Architecture - Warszawa

Architecture - Warszawa

Architecture - Warszawa

Studia w Warszawie

architecture

Odkryj kierunek architecture w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Architecture studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku architecture to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera architekta lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

 

Studia w Warszawie na kierunku architecture to studia prowadzone w języku angielskim. Program kształcenia dostarcza studentom wiedzy obejmującej najważniejsze zagadnienia związane z projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym, oparte na elementarnej wiedzy oraz umiejętnościach z obszaru nauk ścisłych takich jak fizyka czy matematyka.

Absolwenci dzięki zdobytym kompetencjom oraz wszechstronnym umiejętnościom i szerokiej wiedzy mogą znaleźć pracę między innymi w biurach projektowych, firmach budowlanych, które świadczą kompleksowe usługi, czy biurach architektonicznych i projektować wszelkie budowle, zarówno mieszkalne, jak i te użyteczności publicznej.

czytaj dalej wszystko o Architecture - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek architecture

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Architecture stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architecture

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architecture?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku architecture, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Szczegółowych informacji dotyczących procesu rekrutacji należy sprawdzać na stronach poszczególnych uczelni, gdyż zasady przyjęć na studia anglojęzyczne są zróżnicowane.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je

sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architecture w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITECTURE WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

ARCHITECTURE WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITECTURE WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architecture w Warszawie

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku architecture?

Studia w Warszawie na kierunku architecture przykładają ogromną wagę do wykształcenia praktycznych oraz wszechstronnych umiejętności i elementarnej wiedzy, zarówno z zakresu szeroko rozumianej architektury, jak i urbanistyki. Studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych, dzięki którym nabywają umiejętności projektowania, a także w zajęciach poświęconym teorii stanowiącej podstawę architektury oraz przedmiotach wspierających.

Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu teorii oraz historii architektury, urbanistyki, sztuki, podstaw technicznych, jak i ekonomicznych projektowania, nauk przyrodniczych, społecznych, twórczości artystycznej czy technik warsztatowych. Studenci mają możliwość wyboru przedmiotów kierunkowych oraz tematyki prac dyplomowych, aby mogli realizować się i rozwijać w kierunku swoich indywidualnych zainteresowań i predyspozycji.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Architecture możemy podzielić na:

Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci zdobywają potrzebną wiedzę oraz praktyczne umiejętności, które przygotowują ich do twórczej działalności zawodowej, wykonywania różnorodnych zadań z zakresu architektury oraz urbanistyki, uczą się współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin technicznych, przyrodniczych, humanistycznych ekonomicznych oraz plastycznych, a także będą potrafili koordynować działania z obszaru projektowania, programowania czy realizacji zadań projektowych.

Warszawskie uczelnie stawiają na wszechstronne i praktyczne wykształcenie, dzięki szerokiej wiedzy humanistycznej i technicznej oraz umiejętnościom plastycznym absolwenci mają wiele możliwości, dzięki czemu po studiach każdy może znaleźć swoją ścieżkę zawodową, w której będzie czuł i odnajdywał się najlepiej.

 

Ile trwają studia na kierunku architecture w Warszawie?

Studia na kierunku architecture trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Jaka praca po studiach na kierunku architecture w Warszawie?

Absolwenci są przygotowani do tego, by rozpocząć pracę między innymi w projektowych pracowniach architektonicznych oraz urbanistycznych, w wydziałach urbanistyki i architektury urzędów wojewódzkich, służbach konserwatorskich czy przedsiębiorstwach budowlanych, a także dzięki szerokiej wiedzy i zdobytym kompetencjom mogą również pracować przy organizacji inwestycji, w projektowaniu i realizacji wnętrz, scenografii teatralnej, filmowej, telewizyjnej czy przy reklamach, grafice i innych podobnych dziedzinach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku architecture:

 • przedsiębiorstwa prywatne;
 • przedsiębiorstwa państwowe;
 • jednostki administracji rządowej;
 • jednostki administracji samorządowej;
 • administracja spółdzielcza, zawodowa;
 • własna działalność gospodarcza.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architecture w Warszawie?

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

ARCHITECTURE - ważne informacje

architecture studia

studia architektura i budownictwo w Warszawie

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki architektura i budownictwo w Warszawie

Komentarze (0)