Automatyka i elektronika - Bydgoszcz

Automatyka i elektronika - Bydgoszcz

Automatyka i elektronika - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

automatyka i elektronika

Odkryj automatykę i elektronikę w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Automatyka i elektronika studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku automatyka i elektronika to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Automatyka i elektronika - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek automatyka i elektronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Automatyka i elektronika stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i elektronika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek automatyka i elektronika?

Kandydaci na kierunek automatyka i elektronika muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda bydgoska uczelnia ustala je indywidualnie.

Przyszli studenci pierwszego stopnia muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i elektronika w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Czas trwania studiów na kierunku automatyka i elektronika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek automatyka i elektronika na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku automatyka i elektronika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek automatyka i elektronika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku automatyka i elektronika w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek automatyka i elektronika w Bydgoszczy

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA W BYDGOSZCZY?

Automatyka i elektronika to innowacyjny kierunek inżynierski, który umożliwi Ci zajmowanie się projektowaniem i eksploatacją systemów odnoszących się do systemów automatyki i układów elektronicznych, które wykorzystuje się w różnych procesach technologicznych.

Interdyscyplinarnie konstruowana propozycja kształcenia ułatwi zdobycie wiedzy i umiejętności, ułatwiających rozwiązywanie problemów wiążących się z automatyzacją procesów przemysłowych.

Studenci uczą się projektować i budować układy elektroniczne i energoelektroniczne, a także sprawdzają, w jaki sposób działają układy automatycznej regulacji przy wykorzystaniu symulacji komputerowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka i elektronika możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Kierunek automatyka i elektronika w Bydgoszczy możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i realizowane są w trybie dziennym. 

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi, które pozwolą Ci zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Automatyka i elektronika to kompleksowo opracowany kierunek studiów, który z pewnością umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności, odnoszących się stricte do eksploatacji i projektowania systemów automatyki oraz układów elektronicznych.

Studenci uczą się rozwiązywać problemy związane z automatyzacją procesów przemysłowych, dowiadują się, w jaki sposób wykorzystuje się sterowniki przemysłowe w procesach technologicznych, a także jak projektuje się i buduje układy elektroniczne i energoelektroniczne.

W interdyscyplinarnie stworzonym programie studiów znajdziemy przedmioty związane z automatyzacją procesów przemysłowych, modelowaniem obiektów i układów automatycznej regulacji, metrologią i technikami pomiarowymi, protokołami komunikacyjnymi, które stosowane są w automatyce przemysłowej. Nauczysz się również programować w językach niskiego i wysokiego poziomu.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Automatyka i elektronika trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA W BYDGOSZCZY?

Kierunek automatyka i elektronika w Bydgoszczy jest unikatowy na skalę krajową, co sprawia, że absolwenci tego typu kształcenia doskonale odnajdują się na rynku pracy. Zatrudniani są zwłaszcza w firmach przemysłowych, które odznaczają się zautomatyzowanymi procesami technologicznymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku automatyka i elektronika:

  • firmy, które działają w zakresie automatyki budynkowej
  • firmy, zajmujące się inteligentną instalacją elektryczną
  • działy głównego automatyka w zakresie utrzymania ruchu
  • biura projektowe

Absolwenci związani są z przemysłem elektromaszynowym, elektrotechnicznym, elektronicznym, samochodowym, spożywczym, chemicznym, celulozowo-papierniczym. Są także przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Komentarze (0)