Matura 2024. Dziś język angielski i filozofia na poziomie rozszerzonym

Matura 2024. Dziś język angielski i filozofia na poziomie rozszerzonym

Matura 2024. Dziś język angielski i filozofia na poziomie rozszerzonym

16.05.2024

Matura 2024. Dziś język angielski i filozofia na poziomie rozszerzonym

Właśnie rozpoczął się drugi tydzień matury 2024. W sobotę pierwsi abiturienci podeszli do matury ustnej. Znamy już ich opinie. Natomiast w poniedziałek, 13 maja 2024 r., o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Przypominamy, że właśnie ten przedmiot był najchętniej wybierany przez tegorocznych abiturientów jako dodatkowy. Z kolei o godzinie 14:00 do arkusza zasiądą osoby piszące filozofię.

Matura 2024 – język polski na poziomie rozszerzonym

Każdy absolwent szkoły średniej ma obowiązek przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: język polski, matematyka i język angielski oraz do wybranego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym roku maturzyści najchętniej wybierali język angielski. Do tego egzaminu zdecydowało się podejść 183 688 osób, czyli 69,8% absolwentów 2024 r. Matura z tego przedmiotu rozpoczęła się w poniedziałek. 13 maja 2024 r., o godzinie 9:00.

Arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym składa się z części testowej (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych, leksykalno-gramatycznych) oraz wypracowania. W Formule 2023 maksymalna punktacja wynosi 60 pkt, natomiast w Formule 2015 abiturient może uzyskać maksymalnie 50 punktów. Matura 2024 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym potrwa 150 minut w przypadku obydwóch formuł.

sprawdź matura 2024 język angielski poziom rozszerzony

Matura 2024 – filozofia na poziomie rozszerzonym

Matura z filozofii na poziomie rozszerzonym rozpocznie się już o 14:00 i potrwa 180 minut. Wśród wymagań egzaminacyjnych od 2023 znalazły się pojęcia takie jak m.in.: atomizm grecki jako paradygmat ontologii naturalistycznej, początki estetyki, egzystencjalizm, spór o podłoże rzeczywistości — materializm - hylemorfizm – spirytualizm, czy etyka utylitarystyczna.

W arkuszu egzaminacyjnym zawarto od 16 do 22 zadań. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać, zdajacy wynosi 60 (Formula 2023) lub 50 (Formuła 2015). Matura składa się z dwóch części: test oraz wypracowanie. W arkuszu znajdziemy zarówno zadania zamknięte np. prawda/fałsz czy dobieranie, jak i otwarte np. uzupełnij lukę czy zadania krótkiej odpowiedzi.

Matury ustne 2024 – pierwsze opinie i przecieki

W sobotę – 11 maja 2024 r. – pierwsze osoby podeszły już do matury ustnej z języka polskiego oraz języka angielskiego. Ten egzamin zawsze wzbudza sporo emocji wśród zdających. „Ustny polski dziś, jestem tak zestresowana, że ledwo stoję” – pisali na swoich profilach społecznościowych – „Nie zdam tego ustnego” czy „Kto wymyślił ustny polski”. Zdecydowana większość abiturientów wyraziła swoją niechęć i ogromny stres przed rozpoczęciem egzaminu. Na dawnym Twitterze pojawiły się już pierwsze rzekome pytania z matury ustnej. Jak donieśli zdający, musieli zmierzyć się z zagadnieniami takimi jak: „etos rycerski, Konrad Wallenrod, bajki Krasickiego, dobra materialne, Skąpiec i obraz arystokracji w Lalce”.

Obecnie część ustna egzaminu składa się z dwóch sekcji: pytań jawnych oraz niejawnych. Największe napięcie budzą oczywiście pytania niejawne, gdyż wydają się być niedostępne dla uczniów szkół średnich przed samym egzaminem. Niemniej jednak zeszłoroczne doświadczenia pokazały, że zdający potrafią znaleźć sposób na ominięcie tego ograniczenia. Pytania tego typu periodycznie się powtarzają, co sprawiło, że osoby, które już przystąpiły do egzaminu, zaczęły udostępniać je w sieci. W rezultacie sami maturzyści zaczęli stopniowo tworzyć własną internetową „bazę pytań niejawnych”.

sprawdź

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia