Mechatronika - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

mechatronika

Odkryj kierunek mechatronika w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Mechatronika studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Mechatronika w Bydgoszczy to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 7 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) oraz niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na mechatronice w Bydgoszczy w 2023 r zaczynają się od 5300 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 24 września 2023 r. | Mechatronika Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku mechatronika obejmują naukę takich dziedziny jak elektronika, informatyka oraz mechanika. Studenci tego kierunku uczą się języków programowania, co pozwala im na poprawne programowanie robotów i aplikacji. Program studiów obejmuje także zajęcia, których uczestnicy będą mogli poznać techniki konstruowania specjalistycznych maszyn oraz nauczą się podstawowego projektowania graficznego.

Ukończenie mechatroniki daje możliwość zatrudnienia w przemyśle elektromaszynowym, medycznym czy w firmach produkujących sprzęt gospodarstwa domowego. Absolwenci posiadają też wiedzę i umiejętności wystarczające do podjęcia pracy w branży motoryzacyjnej, a nawet laboratoriach badawczo-rozwojowych.

 

Uczelnie

W Bydgoszczy mechatronikę możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
 
Specjalności
Współczesne studia z mechatroniki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku mechatronika w Bydgoszczy: mechatronika pojazdówmechatronika przemysłowa, projektowanie mechatroniczne i technologie 3dsystemy pomiarowe i diagnostyczne... specjalności na mechatronice w Bydgoszczy >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Bydgoszczy na kierunku mechatronika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku mechatronika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5300 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy > 

czytaj dalej wszystko o Mechatronika - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek MECHATRONIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Mechatronika +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechatronika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • matematyka

 

Przyszli studenci mechatroniki powinni dość wcześnie rozpocząć przygotowania do egzaminów dojrzałości, ponieważ jedyne znaczenie w procedurze rekrutacyjnej mają wyniki maturalne. To prestiżowy kierunek studiów, na który dostają się jedynie najlepsi kandydaci. W kręgu twoich szczególnych zainteresowań muszą się znaleźć zatem przedmioty takie jak: matematyka, chemia, fizyka oraz dowolnie wybrany język obcy nowożytni. By uniknąć rozczarowań w przyszłości, przygotowania zacznij już dziś.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechatronika w Bydgoszczy

Jak wyglądają studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Mechatronika w Bydgoszczy to jeden z najpopularniejszych kierunków inżynierskich. Kierunek jest idealny dla osób, które lubią poznawać od wewnątrz urządzenia techniczne. Mechatronika to połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, informatycznej, automatyki i robotyki. Studia w tym zakresie pozwolą Ci rozwijać świat robotów, pojazdów autonomicznych, Internetu rzeczy.

Studenci mają okazję poznać działanie specjalnych programów, które są wykorzystywane w dziedzinie mechatroniki. Studia inżynierskie w tym zakresie pozwalają wyznaczać nowe trendy w zakresie nowoczesnych systemów technicznych, gdzie ważną rolę odgrywają informatyzacja i związane z nią mikroprocesorowe systemy automatyzacji i diagnostyki. Nauczysz się stosować metody informatyczne oraz metody modelowania, a także poznasz nowoczesne badania naukowe z zakresu mechatroniki i dziedzin jej pokrewnych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechatronika możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studia inżynierskie w Bydgoszczy w zakresie mechatroniki umożliwią Ci zdobycie wiedzy w zakresie matematyki, która obejmuje przede wszystkim algebrę, analizę, statystykę, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, które są niezbędne do opisu zagadnień mechanicznych i elektrycznych.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego. Zgłębisz zagadnienia odnoszące się do metrologii i systemów pomiarowych, niepewności pomiarów oraz opracowywania wyników. Poznasz zasady ekstrakcji aparatury i systemów pomiarowych do pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie inżynierii produkcji ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zarządzania jakością i form prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Umiejętności

Studenci mechatroniki w Bydgoszczy potrafią zastosować aparat matematyczny do opisu zagadnień mechanicznych i elektronicznych, sterowania i przetwarzania sygnałów, metody numeryczne do rozwiązywania elementarnych problemów inżynierskich, a także umiejętnie identyfikują i opisują zjawiska fizyczne związane z zagadnieniami mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi.

Będziesz w stanie zaplanować eksperyment pomiarowy, posłużyć się dobranymi przyrządami i systemami pomiarowymi, które umożliwią pomiary podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych, a także oszacujesz niepewność pomiarów i opracować wyniki pomiarów. Studenci stosują odpowiednie metody i narzędzia w celu poprawy jakości. Są odpowiedzialni za pracę własną oraz wyrażają gotowość do podporządkowania się zasadom pracy w zespole.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci mechatroniki zdobywają potrzebne do pracy kompetencje społeczne, dzięki którym rozumieją znaczenie nieustannego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych, społecznych. Są świadomi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera-mechatronika, a także wpływu tej działalności na środowisko.

Będziesz w stanie pracować zarówno indywidualnie, jak i w zespole, określać priorytety zadaniowe, brać odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Absolwenci myślą i działają w sposób przedsiębiorczy. Formułują i przekazują społeczeństwu informacje i opinie, które odnoszą się do osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera. Rozumieją prawne aspekty działalności inżynierskiej.

 

3. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia w zakresie mechatroniki są dostosowywane do wybranej uczelni w Bydgoszczy i specjalności. Studenci uczęszczają na przedmioty ścisłe, podstawowe, takie jak podstawy konstrukcji urządzeń specjalnych, teoria mechanizmów i maszyn, materiały inżynierskie, a także na przedmioty kierunkowe, wśród których znajdziemy napędy maszyn i urządzeń, podstawy robotyki, mechatronikę w systemach technicznych i tym podobne.

W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się dobierać elementy modułów, podzespołów do urządzeń i systemów mechatronicznych, projektować, wytwarzać części maszyn i urządzeń mechatronicznych, a także wykonywać obliczenia wytrzymałościowe układów mechanicznych. Będziesz w stanie tworzyć dokumentację techniczną urządzeń mechatronicznych.

 

W programie studiów na kierunku Mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wirtualne i rozproszone systemy pomiarowe
 • systemy zapewnienia jakości
 • metody badań nieniszczących i nieinwazyjnych
 • projektowanie układów pomiarowych
 • narzędzia i metody identyfikacji
 • mechatronika maszyn roboczych
 • roboty i manipulatory
 • projektowanie mechatroniczne
 • planowanie i sterowanie produkcją
 • elementy diagnostyki maszyn

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Mechatronika to studia w Bydgoszczy przeznaczone dla osób, które chętnie zaglądają do wnętrza mechanicznych czy elektronicznych zabawek, a także badają świat działania urządzeń technicznych. Przyszli mechatronicy nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi. Kandydaci powinni odznaczać się umiejętnościami projektowymi i manualnymi.

Jest to kierunek dla osób, które wykazują zainteresowanie najnowszymi technologiami oraz informatycznym rozwojem XXI wieku. Jest to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki. Kandydaci na studia w zakresie mechatroniki powinni wykazywać predyspozycje językowe w zakresie języków obcych.

Ile trwają studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Mechatronika w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Każdy absolwent szkoły średniej swoją intelektualną przygodę na studiach wyższych zaczyna od kształcenia na pierwszym stopniu. Tak dzieje także w przypadku mechatroniki. Studia te trwają siedem semestrów, podczas których przekazywana jest podstawowa i niezbędna wiedza. Pasjonaci mechatroniki przygotowują się także do obrony pracy dyplomowej, dzięki której otrzymują prestiżowe tytuły inżynierów.

Poszerzanie kwalifikacji i wiedzy odbywa się na studiach drugiego stopnia. Trwają one z kolei trzy semestry, podczas których studenci mają szansę na uzyskanie wszystkich niezbędnych uprawnień do wykonywania odpowiedzialnego zawodu mechatronika. Zakończenie tego etapu nauki wiąże się z kolejnym poważnym egzaminem dyplomowym. Absolwenci, których egzamin wypadnie pomyślnie, otrzymują bowiem tytuły magistrów.

Mechatronika w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Absolwenci mechatroniki mają bardzo wiele możliwości rozwoju badawczego i naukowego. Działają w przemyśle wytwarzającym zaawansowane układy mechatroniczne, to znaczy w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym, a także w instytutach naukowo-badawczych oraz w placówkach projektujących, eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne.

Absolwenci zatrudniani są w branżach związanych z budową i eksploatacją nowoczesnych maszyn, których działanie opiera się na zastosowaniu elektronicznych układów sterujących.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Mechatronika:

 • przemysł wytwarzający lub wykorzystujący zaawansowane systemy kontroli jakości
 • szpitale i inne specjalistyczne jednostki, które wymagają wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych technik pomiarowych
 • ośrodki i centra badawczo-rozwojowe
 • instytuty naukowo-badawcze
 • placówki projektujące, eksploatujące, serwisujące układy mechatroniczne, maszyny, urządzenia
 • przemysł elektromaszynowy
 • przemysł motoryzacyjny
 • przemysł lotniczy
 • przedsiębiorstwa produkujące lub serwisujące sprzęt gospodarstwa domowego lub sprzęt medyczny

 

Stanowisko pracy absolwentów mechatroniki uzależnione jest od zdobytych kwalifikacji i ukończonych specjalizacji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Mechatronika:

 • mechatronik
 • konstruktor
 • automatyk
 • specjalista ds. przemysłu lotniczego
 • specjalista ds. motoryzacji

Gdzie studiować na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferuje 30 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UKW. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5300 zł.

 

Kierunek mechatronika - uczelnie w Bydgoszczy

 

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

 

Mechatronika studia stacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy 

 

Mechatronika studia niestacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy

 

Mechatronika studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Bydgoszczy

 

Limity miejsc

Każda ze szkół wyższych określa limit miejsc, a co z tym się wiąże – ilość osób, jaka może przyjąć na poszczególne kierunki studiów. Jak zostać studentem mechatroniki w Bydgoszczy?

Aby zostać studentem mechatroniki na bydgoskiej uczelni należy wziąć udział w rekrutacji, która opiera się na konkursie świadectw. Na podstawie wyników maturalnych kandydatów powstaje lista osób zakwalifikowanych. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na mechatronikę w Bydgoszczy, to: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku mechatronika w Bydgoszczy:

 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: 45
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 30

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Mechatronika w Bydgoszczy w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna.

Studia niestacjonarne niezależnie czy są oferowane przez uczelnię publiczną czy prywatną –są zawsze płatne.

Cena za pierwszy rok studiów ustalana jest indywidualnie przez poszczególne bydgoskie uczelnie – istnieje również możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Mechatronika studia w Bydgoszczy - ceny 2023:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 5300 zł

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Świeżo upieczeni maturzyści czekają na wyniki rekrutacji na studia w Bydgoszczy. Kiedy można się spodziewać wyników, a także, gdzie je znaleźć?

Listy osób zakwalifikowanych, przez bydgoskie uczelnie, publikowane są około kilka tygodni po złożeniu aplikacji przez kandydata. Każda z uczelni ustala swój własny, indywidualny termin opublikowania listy, informacje o wyniku kandydaci będą mogli znaleźć w swoim profilu w systemie IRK, gdzie dodatkowo można znaleźć takie informacje, jak zajęte miejsce oraz liczba zdobytych punktów. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy:

 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: 20.07.2023
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024) 

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Złożenie dokumentów, jest ostaniem etapem rekrutacji i jest równie ważny jak sama rejestracja. Jak i gdzie to zrobić?

Uczelnie w Bydgoszczy najczęściej decydują się, aby kandydaci osobiści dostarczyli dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Często istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną - w takim przypadku pod uwagę brana jest pod uwagę data stempla pocztowego.  

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie w Bydgoszczy ogłaszając listy zakwalifikowanych rozpoczynają również przyjmowanie dokumentów. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni. Jednak co może się stać w przypadku niedopilnowania terminu? W takim przypadku istnieje ryzyko skreślenia kandydata z listy, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie.

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy:

 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: od 21.07.2023 do 25.07.2023
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: od 18.07.2023 do 19.07.2023 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek mechatronika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Wydział Inżynierii Mechanicznej) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechatronika w Bydgoszczy?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechatronika w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Jeśli rozważasz studiowanie mechatroniki, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie. Proces rekrutacji jest zmienny w stosunku do trybu i poziomu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

MECHATRONIKA - ważne informacje

mechatronika studia

studia inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy?

Studia na kierunku mechatronika to jedna z lepszych inwestycji w przyszłe wykształcenie.

Marcin, student trzeciego roku, przekonuje:

Według mnie to studia, dla których warto się choć trochę poświęcić. Wiadomo, że na początku jest ciężko – wiadomości z matematyki i fizyki wyniesione nawet z liceum mogą być niewystarczające, ale od samego początku można liczyć na pomoc wykładowców. Z biegiem czasu studia nabierają bardzo praktycznego, projektowego wymiaru, co dla mnie jest wyjątkowo ważne, bo wtedy najlepiej wiem, że nie tylko zdobywam wiedzę, ale i umiejętności.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Bydgoszcz studia i stopnia

Mechatronika Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Bydgoszcz studia stacjonarne

Mechatronika Bydgoszcz studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia