ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI

ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI

Dodaj do ulubionych

ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  animacja kultury i twórczej aktywności w sieci to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek animacja kultury i twórczej aktywności w sieci zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru pedagogiki, kulturoznawstwa oraz szeroko pojętych nauk humanistycznych. W ramach kształcenia dowiedzą się także więcej na temat nowych mediów i mediów cyfrowych, co z pewnością wykorzystają w swojej przyszłej praktyce zawodowej. Co więcej nauczą się organizacji działalności kulturalnej, grafiki komputerowej, czy projektowania stron internetowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, mediach, urzędach administracji państwowej, centrach rozrywki, portalach internetowych, redakcjach czasopism, czy w agencjach reklamowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia o tematyce związanej z szeroko pojętą kulturą i naukami humanistycznymi od lat cieszą się zainteresowaniem maturzystów. Dlatego też, kandydaci na kierunek animacja kultury i twórczej aktywności w sieci powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej oraz podjąć przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci to:

 • język polski

 • język obcy nowożytny

 • jeden dowolnie wybrany przedmiot.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI?

Studia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci powstały jako odpowiedź na coraz większą informatyzację świata oraz rozwój nowych mediów. Będą one idealnym wyborem dla osób, które cenią sobie pracę twórczą i chcieliby postawić na swój rozwój artystyczny z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz technologii cyfrowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie studiów na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci studenci zdobędą wszechstronną wiedzę oraz umiejętności z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. W planie znajdą się przedmioty o tematyce związanej z socjologią, kulturoznawstwem, czy filozofią. Ponadto, osoby które aplikują na powyższe studia dowiedzą się więcej na temat historii sztuki i kultury, teorii kultury, psychologii i komunikacji społecznej.

W ramach kształcenia skupią się również na doskonaleniu umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się wykorzystania nowych mediów i technologii cyfrowych, zarządzania siecią internetową, pozyskiwania dotacji na kulturę, organizowania różnego typu zajęć oraz promocji szeroko pojętej kultury i sztuki.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI?

Studia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci będą trwały trzy lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI?

Ukończenie studiów na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, urzędach administracji rządowej i samorządowej, centrach kultury, klubach osiedlowych oraz w fundacjach kulturalnych. Równie ciekawą opcją może być praca w agencjach reklamowych, mass mediach, klubach seniora, ośrodkach dla emigrantów, szkołach, domach dziecka, czy w ośrodkach pomocy społecznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci:

 • instytucje kultury

 • mass media

 • media cyfrowe

 • kluby osiedlowe

 • ośrodki pomocy społecznej

 • szkoły

 • domy dziecka

 • agencje reklamowe

 • placówki kulturalne

 • kluby seniora

 • fundacje kulturalne

 • urzędy administracji państwowej i samorządowej

 • młodzieżowe centra kultury

 • ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI

Komentarze (0)