Uniwersytet Jagielloński - kierunki studiów 2022/2023

Uniwersytet Jagielloński - kierunki studiów 2022/2023

Uniwersytet Jagielloński

kierunki studiów 2022

Odkryj kierunki na UJ i sprawdź gdzie możesz studiować 

Uniwersytet Jagielloński kierunki studiów 2022

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Jagielloński w roku akademickim 2022/2023 mają do wyboru ponad 160 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: psychologia (3313), prawo (1820), kierunek lekarski (1146), filologia angielska (1141).
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: filologia orientalna – japonistyka (17,18), ekonomia (16,28), studia nad Koreą (15,4), finanse, bankowość, ubezpieczenia (14,15), studia nad Japonią (13,27).
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim:
 • psychologia: 3313 kandydatów 
 • prawo: 1820 kandydatów 
 • kierunek lekarski: 1146 kandydatów
 • filologia angielska: 1141 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą uczelnią w Polsce, zalicza się także do jednej z najstarszej na świecie. Wśród szesnastu wydziałów, jakie oferuje uniwersytet, wyróżnia się trzy tworzące Collegium Medicum: Lekarski, Farmaceutyczny oraz Nauk o Zdrowiu. Studia prowadzone są na wszystkich poziomach nauczania: licencjackim, magisterskim oraz doktoranckim.

Uniwersytet Jagielloński jest niezwykle nowoczesny, posiada elektroniczny system zaliczania zajęć,  zapewnia wysoką jakość wykształcenia oraz zdobywanie umiejętności posługiwania się  dwoma językami obcymi na poziomie co najmniej średnim. Uczelnia kształci studentów w zakresie matematycznym, socjologicznym, ekonomicznym czy historycznym.

Ponadto Wydział Prawa i Administracji uzyskuje najwyższy odsetek absolwentów pośród wszystkich wydziałów prawa w kraju. 

 

Uniwersytet Jagielloński - kierunki studiów 2022/2023

 • administracja
 • advanced materials and nanotechnology
 • amerykanistyka
 • analityka medyczna
 • archeologia
 • astrofizyka i kosmologia
 • astronomia
 • bezpieczeństwo narodowe
 • biochemia
 • biofizyka
 • biofizyka molekularna i komórkowa
 • bioinformatyka
 • biologia
 • biotechnologia
 • biotechnologia molekularna
 • business and finance management
 • chemia
 • chemia medyczna
 • chemia zrównoważonego rozwoju
 • comparative heritage studies
 • dietetyka
 • drug discovery and development
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • e-gospodarka przestrzenna
 • earth sciences in a changing world
 • ecology and evolution
 • edytorstwo
 • ekonomia
 • elektroniczne przetwarzanie informacji
 • elektroradiologia
 • environmental protection and management
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • etyka
 • european joint master`s programme in english and american studies
 • european studies
 • farmacja
 • filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
 • filologia angielska
 • filologia angielska z językiem niemieckim
 • filologia francuska
 • filologia germańska
 • filologia germańska z językiem angielskim
 • filologia hiszpańska
 • filologia klasyczna
 • filologia orientalna - arabistyka
 • filologia orientalna - indologia
 • filologia orientalna - iranistyka
 • filologia orientalna - japonistyka
 • filologia orientalna - sinologia
 • filologia orientalna - turkologia
 • filologia polska nauczycielska
 • filologia portugalska
 • filologia rosyjska
 • filologia rumuńska
 • filologia słowiańska
 • filologia szwedzka
 • filologia ukraińska z językiem rosyjskim
 • filologia węgierska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • finanse i controlling
 • finanse, bankowość, ubezpieczenia
 • fizjoterapia
 • fizyka
 • fizyka dla firm
 • geografia
 • geografia i gospodarka przestrzenna
 • geologia
 • global and development studies
 • historia
 • historia sztuki
 • informatyka
 • informatyka analityczna
 • informatyka gier komputerowych
 • informatyka stosowana
 • intellectual property and new technologies
 • international relations and area studies
 • international relations and public diplomacy
 • international security and development
 • język i kultura rosji
 • język i literatura rosji
 • język polski w komunikacji społecznej
 • język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
 • język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)
 • judaistyka
 • kierunek lekarski
 • kierunek lekarsko-dentystyczny
 • kognitywistyka
 • kosmetologia
 • krytyka literacka
 • kultura rosji i narodów sąsiednich
 • kulturoznawstwo - teksty kultury
 • kulturoznawstwo międzynarodowe
 • latynoamerykanistyka
 • lingwistyka
 • logopedia
 • marketing i logistyka
 • matematyka
 • matematyka komputerowa
 • media społecznościowe w zarządzaniu
 • migracje międzynarodowe
 • molecular biotechnology
 • muzykologia
 • nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
 • neurobiologia
 • ochrona dóbr kultury
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • performatyka
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • polityka społeczna
 • polonistyka antropologiczno-kulturowa
 • polonistyka-komparystyka
 • położnictwo
 • porównawcze studia cywilizacji
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo własności intelektualnej i nowych mediów
 • przekład literacki
 • przekładoznawstwo
 • przekładoznawstwo literacko-kulturowe
 • psychologia
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • ratownictwo medyczne
 • region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe
 • relacje międzykulturowe
 • religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
 • rosjanoznawstwo
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia afrykańskie
 • studia azjatyckie
 • studia bliskowschodnie
 • studia eurazjatyckie
 • studia europejskie
 • studia nad buddyzmem
 • studia nad buddyzmem współczesnym
 • studia nad chinami
 • studia nad indiami i azją południową
 • studia nad japonią
 • studia nad koreą
 • studia polskie - język, kultura, społeczeństwo
 • studia polsko - ukraińskie
 • teatrologia
 • transatlantic studies
 • wiedza o teatrze
 • zaawansowane materiały i nanotechnologia
 • zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe
 • zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie kulturą i mediami
 • zarządzanie kulturą współczesną
 • zarządzanie mediami i reklamą
 • zarządzanie międzynarodowe
 • zarządzanie polityką społeczną
 • zarządzanie publiczne
 • zarządzanie w ochronie zdrowia
 • zarządzanie w turystyce i w sporcie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie zasobami przyrody
 • zarządzanie zmianą społeczną
 • zdrowie publiczne

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uj.edu.pl

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: znaleziono 161

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Advanced materials and nanotechnology

II stopnia

stacjonarne

Amerykanistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Analityka medyczna

jednolite

stacjonarne

Archeologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Astrofizyka i kosmologia

II stopnia

stacjonarne

Astronomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biochemia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biofizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biofizyka molekularna i komórkowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bioinformatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia molekularna

II stopnia

stacjonarne

Business and finance management

II stopnia

stacjonarne

Chemia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia medyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia zrównoważonego rozwoju

I stopnia

stacjonarne

Comparative heritage studies

II stopnia

stacjonarne

Dietetyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Drug discovery and development

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

E-gospodarka przestrzenna

II stopnia

stacjonarne

Earth sciences in a changing world

I stopnia

stacjonarne

Ecology and evolution

II stopnia

stacjonarne

Edytorstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektroniczne przetwarzanie informacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektroradiologia

I stopnia

stacjonarne

Environmental protection and management

II stopnia

stacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Etyka

II stopnia

stacjonarne

European joint master`s programme in english and american studies

II stopnia

stacjonarne

European studies

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Farmacja

jednolite

stacjonarne

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska z językiem niemieckim

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia francuska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska z językiem angielskim

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia hiszpańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - arabistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - indologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - iranistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - japonistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - sinologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - turkologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska nauczycielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia portugalska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rumuńska

I stopnia

stacjonarne

Filologia słowiańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia szwedzka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia ukraińska z językiem rosyjskim

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia węgierska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i controlling

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia

jednolite

stacjonarne

Fizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka dla firm

I stopnia

stacjonarne

Geografia

II stopnia

stacjonarne

Geografia i gospodarka przestrzenna

I stopnia

stacjonarne

Geologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Global and development studies

I stopnia

stacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka analityczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka gier komputerowych

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Intellectual property and new technologies

II stopnia

stacjonarne

International relations

II stopnia

stacjonarne

International relations and area studies

I stopnia

stacjonarne

International relations and public diplomacy

II stopnia

stacjonarne

International security and development

II stopnia

stacjonarne

Język polski w komunikacji społecznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

II stopnia

stacjonarne

Judaistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarsko-dentystyczny

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kognitywistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kosmetologia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Krytyka literacka

II stopnia

stacjonarne

Kultura rosji i narodów sąsiednich

I stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo - teksty kultury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo międzynarodowe

I stopnia

stacjonarne

Latynoamerykanistyka

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka

II stopnia

stacjonarne

Logopedia

II stopnia

stacjonarne

Marketing i logistyka

II stopnia

niestacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka komputerowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Media społecznościowe w zarządzaniu

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Migracje międzynarodowe

I stopnia

stacjonarne

Molecular biotechnology

II stopnia

stacjonarne

Muzykologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

II stopnia

stacjonarne

Neurobiologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona dóbr kultury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

II stopnia

stacjonarne

Performatyka

II stopnia

stacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Politologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polonistyka antropologiczno-kulturowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polonistyka-komparatystyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Położnictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Porównawcze studia cywilizacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna

II stopnia

stacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

I stopnia

stacjonarne

Przekład literacki

II stopnia

stacjonarne

Przekładoznawstwo

II stopnia

stacjonarne

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe

II stopnia

stacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne

Rachunkowość i zarządzanie finansami

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne

I stopnia

stacjonarne

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

I stopnia

stacjonarne

Relacje międzykulturowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rosjanoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia afrykańskie

I stopnia

stacjonarne

Studia azjatyckie

II stopnia

stacjonarne

Studia bliskowschodnie

I stopnia

stacjonarne

Studia eurazjatyckie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia europejskie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia nad buddyzmem

I stopnia

stacjonarne

Studia nad buddyzmem współczesnym

II stopnia

stacjonarne

Studia nad chinami

I stopnia

stacjonarne

Studia nad indiami i azją południową

I stopnia

stacjonarne

Studia nad japonią

I stopnia

stacjonarne

Studia nad koreą

I stopnia

stacjonarne

Studia polsko - ukraińskie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Teatrologia

II stopnia

stacjonarne

Transatlantic studies

II stopnia

stacjonarne

Wiedza o teatrze

I stopnia

stacjonarne

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie informacją

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie kulturą i mediami

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie mediami i reklamą

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie międzynarodowe

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie polityką społeczną

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie publiczne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie w ochronie zdrowia

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie w turystyce i w sporcie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami przyrody

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie zmianą społeczną

II stopnia

stacjonarne

Zdrowie publiczne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie popularne kierunki

Rozwiń

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (1)

Anna odpowiedz

Polecam