia na kierunku zarządzanie projektami trwają 2 lata.

Zarządzanie projektami w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie projektami w Warszawie?

Kierunki takie jak zarządzanie projektami charakteryzują nowoczesne programy kształcenia, które odzwierciedlają także zapotrzebowanie, pojawiające się na aktualnym rynku pracy. Dziś bowiem pracodawcy szukają takich pracowników, którzy posiadać będą rozległe kompetencje związane z interdyscyplinarnymi obszarami zarządzania. Warto zainwestować więc w rozwój kwalifikacji i wybrać zarządzanie projektami w Warszawie.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów zarządzanie projektami:

  • firmy i korporacje o różnych profilach działalności;
  • firmy w sektorze finansowym;
  • instytucje non-profit;
  • jednostki administracji publicznej;
  • przedsiębiorstwa kapitałowe itd.

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - ważne informacje

zarządzanie projektami studia

studia zarządzanie i marketing w Warszawie

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie projektami Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie projektami Warszawa studia stacjonarne

Kierunki zarządzanie i marketing w Warszawie

zarządzanie
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia