Studia inżynierskie Białystok

Studia inżynierskie Białystok

Studia inżynierskie Białystok

Największy wybór studiów

inżynierskich w Białymstoku

Odkryj kierunki inżynierskie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia inżynierskie Białystok | woj. podlaskie

Inżynier to brzmi dumnie. Inżynier to ktoś, kto ciągle będzie poszukiwany na rynku pracy. Inżynier to ktoś, bez którego kluczowe gałęzie gospodarki mogą uschnąć na długie lata. W historii świata kilku polskich inżynierów zapisało się złotymi zgłoskami; Rudolf Modrzejewski (budowniczy mostów w Stanach Zjednoczonych), Ernest Malinowski (projektant Centralnej Kolei Transandyjskiej), Jan Szczepanik (twórca Telektroskopu). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kolejni, zdolni inżynierowie dołączyli do zacnego grona. Jak to zrobić? Pierwszym krokiem będą studia inżynierskie. W którym mieście? W Białymstoku.

Uczelnią, która oferuje kształcenie w tym zakresie jest oczywiście Politechnika Białostocka, największa uczelnia techniczna północno- wschodniej Polski. A dlaczego wybrać akurat tę uczelnię? Choćby z tego powodu, iż według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities zajmuje 6. miejsce w naszym kraju wśród uczelni technicznych. Stolica Podlasia to nie tylko dobre miejsce do zdobywania wiedzy, ale także do odpoczynku; przecież nie samą nauką człowiek żyje. W mieście znajdują się liczne szlaki turystyczne, muzea i odbywają się znaczące wydarzenia kulturalne.

Studia inżynierskie to produkt bardzo popularny, a inżynierów, i tak, wciąż jest za mało. Trzeba nadmienić, że z roku na rok prestiż tego zawodu rośnie i inżynier, wraz z profesorem i lekarzem, należy do grona zawodów, które Polacy darzą największym zaufaniem. Jak widać, studia inżynierskie w Białymstoku to dobra inwestycja i dobry sposób na naukę, jeśli wiecie w jakim kierunku chcecie się kształcić.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BIAŁYMSTOKU SĄ STUDIA INŻYNIERSKIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE W BIAŁYMSTOKU

SORTOWANIE:

KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE W BIAŁYMSTOKU

Rozwiń

Rekrutacja i wymagania na studia inżynierskie w Białymstoku

Jeśli chcesz zostać studentem Politechniki Białostockiej i rozpocząć studia inżynierskie, to musisz pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia, czy informatyka, a nawet (w przypadku Architektury i Architektury wnętrz) geografii, języka obcego, historii i historii sztuki. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych, laureaci ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką oraz uczestnicy zawodów rangi Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy przyjmowani są na studia z pominięciem konkursu świadectw.

Należy pamiętać o tym, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, na kierunki: Architektura i Architektura wnętrz muszą przejść dodatkowy egzamin wstępny z rysunku odręcznego, który składa się z dwóch zadań: wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętności postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcenia i komponowania oraz wykonanie rysunku na  zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA INŻYNIERSKIE W BIAŁYMSTOKU - PODYPLOMOWE

Praca po studiach inżynierskich w Białymstoku

Dobrze wykształcony inżynier- specjalista, z roku na rok, jest coraz bardziej poszukiwany przez polskie przedsiębiorstwa, a skala jego możliwości na znalezienie zatrudnienia rośnie. Najważniejszym aspektem studiów inżynierskich jest fakt, iż po ich ukończeniu zostaje się specjalistą w konkretnej dziedzinie. Prześwietlając rynek pracy oraz charakterystykę zawodów, należy uznać, że wykwalifikowany specjalista pracę znajdzie.

Na przykład, Inżynier budownictwa może podjąć zatrudnienie jako projektant, który wykonuje projekty obiektów budowlanych, sporządza dokumentację i wycenia inwestycje budowlane. Może zostać weryfikatorem, czyli osobą sprawdzająca i oceniają projekty budowlane, wykazującą błędy i niedociągnięcia, sugerujący zmiany i poprawki, oceniający stan techniczny obiektów budowlanych. Dodajmy do listy Inspektora nadzoru, Kierownika robót, czy Pracownika badawczo- rozwojowego.

Zajmując się tylko jednym zawodem, uzyskujemy kilka opcji podjęcia zatrudnienia. Biotechnolog może pochwalić się podobnym komfortem. Jego praca znajduje zastosowanie w trzech obszarach: medycynie, przemyśle, ochronie środowiska. Na przykład, zajmuje się uodparnianiem istniejących gatunków roślin i zwierząt na niekorzystne warunki środowiskowe, ustala diagnozy genetyczne pozwalające wykrywać nieprawidłowości w bardzo wczesnych etapach rozwoju człowieka, tworzy organizmy produkujące potrzebne związki chemiczne.

Kolejny przykład pokazuje, że rynek pracy dla wykwalifikowanych inżynierów nie stoi zamknięty. Absolwenci tych studiów otrzymują pracę w sektorze finansowym, w laboratoriach analitycznych, laboratoriach przemysłowych, laboratoriach kryminalistycznych, w przemyśle żywieniowym, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach badawczych,  przedsiębiorstwach logistycznych, w branży energetycznej. Niniejsza lista może być znacznie dłuższa. Wszystko zależy od tego, w jakim kierunku wykwalifikowany jest absolwent studiów inżynierskich.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA STUDIA INŻYNIERSKIE

Jeśli marzą Ci się studia inżynierskie w Białymstoku, to sprawdź Politechnikę Białostocką, która oferuje naukę na siedmiu wydziałach (w tym jednym zamiejscowym), takich jak:

  • Wydział Architektury: studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne). Kierunki: Architektura, Architektura wnętrz.
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska: studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne). Kierunki: Architektura krajobrazu, Biotechnologia, Budownictwo, Construction and Building Systems Engineering,  Ekoinżynieria, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska, Inżynieria rolno- spożywcza i leśna, Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska.
  • Wydział Elektryczny: studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne). Kierunki: Ekoenergetyka, Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika.
  • Wydział Informatyki: studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne). Kierunki: Informatyka, Informatyka i ekonometria, Matematyka stosowana.
  • Wydział Mechaniczny: studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne). Kierunki: Automatyka i robotyka, Inżynieria biomedyczna, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Mechatronics.
  • Wydział Zarządzania: studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne). Kierunki: Inżynieria meblarstwa, Logistyka, Logistics, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Zarządzanie i inżynieria usług.
  • Wydział Leśny (wydział zamiejscowy w Hajnówce): studia I i II stopnia. Kierunek: Leśnictwo.

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)