Mechatronika - Bydgoszcz

Mechatronika - Bydgoszcz

Mechatronika studia Bydgoszcz | woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek

W stwierdzeniu, że naszą rzeczywistością powoli zaczynają władać roboty, nie będzie przesady. Korzystamy z nich każdego dnia nawet nieświadomie, gdy chociażby szczotkujemy zęby szczoteczką elektryczną. Rola robotów wykracza niejednokrotnie poza sferę trywialnej codzienności – możemy bowiem napisać wprost, że to one ratują nam życie. Czy kilkadziesiąt lat temu ktokolwiek marzył o drukarce 3d, dzięki której będzie można stworzyć idealny rozrusznik serca dla noworodka? Nie. To wszystko stało się możliwe dzięki nieustannemu doskonaleniu dziedziny, jaką jest mechatronika.

Mechatronicy zajmują się bowiem dodawaniem skomplikowanych rozwiązań elektrycznych do istniejących już mechanizmów w celu ich doskonalenia. Studia na kierunku mechatronika cieszą się zatem niegasnącą popularnością, ponieważ zapotrzebowanie na dalszy rozwój mechaniki jest nieustające. To kierunek idealny dla osób, które marzą o tym, by zostać inżynierami i konstruktorami. Jeżeli zatem nauka matematyki i fizyki nigdy nie była ci obca, uwielbiasz wyzwania i nowinki technologiczne, to możesz zacząć swoją przygodę z mechatroniką.


Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie w Bydgoszczy czujnie przyglądają się zapotrzebowaniu, jakie panuje na rynku pracy. Dlatego też ośrodki akademickie, znajdujące się w stolicy województwa kujawsko-pomorskiego, oferują rozbudowaną propozycję kształcenia na studiach na kierunku mechatronika. Swoją przygodę możesz bowiem rozpocząć na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz na Wyższej Szkole Gospodarki. Każda z tych uczelni pragnie wykształcić najlepszych specjalistów, więc zastanów się, który z tych profili dydaktycznych będzie najbliższy twoim oczekiwaniom.

Kierunki studiów takie jak mechatronika mają interdyscyplinarny profil, ponieważ łączą w sobie wiele dziedzin ścisły. Studenci w trakcie wszystkich lat kształcenia poznają zróżnicowane zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki, sterowania, projektowania, wytrzymałości materiałów, czy nawet eksploatacji. Zajęcia na studiach mechatronicznych odbywają się w doskonale wyposażonych laboratoriach oraz salach projektowych, które pozwalają na zdobywanie nie tylko wiedzy, lecz przede wszystkim umiejętności.


Praca po studiach

Studia w Bydgoszczy na kierunku mechatronika cieszą się tak dużą popularnością właśnie przez perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Absolwenci tego kierunku stanowią bowiem jedną z najbardziej pożądanych grup zawodowych na rynku pracy. Mogą oni dowolnie sterować swoją karierą i znaleźć zatrudnienie w wielu różnorodnych gałęziach przemysłu – mechanicznym, samochodowym, kolejowym, lotniczym, rolniczym.

Osoby, które kończą studia na kierunku mechatronika, posiadają wiele unikatowych kwalifikacji, które pozwalają na pracę nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. Kariera mechatroników może rozwijać się w firmach projektowych, instytucjach testowych oraz badawczych, gdzie wdrażane są nowe rozwiązania dla mechanizmów. Studia mechatroniczne są wyjątkowo przyszłościowe, ponieważ współcześnie apetyt na rozwój nigdy nie zostanie zaspokojony.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BYDGOSZCZY JEST KIERUNEK MECHATRONIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika w Bydgoszczy?

Przyszli studenci mechatroniki powinni dość wcześnie rozpocząć przygotowania do egzaminów dojrzałości, ponieważ jedyne znaczenie w procedurze rekrutacyjnej mają wyniki maturalne. To prestiżowy kierunek studiów, na który dostają się jedynie najlepsi kandydaci. W kręgu twoich szczególnych zainteresowań muszą się znaleźć zatem przedmioty takie jak: matematyka, chemia, fizyka oraz dowolnie wybrany język obcy nowożytni. By uniknąć rozczarowań w przyszłości, przygotowania zacznij już dziś.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Uczelnie w Bydgoszczy starają się przygotowywać taką ofertę kształcenia, która będzie atrakcyjna dla większości osób zainteresowanych. Dziś bowiem większość absolwentów szkół średnich chce mieć komfortowy dostęp do kształcenia. Dlatego też studia w Bydgoszczy na kierunku mechatronika możesz rozpocząć albo w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Pierwsza opcja ma formę regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia. Studenci kształcą się na bieżąco, ale przy takim kształceniu problematyczne może być rozwijanie równolegle chociażby kariery zawodowej. Osoby, którym zależy na większej swobodzie, mogą wybrać studia zaoczne, ponieważ zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów naukowych. Warto jednak pamiętać, że są to studia płatne, a wyrównywanie różnic programowych wiąże się z dużym nakładem pracy własnej.

Program kształcenia na studiach mechatronicznych nigdy nie jest przypadkowy. Obejmuje on wiele skomplikowanych zagadnień, najważniejszą podstawę kształcenia stanowi jednak opanowanie dwóch potężnych nauk ścisłych – matematyki oraz fizyki. To one stanowią punkt wyjścia dla zagadnień ściśle związanych ze wdrażaniem nowych systemów do istniejących już mechanizmów. Przykładowe przedmioty, jakie można znaleźć w siatce programowej tego kierunku, to:

 • podstawy konstrukcji maszyn;
 • metrologia wielkości elektrycznych;
 • teoria maszyn i mechanizmów;
 • systemy innowacyjne itd.

Wiedza przyszłych mechatroników musi być wyjątkowo rozległa, ponieważ tylko dzięki niej mogą oni swobodnie wykorzystywać innowacyjne pomysły w swojej pracy, które wykraczają poza to, co powszechne i znane. Przyszli mechatronicy muszą zatem posiadać szereg kompetencji związanych z projektowaniem, konstruowaniem oraz programowaniem. Uczelnie w Bydgoszczy przygotowały także dla swoich studentów interesujące specjalizacje, dzięki którym można rozwijać bardzo wąskie umiejętności. Są to przykładowo:

 • programowanie sterowników;
 • oraz mechatronika w pojazdach samochodowych.

Studia mechatroniczne należą niewątpliwie do grona wymagających kierunków, ale ambitni studenci, którzy nie boją się wyzwań, mają szansę na pracę pełną perspektyw.


Ile trwają studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Każdy absolwent szkoły średniej swoją intelektualną przygodę na studiach wyższych zaczyna od kształcenia na pierwszym stopniu. Tak dzieje także w przypadku mechatroniki. Studia te trwają siedem semestrów, podczas których przekazywana jest podstawowa i niezbędna wiedza. Pasjonaci mechatroniki przygotowują się także do obrony pracy dyplomowej, dzięki której otrzymują prestiżowe tytuły inżynierów.

Poszerzanie kwalifikacji i wiedzy odbywa się na studiach drugiego stopnia. Trwają one z kolei trzy semestry, podczas których studenci mają szansę na uzyskanie wszystkich niezbędnych uprawnień do wykonywania odpowiedzialnego zawodu mechatronika. Zakończenie tego etapu nauki wiąże się z kolejnym poważnym egzaminem dyplomowym. Absolwenci, których egzamin wypadnie pomyślnie, otrzymują bowiem tytuły magistrów.


Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechatronika w Bydgoszczy?

Studia mechatroniczne należą niewątpliwie do grona prestiżowych i wymagających kierunków, na którym kształcą się wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Zastanów się, czy masz w sobie wystarczająco dużo determinacji, by stać się jednym z nich. Odpowiedz sobie na kilka pytań, które być może pomogą ci podjąć w przyszłości odpowiednią decyzję:

 • Czy przedmioty takie jak matematyka i fizyka zaliczają się do grona twoich ulubionych?
 • Czy interesują cię nowinki technologiczne?
 • Czy fascynuje cię świat robotów i możliwości ich wykorzystywania?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to możesz poważnie pomyśleć o studiach na kierunku mechatronika. Pamiętaj jednak, że twoją jedyną bronią podczas rekrutacji będą wyniki, jakie uzyskasz podczas egzaminów maturalnych. Uczelnie w Bydgoszczy mają jasno sprecyzowane swoje wymagania, więc musisz rozpocząć intensywne przygotowania z przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka oraz chemia. Nie zapomnij także o doskonałym przygotowaniu z dowolnie wybranego języka obcego nowożytniego. Warto, abyś część wybranych przez siebie przedmiotów zdawał na poziomie na rozszerzonym, ponieważ to znacznie zwiększy twoje szanse na dostanie się na wymarzony kierunek studiów.

Dla osób, które szczególnie interesują się naukami ścisłymi, bardzo interesującym rozwiązaniem może być wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jej laureaci oraz finaliści znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Zastanów się zatem, czy jesteś w stanie przygotować się do niej tak, by twoja wiedza wykraczała poza mury szkoły średniej. W przypadku studiów mechatronicznych możesz wybrać:

 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Fizyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy Technicznej i Wynalazczości itd.

Pamiętaj także o terminowym dokonaniu niezbędnych opłat rekrutacyjnych. Gdy już dostaniesz się na studia, będziesz musiała dostarczyć do dziekanatu dokumenty, wśród których znajdą się skany dowodu, zdjęcia do legitymacji oraz świadectwo maturalne.


Jaka praca po studiach na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Studia inżynieryjno-techniczne wybierane są przez przyszłych studentów właśnie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Kto z nas bowiem nie chce wykonywać zawodu, który będzie zgodny z naszym wykształceniem oraz kompetencjami? Współcześnie to inżynierowie mają szansę na znalezienie takiego zatrudnienia. Uczelnie w Bydgoszczy kształcą wykwalifikowanych mechatroników, których wiedza i umiejętności pozwalają na bardzo aktywną oraz twórczą pracę. Ich podstawowe miejsca zatrudnienia mogą obejmować różnorodne gałęzie przemysłu. Dziś bowiem w każdym sektorze gospodarczym wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania mechatroniczne.

Inżynierowie mogą być zatrudnieni w sektorach związanych z przemysłem:

 • samochodowym;
 • lotniczym;
 • kolejowym;
 • medycznym;
 • rolniczym.

W swojej pracy będą oni projektować, konstruować oraz wdrażać nowoczesne systemy mechatroniczne, których celem jest doskonalenie mechanizmów maszyn oraz robotów. To bardzo odpowiedzialny zawód, od którego zależy zbilansowany i nieustający rozwój. Dzięki pomysłom mechatroników mamy dziś możliwość korzystania chociażby ze skomplikowanej aparatury medycznej. Co zatem czeka nas za kilkanaście lat? Wszystko to znajduje się w rękach wykwalifikowanych mechatroników, którzy swoją karierę mogą rozwijać również na arenie międzynarodowej, co znacznie przełoży się na wysokość zarobków.


Jakie opinie mają studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Studia na kierunku mechatronika to jedna z lepszych inwestycji w przyszłe wykształcenie.

Marcin, student trzeciego roku, przekonuje:

Według mnie to studia, dla których warto się choć trochę poświęcić. Wiadomo, że na początku jest ciężko – wiadomości z matematyki i fizyki wyniesione nawet z liceum mogą być niewystarczające, ale od samego początku można liczyć na pomoc wykładowców. Z biegiem czasu studia nabierają bardzo praktycznego, projektowego wymiaru, co dla mnie jest wyjątkowo ważne, bo wtedy najlepiej wiem, że nie tylko zdobywam wiedzę, ale i umiejętności.

KIERUNKI INŻYNIERSKIE - TECHNICZNE W BYDGOSZCZY

Rozwiń

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)