Architektura studia II stopnia - Wrocław

Architektura studia II stopnia - Wrocław

Architektura studia II stopnia - Wrocław

Studia II stopnia we Wrocławiu

architektura

Odkryj architektura we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Architektura studia II stopnia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku architektura we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Wrocławskiej w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Architektura studia II stopnia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek architektura

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Architektura stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura

Uczelnie, gdzie architektura jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Architektura krajobrazu stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku architektura krajobrazu

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura we Wrocławiu?

Jeśli chcesz kontynuować naukę na studiach architektonicznych, a może dopiero ją zaczynasz, musisz pamiętać, że warunkiem koniecznym do podjęcia kształcenia na architekturze na studiach magisterskich jest tytuł inżyniera bądź magistra inżyniera architekta.

W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę ocenę uzyskaną na dyplomie i średnią ważoną z przebiegu studiów. Kandydaci muszą także przedstawić portfolio, które będzie zawierało projekty wykonane na pierwszym stopniu studiów na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura w Mieście wrocławiu

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA?

Studia magisterskie w zakresie architektury są idealne dla osób, które pragną tworzyć złożone projekty architektoniczne, urbanistyczne i konserwatorskie, chcą kształtować środowisko człowieka, chronić zabytki, a przy tym wszystkim spełniać oczekiwania osób niepełnosprawnych. Warto także zainteresować się architekturą zrównoważoną i zmierzyć się z problemem zmian klimatu lub narastających napięć społecznych.

Studia drugiego stopnia pozwalają spojrzeć na architekturę z nowej perspektywy, zwłaszcza tej współczesnej. Studenci mogą znaleźć architektoniczny pomysł na siebie dzięki realizowanym specjalnościom. Kierunek wymaga kreatywności i zdolności manualnych, a także obycia w świecie najnowszych technologii. Kreuj świat w zgodzie z jego potrzebami – zwróć uwagę nie tylko na człowieka, ale i całą naturę.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku architektura możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku architektura we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia we Wrocławiu na kierunku architektura w ramach kształcenia na drugim stopniu pozwalają zdobyć zaawansowaną wiedzę nie tylko stricte z zakresu architektury, ale również w odniesieniu do urbanistyki czy ochrony zabytków. Studenci zajmują się architekturą użyteczności publicznej, mieszkaniowej, przemysłowej bądź konserwacją zabytków.

Zdobywane wiadomości i umiejętności pozwalają działać w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zajmować się koordynowaniem prac w wielobranżowych zespołach projektowych, a także pełnić samodzielne funkcje w budownictwie. W rozbudowanym programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • projektowanie konserwatorskie
 • projektowanie urbanistyczne
 • konstrukcje w architekturze współczesnej
 • planowanie przestrzenne i regionalne

 

Zajęcia w dużej części mają charakter praktyczny.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku architektura we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia architektoniczne we Wrocławiu możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają trzy semsetru. Absolwenci kończą edukację z tytułem magistra inżyniera architekta.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA?

Absolwenci architektury drugiego stopnia zajmują się samodzielnym tworzeniem projektów architektonicznych, urbanistycznych i konserwatorskich, kształtują środowisko człowieka, a uwzględniają przy tym czynniki społeczne, wymogi środowiskowe i kulturowe. Angażują się także w ochronę zabytków.

Gruntowne wykształcenie zakończone egzaminami i praktykami zawodowymi umożliwia funkcjonowanie na rynku pracy w charakterze niezależnego projektanta lub kierownika robót w specjalności architektonicznej. Absolwenci zarządzają pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, ale zatrudniani są również w:

 • administracji  samorządowej lub rządowej
 • instytutach badawczych
 • firmach doradczych i deweloperskich

 

Studia we Wrocławiu w zakresie architektury umożliwiają działanie w designie, projektowaniu wnętrz, mebli, mody.

Gdzie studiować na kierunku architektura (studia II stopnia) we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura (studia II stopnia) we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Kierunki architektura i budownictwo w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)