ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI

ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI

Studia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI studia – kierunek studiów

Studia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | animacja kultury i twórczej aktywności w sieci - uczelnie >

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek animacja kultury i twórczej aktywności w sieci zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru pedagogiki, kulturoznawstwa oraz szeroko pojętych nauk humanistycznych. W ramach kształcenia dowiedzą się także więcej na temat nowych mediów i mediów cyfrowych, co z pewnością wykorzystają w swojej przyszłej praktyce zawodowej. Co więcej nauczą się organizacji działalności kulturalnej, grafiki komputerowej, czy projektowania stron internetowych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: dowolny przedmiot, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, mediach, urzędach administracji państwowej, centrach rozrywki, portalach internetowych, redakcjach czasopism, czy w agencjach reklamowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia o tematyce związanej z szeroko pojętą kulturą i naukami humanistycznymi od lat cieszą się zainteresowaniem maturzystów. Dlatego też, kandydaci na kierunek animacja kultury i twórczej aktywności w sieci powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej oraz podjąć przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • jeden dowolnie wybrany przedmiot.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI

W programie studiów na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Media w kulturze i edukacji
 • Teorie kultury i animacji
 • Emisja i higiena głosu
 • Trening interpersonalny
 • Kultura języka polskiego
 • Podstawy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki
 • Wstęp do socjologii
 • Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania potrzeb oraz badania aktywności kulturalnej wybranych środowisk społecznych,
 • organizowania zajęć oraz działań kulturalnych i edukacyjnych z wykorzystaniem nowych mediów i technologii cyfrowych,
 • planowania, realizowania i koordynowania projektów animacyjnych w obszarze kultury i edukacji,
 • pozyskiwania środków finansowanych i dotacji z różnych programów,
 • przeprowadzania projektów w ramach edukacji oraz kultury.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI?

Studia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci powstały jako odpowiedź na coraz większą informatyzację świata oraz rozwój nowych mediów. Będą one idealnym wyborem dla osób, które cenią sobie pracę twórczą i chcieliby postawić na swój rozwój artystyczny z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz technologii cyfrowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie studiów na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci studenci zdobędą wszechstronną wiedzę oraz umiejętności z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. W planie znajdą się przedmioty o tematyce związanej z socjologią, kulturoznawstwem, czy filozofią. Ponadto, osoby które aplikują na powyższe studia dowiedzą się więcej na temat historii sztuki i kultury, teorii kultury, psychologii i komunikacji społecznej.

W ramach kształcenia skupią się również na doskonaleniu umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się wykorzystania nowych mediów i technologii cyfrowych, zarządzania siecią internetową, pozyskiwania dotacji na kulturę, organizowania różnego typu zajęć oraz promocji szeroko pojętej kultury i sztuki.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI?

Studia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci będą trwały trzy lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI?

Ukończenie studiów na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, urzędach administracji rządowej i samorządowej, centrach kultury, klubach osiedlowych oraz w fundacjach kulturalnych. Równie ciekawą opcją może być praca w agencjach reklamowych, mass mediach, klubach seniora, ośrodkach dla emigrantów, szkołach, domach dziecka, czy w ośrodkach pomocy społecznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci:

 • instytucje kultury
 • mass media
 • media cyfrowe
 • kluby osiedlowe
 • ośrodki pomocy społecznej
 • szkoły
 • domy dziecka
 • agencje reklamowe
 • placówki kulturalne
 • kluby seniora
 • fundacje kulturalne
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • młodzieżowe centra kultury
 • ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe
 • własna działalność gospodarcza.

Poziom i forma studiów

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci studia I stopnia

Zobacz inne kierunki dziennikarstwo i informacja

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)