Automatyka, robotyka i systemy sterowania - Gdańsk

Automatyka, robotyka i systemy sterowania - Gdańsk

Automatyka, robotyka i systemy sterowania - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

04.08.2022

Automatyka, robotyka i systemy sterowania studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i systemy sterowania to studia  inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku automatyka, robotyka i systemy sterowania w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i systemy sterowania dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, uruchamiania i eksploatacji układów i systemów automatyki, a także robotów i manipulatorów.
 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Automatyka, robotyka i systemy sterowania dają ich absolwentom możliwość znaleźć pracę w różnych gałęziach przemysłu, np. w przemyśle chemicznym, mechanicznym czy elektrotechnicznym. Absolwenci mogą również zajmować się m.in. programowaniem komputerów uniwersalnych i specjalizowanych sterowników cyfrowych.

czytaj dalej wszystko o Automatyka, robotyka i systemy sterowania - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek AUTOMATYKA, ROBOTYKA I SYSTEMY STEROWANIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Automatyka, robotyka i systemy sterowania stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Automatyka, robotyka i systemy sterowania, w przypadku studiów I stopnia (inżynierskich) wymaga od studenta egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) bierze pod uwagę średnią ważoną ocen ze studiów, ocenę na dyplomie, a także kryterium pokrewieństwa między ukończonym kierunkiem studiów a tym, na który kandydat aplikuje.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyka, robotyka i systemy sterowania:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Automatyka, robotyka i systemy sterowania w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA, ROBOTYKA I SYSTEMY STEROWANIA?

Automatyka, robotyka i systemy sterowania to jeden z kierunków oferowanych przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. automatyki, metod analiz niezawodnościowych systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej czy sterowników programowalnych.

Studenci mają także możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy na zajęciach, np. programując roboty czy pisząc grę komputerową. Kierunki studiów takie jak Automatyka, robotyka i systemy sterowania mają za zadanie przygotować studentów do pracy m.in. w przemyśle. Dzięki praktykom zawodowym i dużej ilości zajęć praktycznych, które oferują uczelnie w Gdańsku, studenci mogą dowiedzieć się, jak wygląda środowisko ich przyszłej pracy.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i systemy sterowania możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Automatyka, robotyka i systemy sterowania dają studentom szansę zdobycia wiedzy w zakresie m.in. projektowania, analizy i konstrukcji systemów i układów automatyki, a także projektowania systemów wspomagania decyzji. Studenci mogą również zdobyć umiejętność rozwiązywania złożonych problemów z zakresu robotyki i automatyki w przemyśle.

Program studiów zakłada również zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności związanych m.in. z uruchamianiem i utrzymaniem zautomatyzowanych albo zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych oraz z programowaniem sterowników przemysłowych.

Na studiach II stopnia studenci mogą wybrać specjalność, dzięki czemu będą mogli uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami. Przykładowe specjalności to: informatyka w systemach sterowania, automatyka przemysłowa czy robotyka i systemy mechatroniki.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA, ROBOTYKA I SYSTEMY STEROWANIA?

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i systemy sterowania trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Automatyka, robotyka i systemy sterowania w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA, ROBOTYKA I SYSTEMY STEROWANIA

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i systemy sterowania dają ich absolwentom szansę na podjęcie pracy w wielu miejscach, np. w instytutach naukowo-badawczych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych czy w różnych gałęziach przemysłu. Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie jako konstruktor maszyn czy projektant sterowników. Mają też możliwość podjęcia pracy jako programista.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyka, robotyka i systemy sterowania:

 • instytuty naukowo-badawcze,
 • ośrodki badawczo-rozwojowe,
 • przemysł (np. chemiczny, mechaniczny, elektrotechniczny czy elektroniczny),
 • firmy konsultingowe,
 • konstruktor maszyn,
 • projektant sterowników
 • programista.

Kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku

architektura
nawigacja
transport
Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Automatyka, robotyka i systemy sterowania w miastach

Nadchodzące wydarzenia