Rosjoznawstwo - Gdynia, Gdańsk, Sopot
Dodaj do ulubionych

22.03.2023

Rosjoznawstwo studia Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku Rosjoznawstwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku rosjoznawstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Rosjoznawstwo dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. kulturoznawstwa, językoznawstwa i literaturoznawstwa, a także problemów ekonomicznych, społecznych i politycznych Rosji.
 

Praca po studiach

Studia w Trójmieście na kierunku Rosjoznawstwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w branży turystycznej, biurach tłumaczeń czy instytucjach politycznych.

 

czytaj dalej wszystko o Rosjoznawstwo - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek ROSJOZNAWSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Rosjoznawstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Trójmieście na kierunek Rosjoznawstwo wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Rosjoznawstwo:

 • język polski,
 • język obcy,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • drugi język obcy,
 • język mniejszości narodowych,
 • język łemkowski,
 • język kaszubski,
 • WOS,
 • geografia,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ROSJOZNAWSTWO?

Rosjoznawstwo to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Trójmieście. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez praktyki zawodowe czy zajęcia w formie ćwiczeń.

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak Rosjoznawstwo dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Rosjoznawstwo możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Rosjoznawstwo umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. kulturoznawstwa, historii, prawa, literaturoznawstwa, medioznawstwa czy językoznawstwa. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z problemami społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi Rosji oraz zasadami prawnymi regulującymi stosunki polsko-rosyjskie.

Studenci kierunku Rosjoznawstwo mogą także zapoznać się z realiami gospodarczymi, politycznymi, kulturowymi i medialnymi Polski i Rosji. Mają też możliwość np. praktycznej nauki języka rosyjskiego i ukraińskiego, zdobycia wiedzy z zakresu historii Rosji czy zapoznania się z realiami polityczno-społecznymi współczesnej Rosji, rosyjską filozofią i myślą społeczną czy dziejami wierzeń w Rosji. Mogą również poznać strategie public relations i media relations, uczestniczyć w warsztatach kreatywnego myślenia czy poznać gatunki kina rosyjskiego.

W zależności od wybranej specjalności, studenci tego kierunku mogą też zdobyć wiedzę z zakresu teorii komunikacji masowej, poznać systemy medialne i współczesne rosyjskie massmedia czy wiedzę i umiejętności z technologii reklamy albo zapoznać się z publicznym i prywatnym prawem rosyjskim czy funkcjonowaniem przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Trójmieście na kierunku Rosjoznawstwo: komunikacja międzykulturowa, kanon literatury rosyjskiej, kultura masowa w Rosji.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ROSJOZNAWSTWO?

Studia na kierunku Rosjoznawstwo trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Rosjoznawstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ROSJOZNAWSTWO

Studia na kierunku Rosjoznawstwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach tłumaczeń, jednostkach administracji państwowej, ambasadach czy placówkach konsularnych oraz instytucjach kultury i politycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Rosjoznawstwo:

 • branża turystyczna,
 • biura tłumaczeń,
 • ambasady i placówki konsularne,
 • instytucje polityczne,
 • instytucje kultury,
 • media.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Rosjoznawstwo Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Rosjoznawstwo Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Kierunki humanistyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

dyplomacja
filozofia
logopedia
rosjoznawstwo
sinologia
slawistyka
socjologia
Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia