Stosunki międzynarodowe studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia I stopnia w Trójmieście

stosunki międzynarodowe

Odkryj stosunki międzynarodowe w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

30.12.2021

Stosunki międzynarodowe studia I stopnia Trójmiasto | woj. pomorskie

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek stosunki międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w Trójmieście?

Uczelnie w Trójmieście proces rekrutacyjny przeprowadzają różnorodnie. Placówki publiczne prowadzą ranking punktów. Oznacza to, że na kierunek stosunki międzynarodowe nie wystarczą pozytywne wyniki z egzaminów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów. Warto pokusić się o egzaminy dodatkowe, chociażby z wiedzy o społeczeństwie czy historii.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie

 

Uczelnie prywatne oczekują od kandydatów złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE?

Stosunki międzynarodowe są idealne dla osób, które chcą zgłębić wiedzę odnoszącą się do bezpieczeństwa międzynarodowego czy współczesnych systemów politycznych. To kierunek dla tych, którzy interesują się współczesnym światem i mechanizmami, które nim rządzą. W życiu zawodowym zaś będziesz miał/a okazję zająć się analizą zjawisk zachodzących na arenie międzynarodowej.

Studia humanistyczne wymagają od kandydatów komunikatywności i otwartości. Musisz być nastawiony na nieustanne dokształcanie się, ponieważ świat rozwija się dynamicznie, proces globalizacji postępuje, konflikty się pogłębiają, a organizacje międzynarodowe poszerzają obszar działania. Studenci rozwiną predyspozycje językowe, a także zdobędą potrzebne umiejętności.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunek stosunki międzynarodowe w Trójmieście cieszy się dużą popularnością wśród osób, które żywo interesują się naukami politycznymi i społecznymi. Interdyscyplinarny kierunek łączy również wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania czy finansów. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • diagnoza kompetencji i projektowanie własnego rozwoju
 • organizacja i ewaluacja praktyk
 • spotkania z pracodawcami
 • praktyczne wykorzystanie statystyki
 • podstawy ekonomii
 • podstawy stosunków międzynarodowych
 • wprowadzenie do psychologii

 

Program kształcenia dzieli się na przedmioty z zakresu organizacji i funkcjonowania państwa, społeczeństwa obywatelskiego, gospodarki. Plany zajęć wypełnione są przedmiotami ogólnymi, stricte powiązanymi ze stosunkami międzynarodowymi, a także przedmiotami specjalizacyjnymi. Dowiesz się, w jaki sposób pozyskiwać środki, prowadzić działalność gospodarczą czy działać na międzynarodowym rynku finansowym.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak stosunki międzynarodowe możesz realizować w formie dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia to trwające trzy lata studia licencjackie, które kończą się analogicznym dyplomem – licencjata. Ukończenie tego etapu umożliwia podjęcie pracy zawodowej oraz kontynuację kształcenia na studiach magisterskich.

Stosunki międzynarodowe w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE?

W życiu zawodowym absolwenci stosunków międzynarodowych zajmują się analizą aktualnych problemów gospodarczych, utrzymywaniem relacji handlowych w biznesie międzynarodowym, planowaniem i przeprowadzaniem kampanii wyborczych. Działają i prężnie się rozwijają w dyplomacji, biznesie międzynarodowym czy nowych mediach i komunikacji międzynarodowej.

Studia w Trójmieście dają bardzo wiele możliwości pracy. Absolwenci zatrudniani są w:

 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych
 • organach administracji publicznej krajowej i europejskiej
 • przedsiębiorstwach i instytucjach, które współpracują w skali międzynarodowej w zakresie polityki, gospodarki i kultury

 

Możesz również pracować w placówkach kulturalno-oświatowych, w szkolnictwo wyższym czy jednostkach naukowo-badawczych. Miejsce pracy uzależnione jest niejednokrotnie od realizowanej specjalności. Absolwenci zajmują się doradztwem i konsultingiem, zatrudniani są w korporacjach i agendach działających na rynku międzynarodowym.

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki humanistyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

dyplomacja
filozofia
logopedia
rosjoznawstwo
sinologia
slawistyka
socjologia
Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)