Budownictwo zrównoważone - Warszawa

Budownictwo zrównoważone - Warszawa

Budownictwo zrównoważone - Warszawa

Studia w Warszawie

budownictwo zrównoważone

Odkryj budownictwo zrównoważone w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

15.02.2023

Budownictwo zrównoważone studia Warszawa 2023| woj. mazowieckie

Studia na kierunku budownictwo zrównoważone to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku budownictwo zrównoważone w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania

Uczelnie

W Warszawie budownictwo zrównoważone możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji PW) oraz Politechnice Warszawskiej (Wydział Inżynierii Lądowej PW).
 
Opis kierunku

Budownictwo zrównoważone to innowacyjny kierunek studiów, który oferuje zdobycie kompleksowej wiedzy związanej m.in. z budownictwem energooszczędnym oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Studenci dowiedzą się też, jak powinien wyglądać proces wznoszenia budowli z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego i ekologii.

 

Praca po studiach

Jako absolwent powyższego kierunku będziesz przygotowany do pracy w instytucjach związanych z inżynierią środowiska, a także w biurach projektowych czy organizacjach zajmujących się promowaniem budownictwa zrównoważonego.

 

czytaj dalej wszystko o Budownictwo zrównoważone - Warszawa

Uczelnie, gdzie budownictwo zrównoważone jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 2 lata • 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo zrównoważone Warszawie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku budownictwo zrównoważone:

 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku budownictwo zrównoważone jest konkurs dyplomów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo zrównoważone w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo zrównoważone w Warszawie?

Jeśli zdecydujesz się na wybór studiów na kierunku budownictwo zrównoważone, zdobędziesz cenne kwalifikacje związane z architekturą, inżynierią środowiska oraz gospodarką przestrzenną. W toku kształcenia poznasz też liczne zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, budownictwem energooszczędnym czy wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Doświadczona kadra akademicka zaznajomi Cię z zasadami eksploatacji i wyposażania budynków w nowoczesne instalacje umożliwiające minimalizację wpływu na środowisko naturalne oraz zużycia energii. Co więcej, po odbyciu wymaganej praktyki, będziesz mógł ubiegać się o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, jak również o uprawnienia projektowe.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku budownictwo zrównoważone możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Podczas kształcenia na kierunku budownictwo zrównoważone zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu budownictwa opartego na rozwiązaniach ekologicznych i przyjaznych środowisku naturalnemu. Nauczysz się sporządzania analiz cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych i bilansu energetycznego budynku.

Poznasz zaawansowane metody obliczeniowe, a także skorzystasz z nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych, które stosuje się na co dzień w branży budowlanej i architektonicznej. Nauczysz się też zasad kierowania robotami budowlanymi oraz oceny technologii budowy pod kątem wpływu na środowisko naturalne. Co więcej, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu mechaniki, fizyki, chemii budowlanej oraz materiałoznawstwa, co pomoże Ci ocenić, jakie wyzwania stoją przed współczesnym budownictwem.

Ile trwają studia na kierunku budownictwo zrównoważone w Warszawie?

Studia na kierunku budownictwo zrównoważone trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku budownictwo zrównoważone w Warszawie?

Jako absolwent studiów na kierunku budownictwo zrównoważone z łatwością znajdziesz zatrudnienie w biurach projektowych oraz wykonawczych konstrukcji, ale także w instytucjach rządowych, samorządowych czy międzynarodowych. Nic też nie stoi na przeszkodzie, abyś spróbował swoich sił w pracy administracyjnej lub otworzył własną działalność gospodarczą i zajął się tworzeniem projektów lub ich wykonaniem.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku budownictwo zrównoważone:

 • biura projektowe,
 • inspektor nadzoru budowlanego (po zdobyciu dodatkowych uprawnień),
 • instytucje rządowe, samorządowe oraz międzynarodowe,
 • praca wykonawcza projektów,
 • instytucje, stowarzyszenia oraz organizacje zajmujące się promowaniem budownictwa zrównoważonego,
 • praca administracyjna,
 • własna działalność gospodarcza.

Kierunki architektura i budownictwo w Warszawie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Budownictwo zrównoważone w miastach

Nadchodzące wydarzenia