Studia inżynierskie Białystok

Studia inżynierskie Białystok

Studia inżynierskie Białystok

Największy wybór studiów

inżynierskich w Białymstoku

Odkryj kierunki inżynierskie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

04.04.2023

Studia inżynierskie Białystok | woj. podlaskie

Studia inżynierskie w Białymstoku to studia, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia inżynierskie Białystok
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia inżynierskie w Białymstoku w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, fizyka, język obcy, chemia, informatyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia inżynierskie i techniczne w Białymstoku - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Architektura stacjonarne I stopnia, II stopnia
Automatyka i robotyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Cyfryzacja przemysłu stacjonarne I stopnia
Ekoenergetyka stacjonarne I stopnia
Elektronika i telekomunikacja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Elektrotechnika stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Energetyka cieplna stacjonarne I stopnia
Inżynieria biomedyczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Inżynieria meblarstwa stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Inżynieria rolno-spożywcza stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Inżynieria środowiska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Mechanika i budowa maszyn stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Mechatronika stacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie i inżynieria produkcji stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku są studia inżynierskie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki inżynierskie i techniczne w Białymstoku

SORTOWANIE:

Studia inżynierskie w Białymstoku - podyplomowe

A
D
N
P
R
S
T
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Rekrutacja i wymagania na studia inżynierskie w Białymstoku

Jeśli chcesz zostać studentem Politechniki Białostockiej i rozpocząć studia inżynierskie, to musisz pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia, czy informatyka, a nawet (w przypadku Architektury i Architektury wnętrz) geografii, języka obcego, historii i historii sztuki.

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych, laureaci ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką oraz uczestnicy zawodów rangi Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy przyjmowani są na studia z pominięciem konkursu świadectw.

Należy pamiętać o tym, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, na kierunki: Architektura i Architektura wnętrz muszą przejść dodatkowy egzamin wstępny z rysunku odręcznego, który składa się z dwóch zadań: wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętności postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcenia i komponowania oraz wykonanie rysunku na  zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia inżynierskie w Białymstoku?

Studia inżynierskie w Białymstoku to zestaw wielu propozycji kształcenia. Zestaw ten zawiera w sobie kierunki o różnej tematyce, a studenci otrzymują możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności między innymi z zakresu energetyki cieplnej, informatyki medycznej, regulacji automatycznej, robotyki, projektowania z wykorzystaniem współczesnych systemów komputerowych, czy uruchamiania i testowania nowoczesnych linii produkcyjnych.

Najpopularniejsze kierunki inżynierskie w Białymstoku: Automatyka i robotyka, Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria biomedyczna, Mechatronika.

Współczesne studia inżynierskie charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 

Praca po studiach inżynierskich

Absolwenci studiów inżynierskich pracują między innymi w firmach usługowych i przemysłowych, zakładach przemysłu chemicznego, przedsiębiorstwach projektujących przemysłowe systemy automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, czy przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki cieplnej.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Białymstoku na popularnych stanowiskach inżynierskich wahają się od 5000 zł do 14000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska, miejscowości).

 

Typ studiów

Inżynier to brzmi dumnie. Inżynier to ktoś, kto ciągle będzie poszukiwany na rynku pracy. Inżynier to ktoś, bez którego kluczowe gałęzie gospodarki mogą uschnąć na długie lata. W historii świata kilku polskich inżynierów zapisało się złotymi zgłoskami; Rudolf Modrzejewski (budowniczy mostów w Stanach Zjednoczonych), Ernest Malinowski (projektant Centralnej Kolei Transandyjskiej), Jan Szczepanik (twórca Telektroskopu). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kolejni, zdolni inżynierowie dołączyli do zacnego grona. Jak to zrobić? Pierwszym krokiem będą studia inżynierskie. W którym mieście? W Białymstoku.

Uczelnią, która oferuje kształcenie w tym zakresie jest oczywiście Politechnika Białostocka, największa uczelnia techniczna północno- wschodniej Polski. A dlaczego wybrać akurat tę uczelnię? Choćby z tego powodu, iż według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities zajmuje 6. miejsce w naszym kraju wśród uczelni technicznych.

Stolica Podlasia to nie tylko dobre miejsce do zdobywania wiedzy, ale także do odpoczynku; przecież nie samą nauką człowiek żyje. W mieście znajdują się liczne szlaki turystyczne, muzea i odbywają się znaczące wydarzenia kulturalne.

Studia inżynierskie to produkt bardzo popularny, a inżynierów, i tak, wciąż jest za mało. Trzeba nadmienić, że z roku na rok prestiż tego zawodu rośnie i inżynier, wraz z profesorem i lekarzem, należy do grona zawodów, które Polacy darzą największym zaufaniem. Jak widać, studia inżynierskie w Białymstoku to dobra inwestycja i dobry sposób na naukę, jeśli wiecie w jakim kierunku chcecie się kształcić.

 

Kierunki studiów inżynierskich w Białymstoku - rekrutacja 2023/2024

 

Praca po studiach inżynierskich w Białymstoku

Dobrze wykształcony inżynier- specjalista, z roku na rok, jest coraz bardziej poszukiwany przez polskie przedsiębiorstwa, a skala jego możliwości na znalezienie zatrudnienia rośnie. Najważniejszym aspektem studiów inżynierskich jest fakt, iż po ich ukończeniu zostaje się specjalistą w konkretnej dziedzinie. Prześwietlając rynek pracy oraz charakterystykę zawodów, należy uznać, że wykwalifikowany specjalista pracę znajdzie.

Na przykład, Inżynier budownictwa może podjąć zatrudnienie jako projektant, który wykonuje projekty obiektów budowlanych, sporządza dokumentację i wycenia inwestycje budowlane. Może zostać weryfikatorem, czyli osobą sprawdzająca i oceniają projekty budowlane, wykazującą błędy i niedociągnięcia, sugerujący zmiany i poprawki, oceniający stan techniczny obiektów budowlanych. Dodajmy do listy Inspektora nadzoru, Kierownika robót, czy Pracownika badawczo- rozwojowego.

Zajmując się tylko jednym zawodem, uzyskujemy kilka opcji podjęcia zatrudnienia. Biotechnolog może pochwalić się podobnym komfortem. Jego praca znajduje zastosowanie w trzech obszarach: medycynie, przemyśle, ochronie środowiska. Na przykład, zajmuje się uodparnianiem istniejących gatunków roślin i zwierząt na niekorzystne warunki środowiskowe, ustala diagnozy genetyczne pozwalające wykrywać nieprawidłowości w bardzo wczesnych etapach rozwoju człowieka, tworzy organizmy produkujące potrzebne związki chemiczne.

Kolejny przykład pokazuje, że rynek pracy dla wykwalifikowanych inżynierów nie stoi zamknięty. Absolwenci tych studiów otrzymują pracę w sektorze finansowym, w laboratoriach analitycznych, laboratoriach przemysłowych, laboratoriach kryminalistycznych, w przemyśle żywieniowym, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach badawczych,  przedsiębiorstwach logistycznych, w branży energetycznej. Niniejsza lista może być znacznie dłuższa. Wszystko zależy od tego, w jakim kierunku wykwalifikowany jest absolwent studiów inżynierskich.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA STUDIA INŻYNIERSKIE

Jeśli marzą Ci się studia inżynierskie w Białymstoku, to sprawdź Politechnikę Białostocką, która oferuje naukę na siedmiu wydziałach (w tym jednym zamiejscowym), takich jak:

  • Wydział Architektury: studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne). Kierunki: Architektura, Architektura wnętrz.
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska: studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne). Kierunki: Architektura krajobrazu, Biotechnologia, Budownictwo, Construction and Building Systems Engineering,  Ekoinżynieria, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska, Inżynieria rolno- spożywcza i leśna, Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska.
  • Wydział Elektryczny: studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne). Kierunki: Ekoenergetyka, Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika.
  • Wydział Informatyki: studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne). Kierunki: Informatyka, Informatyka i ekonometria, Matematyka stosowana.
  • Wydział Mechaniczny: studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne). Kierunki: Automatyka i robotyka, Inżynieria biomedyczna, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Mechatronics.
  • Wydział Zarządzania: studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne). Kierunki: Inżynieria meblarstwa, Logistyka, Logistics, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Zarządzanie i inżynieria usług.
  • Wydział Leśny (wydział zamiejscowy w Hajnówce): studia I i II stopnia. Kierunek: Leśnictwo.

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)