Mechatronika - Bydgoszcz

Mechatronika - Bydgoszcz

Mechatronika - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

mechatronika

Odkryj kierunek mechatronika w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Mechatronika studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Mechatronika w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferuje 30 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UKW.

 

Mechatronika w Bydgoszczy to interdyscyplinarny kierunek inżynierski, który umożliwi Ci zdobycie potrzebnej do pracy wiedzy i praktycznych umiejętności. Studenci uczą się wykonywać obliczenia wytrzymałościowe układów mechanicznych, a także tworzyć dokumentację techniczną urządzeń mechatronicznych. Uczą się także opracowywać procesy technologiczne produkcji urządzeń i układów mechatronicznych. 

Absolwenci zatrudniani są w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w przedsiębiorstwach produkujących lub serwisujących sprzęt gospodarstwa domowego oraz sprzęt medyczny. Mogą podjąć pracę przy budowie nowych oraz przy modernizacji istniejących już maszyn i układów mechatronicznych.
 

czytaj dalej wszystko o Mechatronika - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek mechatronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Mechatronika +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku • 4 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechatronika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • matematyka

 

Przyszli studenci mechatroniki powinni dość wcześnie rozpocząć przygotowania do egzaminów dojrzałości, ponieważ jedyne znaczenie w procedurze rekrutacyjnej mają wyniki maturalne. To prestiżowy kierunek studiów, na który dostają się jedynie najlepsi kandydaci. W kręgu twoich szczególnych zainteresowań muszą się znaleźć zatem przedmioty takie jak: matematyka, chemia, fizyka oraz dowolnie wybrany język obcy nowożytni. By uniknąć rozczarowań w przyszłości, przygotowania zacznij już dziś.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy

Czas trwania studiów na kierunku mechatronika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

MECHATRONIKA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek mechatronika na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

MECHATRONIKA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku mechatronika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
15
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
60
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek mechatronika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Mechatronika w Bydgoszczy

Gdzie studiować na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek mechatronika w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Mechatronika w Bydgoszczy to jeden z najpopularniejszych kierunków inżynierskich. Kierunek jest idealny dla osób, które lubią poznawać od wewnątrz urządzenia techniczne. Mechatronika to połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, informatycznej, automatyki i robotyki. Studia w tym zakresie pozwolą Ci rozwijać świat robotów, pojazdów autonomicznych, Internetu rzeczy.

Studenci mają okazję poznać działanie specjalnych programów, które są wykorzystywane w dziedzinie mechatroniki. Studia inżynierskie w tym zakresie pozwalają wyznaczać nowe trendy w zakresie nowoczesnych systemów technicznych, gdzie ważną rolę odgrywają informatyzacja i związane z nią mikroprocesorowe systemy automatyzacji i diagnostyki. Nauczysz się stosować metody informatyczne oraz metody modelowania, a także poznasz nowoczesne badania naukowe z zakresu mechatroniki i dziedzin jej pokrewnych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechatronika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studia inżynierskie w Bydgoszczy w zakresie mechatroniki umożliwią Ci zdobycie wiedzy w zakresie matematyki, która obejmuje przede wszystkim algebrę, analizę, statystykę, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, które są niezbędne do opisu zagadnień mechanicznych i elektrycznych.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego. Zgłębisz zagadnienia odnoszące się do metrologii i systemów pomiarowych, niepewności pomiarów oraz opracowywania wyników. Poznasz zasady ekstrakcji aparatury i systemów pomiarowych do pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie inżynierii produkcji ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zarządzania jakością i form prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Umiejętności

Studenci mechatroniki w Bydgoszczy potrafią zastosować aparat matematyczny do opisu zagadnień mechanicznych i elektronicznych, sterowania i przetwarzania sygnałów, metody numeryczne do rozwiązywania elementarnych problemów inżynierskich, a także umiejętnie identyfikują i opisują zjawiska fizyczne związane z zagadnieniami mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi.

Będziesz w stanie zaplanować eksperyment pomiarowy, posłużyć się dobranymi przyrządami i systemami pomiarowymi, które umożliwią pomiary podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych, a także oszacujesz niepewność pomiarów i opracować wyniki pomiarów. Studenci stosują odpowiednie metody i narzędzia w celu poprawy jakości. Są odpowiedzialni za pracę własną oraz wyrażają gotowość do podporządkowania się zasadom pracy w zespole.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci mechatroniki zdobywają potrzebne do pracy kompetencje społeczne, dzięki którym rozumieją znaczenie nieustannego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych, społecznych. Są świadomi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera-mechatronika, a także wpływu tej działalności na środowisko.

Będziesz w stanie pracować zarówno indywidualnie, jak i w zespole, określać priorytety zadaniowe, brać odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Absolwenci myślą i działają w sposób przedsiębiorczy. Formułują i przekazują społeczeństwu informacje i opinie, które odnoszą się do osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera. Rozumieją prawne aspekty działalności inżynierskiej.

 

3. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia w zakresie mechatroniki są dostosowywane do wybranej uczelni w Bydgoszczy i specjalności. Studenci uczęszczają na przedmioty ścisłe, podstawowe, takie jak podstawy konstrukcji urządzeń specjalnych, teoria mechanizmów i maszyn, materiały inżynierskie, a także na przedmioty kierunkowe, wśród których znajdziemy napędy maszyn i urządzeń, podstawy robotyki, mechatronikę w systemach technicznych i tym podobne.

W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się dobierać elementy modułów, podzespołów do urządzeń i systemów mechatronicznych, projektować, wytwarzać części maszyn i urządzeń mechatronicznych, a także wykonywać obliczenia wytrzymałościowe układów mechanicznych. Będziesz w stanie tworzyć dokumentację techniczną urządzeń mechatronicznych.

 

W programie studiów na kierunku Mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wirtualne i rozproszone systemy pomiarowe
 • systemy zapewnienia jakości
 • metody badań nieniszczących i nieinwazyjnych
 • projektowanie układów pomiarowych
 • narzędzia i metody identyfikacji
 • mechatronika maszyn roboczych
 • roboty i manipulatory
 • projektowanie mechatroniczne
 • planowanie i sterowanie produkcją
 • elementy diagnostyki maszyn

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Mechatronika to studia w Bydgoszczy przeznaczone dla osób, które chętnie zaglądają do wnętrza mechanicznych czy elektronicznych zabawek, a także badają świat działania urządzeń technicznych. Przyszli mechatronicy nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi. Kandydaci powinni odznaczać się umiejętnościami projektowymi i manualnymi.

Jest to kierunek dla osób, które wykazują zainteresowanie najnowszymi technologiami oraz informatycznym rozwojem XXI wieku. Jest to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki. Kandydaci na studia w zakresie mechatroniki powinni wykazywać predyspozycje językowe w zakresie języków obcych.

Ile trwają studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Mechatronika w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Każdy absolwent szkoły średniej swoją intelektualną przygodę na studiach wyższych zaczyna od kształcenia na pierwszym stopniu. Tak dzieje także w przypadku mechatroniki. Studia te trwają siedem semestrów, podczas których przekazywana jest podstawowa i niezbędna wiedza. Pasjonaci mechatroniki przygotowują się także do obrony pracy dyplomowej, dzięki której otrzymują prestiżowe tytuły inżynierów.

Poszerzanie kwalifikacji i wiedzy odbywa się na studiach drugiego stopnia. Trwają one z kolei trzy semestry, podczas których studenci mają szansę na uzyskanie wszystkich niezbędnych uprawnień do wykonywania odpowiedzialnego zawodu mechatronika. Zakończenie tego etapu nauki wiąże się z kolejnym poważnym egzaminem dyplomowym. Absolwenci, których egzamin wypadnie pomyślnie, otrzymują bowiem tytuły magistrów.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechatronika w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Jeśli rozważasz studiowanie mechatroniki, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie. Proces rekrutacji jest zmienny w stosunku do trybu i poziomu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Absolwenci mechatroniki mają bardzo wiele możliwości rozwoju badawczego i naukowego. Działają w przemyśle wytwarzającym zaawansowane układy mechatroniczne, to znaczy w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym, a także w instytutach naukowo-badawczych oraz w placówkach projektujących, eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne.

Absolwenci zatrudniani są w branżach związanych z budową i eksploatacją nowoczesnych maszyn, których działanie opiera się na zastosowaniu elektronicznych układów sterujących.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Mechatronika:

 • przemysł wytwarzający lub wykorzystujący zaawansowane systemy kontroli jakości
 • szpitale i inne specjalistyczne jednostki, które wymagają wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych technik pomiarowych
 • ośrodki i centra badawczo-rozwojowe
 • instytuty naukowo-badawcze
 • placówki projektujące, eksploatujące, serwisujące układy mechatroniczne, maszyny, urządzenia
 • przemysł elektromaszynowy
 • przemysł motoryzacyjny
 • przemysł lotniczy
 • przedsiębiorstwa produkujące lub serwisujące sprzęt gospodarstwa domowego lub sprzęt medyczny

 

Stanowisko pracy absolwentów mechatroniki uzależnione jest od zdobytych kwalifikacji i ukończonych specjalizacji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Mechatronika:

 • mechatronik
 • konstruktor
 • automatyk
 • specjalista ds. przemysłu lotniczego
 • specjalista ds. motoryzacji

Jakie opinie mają studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Studia na kierunku mechatronika to jedna z lepszych inwestycji w przyszłe wykształcenie.

Marcin, student trzeciego roku, przekonuje:

Według mnie to studia, dla których warto się choć trochę poświęcić. Wiadomo, że na początku jest ciężko – wiadomości z matematyki i fizyki wyniesione nawet z liceum mogą być niewystarczające, ale od samego początku można liczyć na pomoc wykładowców. Z biegiem czasu studia nabierają bardzo praktycznego, projektowego wymiaru, co dla mnie jest wyjątkowo ważne, bo wtedy najlepiej wiem, że nie tylko zdobywam wiedzę, ale i umiejętności.

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)