Inżynieria techniczno-informatyczna - Bydgoszcz

Inżynieria techniczno-informatyczna - Bydgoszcz

Inżynieria techniczno-informatyczna - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

inżynieria techniczno-informatyczna

Odkryj inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Inżynieria techniczno-informatyczna studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy rozpocznie się 8 czerwca 2023 r. i potrwa do 12 września 2023 r. | Inżynieria techniczno-informatyczna Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Bydgoszczy inżynierię techniczno-informatyczną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW).

czytaj dalej wszystko o Inżynieria techniczno-informatyczna - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Inżynieria techniczno-informatyczna +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria techniczno-informatyczna?

Kandydaci na studia w zakresie inżynierii techniczno-informatycznej muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie.

Przyszli studenci pierwszego stopnia muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA W BYDGOSZCZY?

Inżynieria techniczno-informatyczna to kierunek, który doskonale wpisuje się w oczekiwania współczesnego rynku pracy. Jest to idealna propozycja kształcenia dla osób zainteresowanych nowościami technologicznymi, techniką, a także informatyką.

Studia inżynierskie tego typu pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie inżynierii wytwarzania oraz inżynierii materiałowej, ale także w odniesieniu do budowy maszyn oraz metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych.

Kierunek umożliwi Ci tworzenie aplikacji w językach programowania, a także ułatwi projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria techniczno-informatyczna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Kierunek inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy może być realizowany na pierwszym i drugim stopniu. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku (siedem semestrów). Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia; odbywają się w trakcie trzech semestrów (półtora roku).

Kształcenie odbywa się stacjonarnie i niestacjonarnie. Zajęcia w trybie dziennym prowadzone są od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny może być realizowany zaocznie w weekendy lub wieczorowo od poniedziałku do piątku (wbrew nazwie zajęcia odbywają się nawet przez cały dzień). Sprawdź, jaką niestacjonarną formę obiera kierunek inżynieria techniczno-informatyczna.

Na uczelniach publicznych studia stacjonarne są bezpłatne, tryb niestacjonarny zaś jest odpłatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy tworzony jest w interdyscyplinarny sposób, dlatego w programie kształcenia znajdziemy przedmioty odnoszące się do różnych nauk i dziedzin. Studenci uczęszczają między innymi na recykling materiałów inżynierskich, programowanie obiektowe, podstawy bioinżynierii medycznej, nowoczesne technologie w procesie samokształcenia, innowacyjne materiały i technologie (tw. sztuczne).

W siatce zajęć znajdziemy przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe, fakultatywne. Studenci mają okazję zdobyć kompetencje i umiejętności odnoszące się do tworzenia aplikacji w językach programowania. Uczą się projektować i wdrażać systemy informatyczne, a także stosować techniki multimedialne.

Poznasz metody badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych, jak również zdobędziesz wiedzę odnoszącą się do budowy maszyn.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Inżynieria techniczno-informatyczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA W BYDGOSZCZY?

Inżynieria techniczno-informatyczna to kierunek, który absolwentom daje bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Miejsce pracy bardzo często związane jest z realizowaną specjalizacją, na przykład, jeśli ukończysz moduł nauczycielski, będziesz mógł/mogła uczyć w szkołach podstawowych i gimnazjalnych techniki, podstaw informatyki lub informatyki, a także w szkołach zawodowych rysunku technicznego, technologii drewna i tworzyw sztucznych, podstaw elektrotechniki i elektroniki i wiele innych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna:

  • przedsiębiorstwa przemysłowe
  • bankowość
  • administracja gospodarcza, samorządowa i państwowa
  • zaplecze badawczo-rozwojowe przemysłu

Absolwenci sprawnie posługują się narzędziami informatyki w zakresie programowania oraz baz danych. Zatrudniani są także w przedsiębiorstwach, które zajmują się wytwarzaniem i przetwórstwem nowoczesnych materiałów.

Gdzie studiować na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek inżynieria techniczno-informatyczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Studia I stopnia) stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy?

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria techniczno-informatyczna Bydgoszcz studia stacjonarne

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia