Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Mechatronika studia Białystok | woj. podlaskie

 

Dla kogo ten kierunek?

Studia na kierunku mechatronika w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku mechatronika w Białymstoku rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 13 września 2023 r. | Mechatronika Białystok - terminy rekrutacji >

Mechatronika to idealny kierunek dla pasjonatów, którzy szczególnie interesują się projektowaniem, konstruowaniem i programowaniem robotów, urządzeń zautomatyzowanych, maszyn i pojazdów. Specjaliści w tej dziedzinie wykorzystują najnowocześniejsze techniki komputerowego wspomaganie różnego rodzaju prac inżynierskich, a tym samym kreują najnowocześniejsze sprzęty z zakresu motoryzacji, medycyny, lotnictwa, a także sprzętów domowych.

Idealni kandydaci na studia inżynierskie w Białymstoku nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza matematyką, fizyką i informatyką. Ważne, by w zakresie Twoich zainteresowań mieściła się mechatronika, automatyka i robotyka. Jeśli potrafisz współpracować w zespole i pragniesz iść ku przyszłości i nowoczesnym rozwiązaniom, kierunek mechatronika w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak mechatronika możesz realizować na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Uczelnie w Białymstoku dążą do zapewnienia najwyższego komfortu studiowania w zakresie różnorodnych kierunków studiów.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce i fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: wprowadzenie do mechatroniki, sygnały pomiarowe i sterujące, programowanie strukturalne, programowanie systemów sterowania, komputerowe wspomaganie projektowe, przyrostowe techniki wytwarzania, automatyzacja i robotyzacja procesów, mikroprocesorowe układy sterujące, mikroczujniki i układy wykonawcze, urządzenia mechatroniki, optymalizacja konstrukcji mechatronicznych, systemy inteligentne w budynkach i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Białymstoku na kierunku mechatronika gwarantują bardzo wiele możliwości pracy i zatrudnienia dzięki interdyscyplinarnej wiedzy odnoszącej się do mechaniki, automatyki i robotyki, nowoczesnych konstrukcji i materiałów. Abiturienci pracują jako projektanci i technolodzy produktu zintegrowanego w firmach, które zajmują się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych wiążących się z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją inteligentnych systemów mechatronicznych.

Wielu absolwentów obejmuje stanowiska, które wymagają wiedzy w zakresie sztucznej inteligencji oraz informatyki stosowanej lub wiedzy w zakresie fotoniki, zasad integracji urządzeń fotonicznych z układami mechatronicznymi. Studenci zatrudniani są także w firmach, które zajmują się implementacją układów optoelektronicznych w aparaturze pomiarowej, urządzeniach medycznych oraz w systemach automatyki przemysłowej.

czytaj dalej wszystko o Mechatronika - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek MECHATRONIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika w Białymstoku?

Studia inżynierskie w Białymstoku w zakresie mechatroniki uchodzą za jedne z najbardziej praktycznych i przyszłościowych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: fizykę, chemię, biologię, informatykę. Pamiętaj o tym, by zweryfikować, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechatronika w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku mechatronika w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku mechatronika możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Studia dzienne odbywają się w ramach regularnych spotkań w tygodniu i wiążą się z systematyczną nauką, a także zapewniają wielogodzinne praktyki zawodowe.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • wprowadzenie do mechatroniki,
 • materiały konstrukcyjne,
 • sygnały pomiarowe i sterujące,
 • programowanie strukturalne,
 • procesy cieplno-przepływowe,
 • wytrzymałość materiałów,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • przyrostowe techniki wytwarzania,
 • automatyzacja i robotyzacja procesów,
 • mikroprocesorowe układy sterujące,
 • optymalizacja mikrokonstrukcji,
 • sterowanie mikromaszyn,
 • roboty mobilne,
 • systemy inteligentne w budynkach,
 • sterowanie systemami mechatronicznymi,
 • optymalizacja konstrukcji mechatronicznych
 • i wiele innych.

Studenci mają także możliwość rozwijać się w zakresie wybranych specjalności, takich jak na przykład: projektowanie i sterowanie mikromaszyn, konstrukcje inteligentne, inteligentne systemy produkcyjne, systemy komputerowe w mechatronice, inżynieria fotoniczna i inne. Ofertę specjalizacyjną warto zweryfikować na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci poddają się interdyscyplinarnemu kształceniu, które łączy wiedzę i umiejętności odnoszące się do projektowania, wytwarzania, uruchamiania, testowania, eksploatacji systemów i urządzeń mechanicznych. Potrafią także rozwiązywać problemy odwołujące się do aplikacji przemysłowych w ramach mechaniki i budowy maszyn, informatyki, elektronik czy automatyki i robotyki. Studenci rozwijają zdolność do analitycznego myślenia, a także umiejętności interpretacyjne i badawcze.

Ile trwają studia na kierunku mechatronika w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak mechatronika podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia inżynierskie tego typu możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów, i kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i kończą się egzaminem magisterskim.  Zapewniają tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia mogą podjąć absolwenci także innych pokrewnych kierunków inżynierskich, którzy mają już tytuł inżyniera lub magistra.

Mechatronika w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po kierunku mechatronika w Białymstoku?

Studia inżynierskie w zakresie mechatroniki zapewniają interdyscyplinarną wiedzę w zakresie mechaniki, automatyki i robotyki, nowoczesnych konstrukcji i materiałów, która przekłada się na wiele ofert pracy i szereg możliwości rozwoju. Absolwenci podejmują pracę jako projektanci i technolodzy produktu zintegrowanego w firmach, które zajmują się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych wiążących się z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją inteligentnych systemów mechatronicznych, obejmują stanowiska, które wymagają wiedzy w zakresie sztucznej inteligencji oraz informatyki stosowanej lub wiedzy w zakresie fotoniki, zasad integracji urządzeń fotonicznych z układami mechatronicznymi, zatrudniani są w firmach, które zajmują się implementacją układów optoelektronicznych w aparaturze pomiarowej, urządzeniach medycznych oraz w systemach automatyki przemysłowej.

Studenci przygotowywani są do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, w przedsiębiorstwach przemysłu kolejowego, w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, w dużych koncernach, w jednostkach technicznej obsługi rolnictwa i leśnictwa, w jednostkach projektowych, w jednostkach badawczo-naukowych, w szpitalach, w średnich i małych przedsiębiorstwach, w zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego, w firmach z branży medycznej, w przemyśle lotniczym, obrabiarkowym, motoryzacyjnym, elektromaszynowym, sprzętu gospodarstwa domowego. Absolwenci zakładają także własne działalności gospodarcze, w których świadczą usługi odnoszące się do mechatroniki, robotyki, elektroniki, informatyki, budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki i sterowania. Abiturienci najchętniej zatrudniani są w placówkach służby zdrowia, gdzie zajmują się wykorzystywaniem urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej, w stacjach serwisowych i diagnostycznych, w instytucjach naukowo-badawczych.

Gdzie studiować na kierunku mechatronika w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Białostockiej.

 

Mechatronika studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

Mechatronika studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek mechatronika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Białostocka (Wydział Mechaniczny PB) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechatronika w Białymstoku?

Kierunek mechatronika w Białymstoku uchodzi za jeden z najbardziej innowacyjnych i praktycznych wśród propozycji kierunków na studiach inżynierskich. Mimo że zainteresowanych jest bardzo wielu, nie jest to kierunek dla wszystkich. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się mechatronika, informatyka, elektronika?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować w grupie?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia inżynierskie w zakresie mechatroniki są właśnie dla Ciebie. Kandydatów na jedno miejsce jest jednak bardzo wielu, a liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: fizykę, chemię, biologię, informatykę. Dodatkowych punktów dostarczy Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Informatycznej lub w Olimpiadzie Matematycznej.

Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują potrzeby wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć odpowiednie dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej we wskazanym przez nią terminie. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

MECHATRONIKA - ważne informacje

mechatronika studia

studia inżynierskie i techniczne w Białymstoku

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku mechatronika w Białymstoku?

Kierunek mechatronika w Białymstoku to jeden z najbardziej obiecujących i innowacyjnych kierunków inżynierskich.

Konrad, student drugiego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Mechatronika to kierunek przyszłości, ponieważ dążymy do zautomatyzowania. Specjalizuję się w inteligentnych systemach produkcyjnych, dlatego kształcę się szczególnie w projektowaniu, montowaniu i integrowaniu systemów inteligentnych. Kierunek jest bardzo trudny, ale warto.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Białystok studia i stopnia

Mechatronika Białystok studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Białystok studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Białymstoku

Studia II stopnia

Kierunki inżynierskie i techniczne w Białymstoku

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia