Informatyka - Białystok

Informatyka - Białystok

Dodaj do ulubionych

Informatyka studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Alan Turing powiedział: „Komputer zasłuży na miano inteligentnego, jeżeli spowoduje u człowieka przekonanie, że jest człowiekiem”. Rzeczywistość jest przesiąknięta komputerami, grafiką komputerową czy Internetem. Nie potrafimy już sobie wyobrazić życia, które nie istnieje także w wirtualnym świecie. Komputery zawładnęły światem, ale tylko dlatego, by uprościć życie człowieka. Informatyka to jeden z najbardziej popularnych, a zarazem opłacalnych kierunków studiów z prostej przyczyny – życie się nie cofa, idzie naprzód.

Idealni kandydaci na studia informatyczne nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza matematyką, fizyką i informatyką. Jeśli jesteś osobą kreatywną z analitycznym umysłem, a w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się kwestie odnoszące się do programowania, grafiki komputerowej, gier komputerowych czy Internetu, kierunek informatyka w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak informatyka możesz realizować na Wydziale Matematyki i Informatyki lub Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz na Politechnice Białostockiej. Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić najwyższy poziom kształcenia w różnorodnych kierunkach studiów zarówno humanistycznych, jak i ścisłych.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce, fizyce i informatyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: wstęp do programowania obiektowego, bazy danych, systemy operacyjne, architektura systemów komputerowych, grafika i komunikacja człowiek-komputer, metody probabilistyczne i statystyka, równania różniczkowe i różnicowe, algebra liniowa z geometrią analityczną, metody modelowania i symulacji komputerowej, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, technologie XML w programowaniu i wiele innych.

Praca po studiach

Studia informatyczne uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych i opłacalnych wśród propozycji kształcenia XXI wieku. Abiturienci mają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie odnoszące się do zajmowania się administrowaniem średniej wielkości systemami informatycznymi, realizowania i weryfikacji komponentów systemów informatycznych w zgodzie z ich specyfikacją, posługiwania się narzędziami informatycznymi.

Absolwenci zatrudniani są jako programiści, serwisanci systemów informatycznych, projektanci, administratorzy systemów komputerowych, twórcy i administratorzy sieci komputerowych, specjaliści do spraw ochrony danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Pracują w sekcjach informatycznych w administracji państwowej i samorządowej, w firmach i instytucjach, w szkołach i na uczelniach; zakładają także własną działalność gospodarczą i świadczą usługi w zakresie informatyki i tym podobne.

czytaj dalej wszystko o Informatyka - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Informatyka +

Instytut Informatyki UWB stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UWB w Wilnie stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka w Białymstoku?

Kierunek informatyka w Białymstoku jest jednym z najbardziej nowoczesnych kierunków studiów, co wpływa na jego dużą popularność. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: fizykę, fizykę i astronomię, informatykę, matematykę. Pamiętaj, że maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 06.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 16.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka w Białymstoku

Czas trwania studiów na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UWB w Wilnie
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UWB w Wilnie
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Informatyki UWB
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Informatyki UWB
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA BIAŁYSTOK STUDIA I STOPNIA

INFORMATYKA BIAŁYSTOK STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Przedmioty:

fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UWB w Wilnie
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UWB w Wilnie
Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Informatyki UWB
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Informatyki UWB
Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA BIAŁYSTOK STUDIA STACJONARNE

INFORMATYKA BIAŁYSTOK STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac. I stopnia:
250
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
75
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UWB w Wilnie
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UWB w Wilnie
stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Informatyki UWB
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Informatyki UWB
stac. I stopnia:
120
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UWB w Wilnie
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UWB w Wilnie
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Informatyki UWB
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Informatyki UWB
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Popularne kierunki informatyczne w Białymstoku

Kierunki informatyczne w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku informatyka w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku informatyka możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Jeśli odpowiada Ci regularny tryb studiowania, systematyczna nauka i wielogodzinne praktyki zawodowe, studia dzienne będą dla Ciebie idealne.

 

 

Program kształcenia opiera się przede wszystkim na przedmiotach ścisłych, zwłaszcza fizyce, informatyce czy matematyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 

 • elementy teorii automatów i języków formalnych,
 • wstęp do programowania obiektowego,
 • programowanie w języku Python,
 • podstawy programowania strukturalnego,
 • architektura systemów komputerowych,
 • równania różniczkowe i różnicowe,
 • algebra liniowa z geometrią analityczną,
 • matematyka dyskretna,
 • elementy programowania gier komputerowych,
 • grafika wektorowa i rastrowa,
 • zaawansowane programowanie obiektowe,
 • projektowanie interfejsów graficznych,
 • programowanie w frameworkach internetowych,
 • technologie XML w programowaniu,
 • grafika i komunikacja człowiek-komputer
 • i wiele innych.

Kierunek informatyka w Białymstoku realizowany jest zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Studenci mają także możliwość wybrania specjalności kierunkowej. W ofercie znajdują się takie specjalizacje jak na przykład: technologie internetowe i mobilne lub grafika komputerowa i multimedia. Wykaz specjalizacji warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ oferta jest zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które mieści w sobie zapoznanie się z metodami programowania, informacjami odnoszącymi się do środowisk i technologii programistycznych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych. Studenci w sposób praktyczny potrafią posługiwać się narzędziami informatycznymi, rozwijają umiejętności pracy w grupie zwłaszcza przy tworzeniu oprogramowania, dbają o rozwijanie predyspozycji językowych, a także nabywają zdolności odnoszące się do realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych w zgodzie z ich specyfikacją oraz administrowania systemami informatycznymi.

Ile trwają studia na kierunku informatyka w Białymstoku?

Studia informatyczne w Białymstoku podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów, czyli trzy lata w przypadku studiów licencjackich, lub siedem semestrów, czyli trzy i pół roku w przypadku studiów inżynierskich. Pierwszy stopień przygotowuje absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na stopniu drugim.

Stopień drugi trwa analogiczni dwa lata w przypadku kontynuacji studiów licencjackich bądź półtora roku w przypadku kontynuacji studiów inżynierskich. Trzy lub cztery semestry studiów drugiego stopnia kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają i systematyzują wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może podjąć absolwent informatyki stopnia pierwszego bądź absolwent kierunków pokrewnych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek informatyka w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku mają w swojej ofercie najbardziej opłacalne kierunki studiów, które nieustannie zyskują na swojej popularności. Informatyka to kierunek przyszłości, bowiem komponuje i wzbogaca wirtualny świat Internetu, a także programuje wiele urządzeń i systemów. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy potrafisz współpracować w zespole?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się takie kwestie jak grafika komputerowa, programowanie, gry komputerowe?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest wielu, a liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. W rekrutacji brane są pod uwagę: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie mocne pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej lub w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, ankiety osobowej, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

Jaka praca po kierunku informatyka w Białymstoku?

Kierunek informatyka w Białymstoku zapewnia absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Abiturienci stają się programistami, projektantami, serwisantami systemów informatycznych, administratorami systemów komputerowych, twórcami i administratorami sieci komputerowych, specjalistami od ochrony danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Są zatrudniani w sekcjach informatycznych w administracji państwowej i samorządowej, a także prowadzą własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi informatyczne.

Studia informatyczne są doskonałym przygotowaniem do pracy w firmach, które zajmują się doradztwem i konsultingiem, w agencjach reklamowych, w organizacjach pozarządowych, w bankach, w instytucjach, które zajmują się bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych, w administracji biurowej i administracji publicznej, w firmach, które zajmują się badaniami i rozwojem, w firmach, które wdrażają nowoczesne rozwiązania informatyczne, w biznesie, w instytucjach państwowych. Studenci są przygotowywani do zajmowania się programowaniem aplikacji mobilnych, programowaniem aplikacji webowych, inżynierią oprogramowania, projektowaniem systemów decyzyjnych, administrowaniem systemów i sieci komputerowych, analizą systemów bazodanowych, wdrożeniami systemów informatycznych.

Absolwenci zajmują się także miernictwem elektronicznym, projektowaniem systemów informatycznych, diagnozowaniem i serwisowaniem komputerów, bezpieczeństwem systemów komputerowych, algorytmami i strukturami danych, systemami operacyjnymi, programowaniem strukturalnym i obiektowym, aplikacjami WWW, robotyką i automatyką, administrowaniem sieci komputerowych, grafiką komputerową, systemami mobilnymi, systemami multimedialnymi, aplikacjami internetowymi.

Jakie opinie mają studia na kierunku informatyka w Białymstoku?

Studia informatyczne uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych i opłacalnych w XXI wieku.

Laura, studentka pierwszego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Matematyka i informatyka to nauki, które najbardziej mnie fascynują, a zgłębiać je mogę właśnie na kierunku, jakim jest informatyka. Szczególnie interesuje mnie programowanie, którym zaraził mnie starszy brat. Programista to w końcu jeden z najbardziej obleganych zawodów współczesności. Studia informatyczne bardzo polecam!


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)