Dietetyka - Opole

Studia w Opolu

na kierunku Dietetyka

Odkryj kierunek Dietetyka w Opolu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

17.02.2023

Dietetyka studia Opole - 2023 | woj. opolskie

Studia na kierunku dietetyka to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku dietetyka w Opolu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku dietetyka w Opolu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Dietetyka Opole - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Opolu dietetykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Opolskim (UO) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) oraz na Politechnice Opolskiej (PO).
 
Opis kierunku
Dietetyka to kierunek studiów cieszący się coraz większą popularnością. Oferuje swoim studentom zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy ogólnomedycznej i przygotowuje ich do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych. Studenci będą też potrafili prowadzić edukację zdrowotną promującą prawidłowe odżywianie, które jest ważnym elementem zdrowia publicznego.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Opolu na kierunku dietetyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej brany pod uwagę jest konkurs świadectw oraz średnia ocen. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 
 
Praca po studiach
Absolwenci dietetyki będą mogli znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, takich jak m.in. specjalistyczne poradnie, szpitale oraz klinki, w ośrodkach sportowych, a także w placówkach oświatowych, np. żłobkach, przedszkolach czy szkołach.

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Opole

Zobacz, na jakich uczelniach w Opolu jest kierunek DIETETYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Opolu

Uniwersytet WSB Merito w Opolu

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka

Uniwersytet Opolski

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Dietetyka i jakość żywności stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka i jakość żywności

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka w Opolu?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku dietetyka, muszą mieć świadomość, że są to studia cieszące się coraz większą popularnością, stąd konkurencja podczas rekrutacji jest wyjątkowo wysoka. Warto na maturze zdecydować się na zdawanie nie tylko przedmiotów w formie podstawowej, lecz także rozszerzonej. W przypadku studiów na kierunku dietetyka w Opolu, w procesie rekrutacyjnym pod uwagę brany jest wynik z konkretnych przedmiotów wybranych przez maturzystę.

Przed rozpoczęciem studiów na uczelnię należy też dostarczyć orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku dietetyka:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Opolu

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka w Opolu?

Dietetyka zajmuje się obecnie nie tylko pomocą osobom, które zmagają się z nadwagą lub niedowagą. To przede wszystkim cały szereg działań, które mają na celu poprawę jakości spożywanych potraw oraz profilaktykę w kwestii chorób związanych z nieprawidłowym żywieniem i stylem życia.

Studiując dietetykę, zapoznasz się więc nie tylko z różnymi odmianami dietetyki klinicznej (od diagnostyki przez leczenie), lecz zdobędziesz też szeroką wiedzę z zakresu anatomii człowieka, patomorfologii czy zasad zdrowego odżywiania. Zdobędziesz kwalifikacje, które uczynią z Ciebie profesjonalistę z dziedziny dietetyki oraz osobę, która budzi powszechne zaufanie swoich pacjentów.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studiując dietetykę, zapoznasz się z podstawami żywienia człowieka zdrowego oraz chorego, profilaktyką i leczeniem chorób żywieniowo-zależnych, a także poradnictwem medycznym. Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu mikro- i makroelementów, składów chemicznych i wszelkiego rodzaju składników pokarmowych.

Nauczysz się, w jaki sposób najlepiej kontrolować jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP). Eksperci z dziedziny dietetyki, którzy będą prowadzić Twoje zajęcia, zaznajomią Cię także z zasadami organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów, jak również ze sposobami prowadzenia edukacji żywieniowej.

Ile trwają studia na kierunku dietetyka w Opolu?

Studia na kierunku dietetyka trwają 3 lata (studia I stopnia).

Dietetyka w Opolu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku dietetyka w Opolu?

Współczesne trendy społeczne pokazują, że zawód dietetyka cieszy się sporą popularnością. Ludzie przykładają coraz większą wagę do poprawy swoich nawyków żywieniowych, nie tylko przez wzgląd na kwestie zdrowotne, lecz także aby utrzymać zdrową i szczupłą sylwetkę.

Absolwenci kierunku dietetyka mają więc przed sobą szeroki wachlarz możliwości zawodowych, od podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, przez opracowywanie planów żywieniowych w ośrodkach sportowych i placówkach oświatowych, na prowadzeniu własnej działalności zawodowej kończąc.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku dietetyka:

 • Pracownik placówki oświatowej, np. żłobki, przedszkola i szkoły,
 • Pracownik zakładu pracy,
 • Pracownik ośrodków sportowych,
 • Pracownik publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia,
 • Pracownik placówki żywieniowej,
 • Pracownik zakładu żywienia zbiorowego,
 • Pracownik instytucji zajmujących się problematyką ochrony zdrowia,
 • Prowadzenie własnej praktyki zawodowej.

Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Opolu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Opolski oraz jako specjalność na Politechnice Opolskiej.

Uczelnie na których można studiować kierunek dietetyka w Opolu

 

czytaj dalej uczelnie w Opolu

 

Dietetyka studia stacjonarne - uczelnie w Opolu

 

Dietetyka studia niestacjonarne - uczelnie w Opolu
 
Dietetyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Opolu 

 

Uczelnie w Opolu - kierunek dietetyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Opolska (Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Opolski (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Opolu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Opole studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Opole studia stacjonarne

Dietetyka Opole studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka w Opolu

Studia I stopnia

Kierunki medyczne w Opolu

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia