Mechatronika - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Mechatronika studia 2023 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku mechatronika w Trójmieście to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku mechatronika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

W Trójmieście mechatronikę możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychAkademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Mechaniczno-Elektryczny AMW) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) oraz na Politechnice Gdańskiej (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG).
 
Opis kierunku
Mechatronika w Trójmieście to jedne z najpopularniejszych studiów inżynierskich. Na studentów czekają różnego typu specjalizacje, które ułatwią zdobycie potrzebnych do pracy kompetencji. Będziesz miał/a okazję nabyć wiedzę odnoszącą się do inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, a także do automatyki i robotyki.
Wśród trójmiejskich uczelni publicznych mechatronika znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (ponad 40 zgłoszeń - 2,81 osób na miejsce).
 
Specjalności
Współczesne studia z mechatroniki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku mechatronika w Trójmieście: eksploatacja systemów mechatronicznych, techniki komputerowe w mechatronice, systemy mechatroniczne... specjalności na mechatronice w Trójmieście >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku mechatronika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku mechatronika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku mechatronika w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Absolwenci mechatroniki mogą projektować, konstruować, testować nowe systemy elektryczne. Zatrudniani są w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.

czytaj dalej wszystko o Mechatronika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek mechatronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechatronika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Jako że Mechatronika należy do kanonu kierunków ścisłych, to uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, które zdecydowały się na zaoferowanie przyszłym studentom możliwości kształcenia się właśnie w tym obszarze, ustanowiły procedury rekrutacyjne zgodne ze specyfiką większości nauk technicznych. Co to oznacza w praktyce?

Żeby dostać się na pierwszy stopień studiów na kierunku Mechatronika, należy podejść do matury z matematyki, fizyki oraz języka obcego, najlepiej na poziomie rozszerzonym, gdyż mnożnik punktów będzie wówczas większy, a wraz z nim wzrosną szansę na zasilenie wybranej uczelni.

Kandydaci na studia drugiego stopnia powinni postarać się o uzyskanie jak najlepszych ocen na dyplomie – to właśnie one wezmą udział w konkursie wyłaniającym najlepszych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechatronika w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka
 

Aby być w pełni przygotowanym do przystąpienia do procesu rekrutacyjnego, należy być na bieżąco z ustaleniami wybranych uczelni, gdyż wszystko może się zmieniać lub różnić w zależności od wyboru miejsca podjęcia swojej edukacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechatronika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Mechatronika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Nie ulega wątpliwościom, że współczesny świat dąży do rozwoju we wszystkich możliwych kwestiach, również tej związanej z elektroniką, maszynami i szeroko rozumianym skomputeryzowaniem. Nic więc dziwnego, że ludzie o umysłach ścisłych, chcący rozwijać się na kierunkach technicznych, cieszą się ogromnym uznaniem, a wykonywana przez nich praca jest bardzo doceniana, co potwierdzają ponadprzeciętne zarobki możliwe do uzyskania już na samym początku kariery zawodowej.

Kuszeni świetlaną przyszłością i obfitującym w dostatek życiem świeżo upieczeni maturzyści coraz częściej kierują swoje kroki ku, uchodzącym za prestiżowe, kierunkom technicznym. Jednym z nich jest Mechatronika, będąca równocześnie jednym z nowszych działów edukacji, które od początku swojego istnienia przyciągnęły szerokie grono zainteresowanych.

Niezależnie od tego, na jaką uczelnię się zdecydujesz, możesz mieć pewność, że zdobyte przez ciebie szerokie umiejętności, uzupełnione solidnymi podstawami teoretycznymi, w doskonały sposób odpowiedzą na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy, czyniąc cię niesamowicie atrakcyjnym w oczach przyszłych pracodawców.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Wiedza i umiejętności, jakie posiądziesz w trakcie studiów na kierunku Mechatronika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będą oscylowały wokół nauk informatycznych, matematycznych, fizycznych, a nawet z dziedziny robotyki. Wszystko po to, aby każdy z absolwentów mógł pochwalić się posiadaniem niesamowicie szerokiej i adekwatnej do rosnącego zapotrzebowania pracodawców, wiedzy.

Przedmiotami, które z dużym prawdopodobieństwem napotkasz na drodze swojej przygody z Mechatroniką w Trójmieście, będą:

 • Równania różniczkowe
 • Modelowanie geometryczne
 • Wytrzymałość materiałów
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Maszyny robocze
 • Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku mechatronika możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku mechatronika w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Sprostanie wymaganiom narzuconym przez niezwykle trudny kierunek studiów, jakim niewątpliwie jest Mechatronika, sprawia, że szansę na osiągnięcie sukcesu zarówno w trakcie edukacji, jak i późniejszego życia zawodowego będą mieli tylko najwybitniejsi. Zatem jak wygląda sylwetka idealnego kandydata na Mechatronikę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Każdego z przyszłych studentów powinien przede wszystkim charakteryzować umysł ścisły, objawiający się zdolnością do szybkiego przyswajania materiału z zakresu matematyki i innych przedmiotów ścisłych. Ponadto warto, abyś jako przyszły kandydat wykazywał się ambicją i chciał się rozwijać intelektualnie. Po spełnieniu tych wymogów powinieneś być pewien, że studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Mechatronika to coś dla ciebie!

Mechatronikę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie możesz najczęściej podjąć na dwa sposoby, powstałe w celu sprostania oczekiwaniom jak największej liczby studentów, nie wpływając jednocześnie na wygląd samej siatki studiów. Co to oznacza w praktyce?

Studia stacjonarne to przedmiot wyboru znacznej większości przyszłych absolwentów ze względu na komfort w postaci regularnego przyswajania wiedzy, rozłożonej równomiernie pomiędzy pięcioma dniami każdego tygodnia. Tryb niestacjonarny, zwany także wieczorowym, to propozycja stworzona specjalnie dla tych, którzy pragną zdobywać kompetencje kierunkowe podczas cotygodniowych zjazdów w trakcie każdego weekendu.

 

4. Wiedza i umiejętności

Mechatronika to techniczna dziedzina wiedzy, której filarem są owoce pracy najwybitniejszych matematyków. Dlatego też przygodę ze studiami na tym kierunku rozpoczniesz od przypomnienia sobie poznanych na wcześniejszych etapach edukacji wiadomości z zakresu nauk ścisłych, które uzupełnisz w toku dalszej nauki.

Praktyczne zajęcia, mające rzeczywiste przełożenie na twoją zdolność do odpowiedzialnego wywiązywania się z przyszłych obowiązków zawodowych, wdrożą cię do świata automatyzacji procesów komputerowych, podstaw programowania, a nawet wykonywania napraw niedziałających fizycznych części podzespołów i urządzeń elektronicznych.

Całokształt wiedzy i umiejętności, jakie zostaną ci zaprezentowane w czasie nauki na Mechatronice, uczynią z ciebie kompetentnego pracownika dzisiejszego, niezwykle wymagającego rynku pracy.

Ile trwają studia na kierunku Mechatronika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Mechatronika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku mechatronika w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie cechują się różnym czasem trwania, w głównej mierze zależnym od uzyskiwanego przez absolwentów tytułu, wieńczącego całą przygodę z kształceniem wyższym. Mechatronika należy do szerokiego grona studiów, których przebieg można podzielić na dwa komplementarne etapy.

Na ukończenie studiów pierwszego stopnia będziesz musiał zagospodarować trzy i pół roku, podczas których przyswoisz szereg niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie umiejętności oraz wiedzy teoretycznej. Jako że są to studia techniczne, po ich ukończeniu będziesz dysponował dyplomem inżyniera.

Studia drugiego stopnia będą trwały półtora roku, po upłynięciu których absolwenci otrzymają dyplom z tytułem magistra, dzięki któremu znacznie więcej pracodawców będzie chciało ich zatrudnić.

Mechatronika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Mechatronika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Wszystkie uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopociektóre zdecydowały się podjąć wyzwanie polegające na wykształceniu w studentach interdyscyplinarnej wiedzy technicznej, robią to w taki sposób, aby każdy z absolwentów mógł znaleźć jak najlepsze zatrudnienie na rynku międzynarodowym.

Dzięki swoim kompetencjom, których posiadanie będzie zagwarantowane przez zdobycie dyplomu ukończenia Mechatroniki, znajdziesz zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, które opierają swoje działanie na programowaniu, konstruowaniu i wdrażaniu podzespołów elektronicznych. Będziesz mógł również postarać się o stanowisko związane z naprawianiem uszkodzonych części różnorakich maszyn, automatyzacją skomplikowanych procesów, a nawet z programowaniem – szeroka wiedza wyniesiona ze studiów z pewnością ci na to pozwoli.

Dla dążących do niezależności i chcących sprawdzić swoje szczęście w biznesie, powstanie możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, która być może doprowadzi ich na sam szczyt społecznego poważania i bogactwa.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Mechatronika?

Po ukończeniu studiów na kierunku Mechatronika, absolwenci mogą podjąć swoją pierwszą pracę w branży zajmującej się m.in. projektowaniem maszyn. Absolwenci mogą skierować swoje kroki do firm odpowiedzialnych za konstruowanie podzespołów elektrycznych, programowanie czy budowę maszyn. Coraz częściej decydują się na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci kierunku studiów Mechatronika moa pracować jako m.in. automatycy, mechatronice czy specjaliści utrzymania ruchu. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Mechatronik

Osoby, które chcą pracować na stanowisku mechatronika, mogą szukać zatrudnienia m.in. w firmach zajmujących się produkcją m.in. podzespołów lub maszyn, a także w firmach produkcyjnych. Mechatronik odpowiada za monitorowanie pracy urządzeń oraz wykrywanie powstających usterek lub błędów, a następnie zajmuje się ich naprawą. Odpowiada również za prowadzenie niezbędnej dokumentacji i stałą kontrolę stanu technicznego parku maszynowego. Mediana zarobków mechatronika wynosi około 4500 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista utrzymania ruchu

Specjalista utrzymania ruchu może znaleźć zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie odpowiada za kontrolę linii produkcyjnej i parku maszynowego, aby zapobiec długotrwałym przestojom produkcji. Mediana zarobków specjalisty utrzymania ruchu wynosi około 5630 zł brutto miesięcznie.

 

Automatyk

Automatyk może podjąć zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją maszyn lub w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zajmuje się on kontrolą parku maszynowego, aby prawidłowo działał, ponieważ w przeciwnym wypadku może dość do opóźnień na linii produkcyjnej. Automatyk odpowiada także za kontrolę techniczną i modernizację urządzeń. Mediana zarobków automatyka wynosi około 6280 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku mechatronika w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Gdanskiej oraz Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Gdańska, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oferują bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na AMW.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechatronika w Trójmieście:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Uczelnie w Trójmieście oferujące mechatronikę ustalają limity miejsc, bowiem nie mogą przyjąć każdego z kandydatów.  

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci mechatroniki w Trójmieście? Rekrutacja na uczelnie opiera się na konkursie świadectw maturalnych, to dlatego na studia mogą dostać się tylko najlepsi spośród kandydatów.  

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na mechatronikę w Trójmieście, to m.in.: fizyka, język obcy, język polski oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku mechatronika w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Mechaniczno-Elektryczny): 25
 • Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa):

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Mechatronika w Trójmieście w trybie stacjonarnym, podobnie jak inne kierunki w uczelniach publicznych jest bezpłatna, z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne.

Ceny czesnego uzależnione są od wybranej uczelni, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na mechatronikę w Trójmieście.  

Ceny studiów na kierunku mechatronika w Trójmieście:   

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Mechaniczno-Elektryczny): 
 • Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa):

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci po okresie oczekiwania na ogłoszenie wyników, który może potrwać kilka tygodni, niedługo mogą spodziewać się odpowiedzi.  

Terminy ogłoszenia wyników na mechatronikę w Trójmieście, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie – zazwyczaj odbywa się to do połowy lipca. Gdzie można znaleźć wyniki?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na mechatronikę w Trójmieście będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (jest to Internetowa Rekrutacja Kandydatów).

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Mechaniczno-Elektryczny): do 31.08.2022  
 • Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa): do 10.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Etap składania dokumentów rekrutacyjnych, jest bardzo ważny dla każdego z przyszłych studentów mechatroniki. Kiedy i jak złożyć dokumenty?

Po ogłoszeniu wyników na mechatronikę w Trójmieście, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Przeważnie mają na to kilka dni. Uczelnie zwykle preferują, aby kandydaci osobiście złożyli dokumenty jednak istnieje również wysłania ich pocztą.

Jakie dokumenty są niezbędne na mechatronikę w Trójmieście? Są to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości oraz zdjęcie do legitymacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Etap składania dokumentów na studia nadchodzi zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez uczelnię? Kandydaci, którzy dostali się na mechatronikę w Trójmieście muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Przyszli studenci mają na to zwykle około kilku dni. Co, jeśli nie dopilnują terminów?

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata na mechatronikę może on wtedy zostać skreślony z listy osób zakwalifikowanych. Podobnie może się wydarzyć w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Mechaniczno-Elektryczny): od 01.06.2022 do 31.08.2022  
 • Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa): od 15.07.2022 do 22.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek mechatronika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Mechaniczno-Elektryczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechatronika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechatronika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Zanim ostatecznie zdecydujesz się podjąć próbę dołączenia do grona studentów Mechatroniki w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, powinieneś zasięgnąć nieco informacji, które prawdopodobnie oszczędzą ci sporej dawki nadprogramowego, niepotrzebnego stresu. Warte zgłębienia są nie tylko informacje bezpośrednio związane z samą siatką studiów – dużą rolę dla przyszłych studentów odgrywa proces rekrutacji, dlatego należy być świadomym wynikających z niego kwestii.

Jak zapewne już wiesz, przedmiotami wiodącymi dla Mechatroniki na większości polskich uczelni są kierunki ścisłe. Wiesz też, z jak dużą konkurencją przyjdzie ci się zmierzyć, dlatego postaraj się o osiągnięcie jak najwyższych wyników maturalnych na poziomie rozszerzonym. Kandydaci na studia drugiego stopnia analogicznie powinni postarać się o jak najlepsze oceny.

Jeśli jesteś ponadprzeciętnie uzdolniony, co potwierdza uzyskany przez ciebie tytuł finalisty lub laureata olimpiady o zasięgu ogólnopolskim, nie będziesz musiał się o nic martwić, bowiem otrzymasz możliwość rozpoczęcia dowolnie wybranego kierunku studiów.

 

Proces rekrutacji

Doskonale wszystkim znana elektroniczna rejestracja kandydatów to doskonała możliwość zgłoszenia swojego zainteresowania wybranym kierunkiem studiów za pośrednictwem strony internetowej danej uczelni i jednocześnie pierwszy krok rozpoczynający proces rekrutacji. Przejrzyste instrukcje sprawią, że bezproblemowo ukończysz ten proces i pewnym krokiem wejdziesz w kolejny.

 

Potrzebne dokumenty

A będzie nim zwieńczenie całej procedury. Jeśli ujrzysz swoje nazwisko na opublikowanych listach przyjętych na studia, powinieneś wykonać zdjęcie o wymiarach 35X45mm, które znajdzie się na twojej legitymacji studenckiej. Wraz z nim dostarczysz świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz ich kserokopie.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

MECHATRONIKA - ważne informacje

mechatronika studia

studia inżynierskie i techniczne w Trójmieście 

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechatronika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Coraz poważniej rozważasz podjęcie studiów na kierunku Mechatronika, ale nie masz jeszcze pewności, czy wybór ten sprosta twoim oczekiwaniom? Z pewnością opinie studentów tego kierunku rozwieje przynajmniej część pojawiających się w twojej głowie wątpliwości.

Małgorzata, studentka trzeciego roku Mechatroniki w Trójmieście, mówi:

„W domu powtarzano mi, że kierunki ścisłe są dla mężczyzn. Chcąc sprzeciwić się rodzinie, a jednocześnie udowodnić sobie, że potrafię, aplikowałam na Mechatronikę w Gdańsku. Dzisiaj wiem, że był to najlepszy z możliwych wyborów. A dlaczego akurat Trójmiasto? To miejsce pełne możliwości. Bez trudu znajdę tu dobrze płatną pracę.”

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Gdańsku | gdyni | sopocie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

architektura
nawigacja
transport
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu