Dodaj do ulubionych

23.02.2023

Dietetyka studia Olsztyn 2023 | woj. warmińsko-mazurskie

Studia na kierunku Dietetyka w Olsztynie to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku dietetyka w Olsztynie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku dietetyka w Olsztynie rozpocznie się 7 czerwca 2023 r. i potrwa do 21 lipca 2023 r. | Dietetyka Olsztyn - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Olsztynie dietetykę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Olsztynie na kierunku dietetyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w uczelniach publicznych są bezpłatne.

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek DIETETYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka w Olsztynie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • matematyka

 

Studia medyczne w zakresie dietetyki uchodzą za jedne z najbardziej obleganych wśród propozycji różnych kierunków medycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę i astronomię, język obcy nowożytny, matematykę. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku dietetyka możesz realizować przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Jeśli odpowiada Ci regularne studiowanie i systematyczna nauka, studia dzienne są właśnie dla Ciebie. Warto zweryfikować, czy w danym roku akademickim uczelnie w Olsztynie przewidują realizowanie dietetyki w formie niestacjonarnej. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia zaoczne są płatne.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Hipokrates powiedział: „Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a Twoje lekarstwo powinno być pożywieniem”. Uwaga niezwykle cenna, zwłaszcza że w leczeniu bardzo ważna jest także odpowiednia dieta. Dietetyka skupia się jednak nie tylko na odpowiednim odżywianiu człowieka chorego, ale i zdrowego. Zawód dietetyka staje się coraz popularniejszy, zwłaszcza że ludzie coraz częściej pragną świadomie i dobrze się odżywiać, a także próbują walczyć z niedoskonałościami swojego ciała.

Idealni kandydaci na studia medyczne w zakresie dietetyki nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Ważne, by w zakresie ich zainteresowań mieściły się treści związane ze zdrowym odżywianiem i promowaniem zdrowego trybu życia. Jeśli w przyszłości pragniesz zajmować się kwestiami odnoszącymi się do odpowiedniego spożywania posiłków, realizowania diet, a także kontrolowania jakości produktów, tego typu kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku dietetyka w Olsztynie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata.
Uczelnie w Olsztynie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątkuStudia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak dietetyka możesz realizować na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego lub w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Uczelnie w Olsztynie pragną zadbać o najwyższy poziom kształcenia i oferują wiele możliwości, jeśli chodzi o wybór kierunków studiów.

 

4. Praca po studiach

Studia medyczne w zakresie dietetyki zapewniają swoim absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), w organizacjach konsumenckich, w zakładach żywienia zbiorowego, w placówkach poradnictwa żywieniowego, w domach pomocy społecznej.

Absolwenci szczycą się wiedzą odnoszącą się do żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego. Potrafią planować i przygotowywać potrawy wchodzące w skład danej diety, kontrolują jakość produktów żywnościowych i warunki ich przechowywania. Absolwenci bez problemu odnajdują się w pracy w szpitalach, poradniach dietetycznych, organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i klubach sportowych.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności,
 • chemia żywności,
 • kliniczny zarys chorób,
 • parazytologia,
 • choroby z interwencją chirurgiczną,
 • alergie pokarmowe i skórne z uwzględnieniem podstaw immunologii,
 • prawo w ochronie zdrowia,
 • farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcje leków z żywnością,
 • technologia produkcji potraw
 • psychologia ogólna,
 • anatomia,
 • fizjologia
 • i wiele innych.

Studia medyczne w Olsztynie w zakresie dietetyki nie przewidują specjalności, ale aktualną ofertę warto śledzić na stronach uczelni w Olsztynie.

Studenci mogą poszczycić się wiedzą odnoszącą się do żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywani potraw, zdrowego i racjonalnego żywienia dla różnych grup wiekowych i zawodowych, sposobu odżywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego. Zdobyte umiejętności pozwalają im planować i przygotowywać potrawy wchodzące w skład konkretnych diet, oceniać stan odżywiania, kontrolować jakość produktów żywnościowych i warunki ich przechowywania. Studenci rozwijają także zdolności komunikacyjne i empatyczne, które pomagają im komunikować się z pacjentami i personelem medycznym.

Ile trwają studia na kierunku dietetyka w Olsztynie?

Studia na kierunku Dietetyka w Olsztynie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Uczelnie w Olsztynie kierunek dietetyka proponują w ramach pierwszego stopnia. Stopień pierwszy trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim. Studia licencjackie umożliwiają podjęcie pracy zawodowej.

Absolwenci pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich w ramach innego kierunku, na przykład zdrowia publicznego. Studia magisterskie trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i mają poszerzać wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Może je podjąć absolwent innego kierunku pokrewnego danej dziedzinie, który posiada tytuł licencjata bądź magistra. Studia w Olsztynie w zakresie dietetyki można realizować także w formie studiów podyplomowych.

Dietetyka w Olsztynie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku dietetyka w Olsztynie?

Kierunek dietetyka w Olsztynie zapewnia interdyscyplinarne wykształcenie, które przekłada się na wiele możliwości zatrudnienia. Studenci chętnie zatrudniani są w zakładach żywienia zbiorowego, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), w organizacjach konsumenckich, w domach pomocy społecznej, w placówkach poradnictwa żywieniowego.

Absolwenci podejmują pracę w bardzo wielu placówkach. Wielu z nich decyduje się na pracę w zakładach przemysłu spożywczego, to znaczy w spółdzielniach mleczarskich lub w zakładach mięsnych. Pracują także w placówkach lecznictwa ambulatoryjnego, czyli w poradniach specjalistycznych gastrologicznych lub chorób metabolicznych czy też w gabinetach dietetycznych; w placówkach oświatowych, na przykład w przedszkolach, żłobkach czy szkołach; w zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny; w zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia, na przykład w firmach cateringowych; w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, takich jak domy pomocy społecznej, sanatoria, szpitale; w organizacjach konsumenckich. Wielu studentów w przyszłości otwiera własną działalność gospodarczą, chociażby gabinet psychodietetyczny lub restaurację.

Studia medyczne w Olsztynie w zakresie dietetyki umożliwiają studentom podejmowanie pracy w placówkach i klubach sportowych, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w organizacjach konsumenckich, w firmach produkujących żywność dietetyczną, w placówkach żywienia zbiorowego, w poradniach dietetycznych, w szpitalach, w sanatoriach, w organizacjach konsumenckich.

Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Olsztynie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje 72 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek dietetyka w Olsztynie

 

czytaj dalej uczelnie w Olsztynie

 

Dietetyka studia stacjonarne - uczelnie w Olsztynie

 

Dietetyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Olsztynie

 

Uczelnie w Olsztynie - kierunek dietetyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Szkoła Zdrowia Publicznego UWM) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek dietetyka w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku dietetyka są jednymi z najbardziej popularnych wśród propozycji studiów medycznych. Kandydatów jest bardzo wielu, zwłaszcza jeśli ktoś żywo interesuje się zdrowym żywieniem. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy pragniesz promować zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie się?
 • Czy lubisz gotować i pragniesz zajmować się przygotowywaniem zdrowych potrw, wpływających na zdrowie człowieka?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę i astronomię, język obcy nowożytny, matematykę. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji. Maksymalną ilość punktów zapewni Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się zawsze wysokimi miejscami na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej lub w Olimpiadzie Chemicznej.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku dietetyka i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły: świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Olsztynie.

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

kierunki studiów w Olsztynie

studia w Olsztynie

 

DIETETYKA - ważne informacje

dietetyka studia

dietetyka studia online

studia medyczne w Olsztynie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku dietetyka w Olsztynie?

Kierunek dietetyka w Olsztynie uchodzi za jeden z najbardziej obleganych wśród kierunków studiów medycznych.

Dagmara, studentka drugiego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia to podstawy długiego, dobrego życia. Pragnę dbać o jakość tego, co jemy i uświadamiać ludzi, w jaki sposób jedzenie wpływa na ich organizm. Najważniejsze jest to, że coraz więcej osób zaczyna być świadomym konsumentem. Dietetyka jest niezwykle zajmującą nauką. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Olsztyn studia i stopnia

Dietetyka Olsztyn studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Olsztyn studia stacjonarne

Kierunki medyczne w Olsztynie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia