Administracja studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Administracja studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Administracja studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia I stopnia w Trójmieście

administracja

Odkryj administracja w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administracja studia I stopnia Trójmiasto | woj. pomorskie

Studia na kierunku administracja w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Trójmieście?

Kandydaci na studia prawnicze w Trójmieście muszą spełniać określone wymagania rekrutacyjne. W przypadku uczelni publicznych musisz postarać się o wysokie wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz przedmiotów obowiązkowych warto zdawać przedmioty dodatkowe, na przykład historię czy wiedzę o społeczeństwie.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • wiedza o społeczeństwie

 

Uczelnie prywatne przyjmują swoich kandydatów na podstawie kompletu dokumentów złożonych we wskazanym terminie. Kandydaci podstawowe przedmioty maturalne w obu przypadkach muszą zaliczyć pozytywnie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA?

Administracja to kierunek elastyczny, zwłaszcza że środowisko prawne i społeczne nieustannie się zmienia. Jest to idealna propozycja kształcenia dla osób, które chcą studiować nauki humanistyczno-prawnicze, ale nie stronią od kształcenia finansowego czy z zakresu zarządzania. Interdyscyplinarne kształcenie umożliwi Ci odnalezienie się w bardzo wielu sektorach publicznych i prywatnych.

Kandydaci na studia prawnicze muszą wykazywać zainteresowanie życiem społecznym i politycznym kraju i państw europejskich. Do najważniejszych cech przyszłych specjalistów do spraw administracji należą zorganizowanie, sumienność i poczucie odpowiedzialności. Administracja to dział usprawniający niemal każdy sektor życia człowieka od gospodarki po wymiar sprawiedliwości. Dzięki specjalizacjom to Ty zdecydujesz, czym będziesz zajmował/a się w życiu zawodowym.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku administracja w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Administracja to jeden z najbardziej uniwersalnych kierunków kształcenia humanistyczno-prawniczego. Studia w Trójmieście umożliwią Ci zdobycie odpowiednich kompetencji, a przede wszystkim szerokiej wiedzy w zakresie administracji, prawa i nauk polityczno-społecznych. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • prawo konstytucyjne,
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • postępowanie administracyjne,
 • postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • legislacja administracyjna,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • ustrój samorządu terytorialnego.

Program kształcenia obejmuje przedmioty obligatoryjne oraz specjalizacyjne. W trakcie praktyk zawodowych, które weryfikują teoretyczne kształcenie, będziesz miał/a okazję zapoznać się z funkcjonowaniem organów administracji publicznej.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku administracja w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunek administracja w Trójmieście możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Dyplom licencjata umożliwi Ci podjęcie pracy zawodowej, a także da perspektywę dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia w zakresie administracji bądź kierunków pokrewnych.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA?

Absolwenci administracji w ramach studiów licencjackich mogą podjąć pracę urzędniczą w administracji publicznej rządowej i samorządowej, a także w instytucjach niepublicznych. Miejsce pracy zależy bardzo często od realizowanej specjalizacji. Będziesz mógł pracować zarówno w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych i organizacjach pozarządowych i międzynarodowych, jak i w wymiarze sprawiedliwości czy bezpieczeństwie publicznym.

Studia w Trójmieście dają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci zatrudniani są w:

 • urzędach skarbowych
 • instytucjach gospodarki budżetowej
 • sądach
 • kancelariach prawniczych
 • urzędach pracy

 

Wiele osób pracuje także w instytucjach, które zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej i pozyskiwaniem funduszy europejskich.

Gdzie studiować na kierunku administracja (studia I stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja (studia I stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki prawnicze i administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)