Historia i socjologia studia – kierunek studiów

Zdawać by się mogło, że miłośnicy nauk humanistycznych pod wpływem wszechobecnej presji, na siłę zmieniają zainteresowania i próbują odnaleźć się w branżach uchodzących za bardziej przyszłościowe. Liczba aplikantów chcących zagłębiać swoją wiedzę z zakresu nauk o człowieku wskazuje jednak na coś innego. Studia na kierunku historia i socjologia, powstałe w odpowiedzi na zainteresowanie absolwentów studiów magisterskich chcących kontynuować naukę na doktoranckich studiach humanistycznych, znajdują wspólny mianownik dla dwóch odmiennych dziedzin nauki - historii i socjologii. W toku wcześniejszej edukacji ukończyłeś studia magisterskie i chciałbyś kontynuować swój rozwój osobisty w dziedzinie nauk humanistycznych? Jesteś urodzonym humanistą chcącym żyć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i przeczącym powszechnej opinii, że tylko umysły ścisłe odnajdą się na rynku pracy? W takim razie nie wahaj się dłużej i aplikuj!

Czego możesz się spodziewać po przedmiotach przewidzianych w toku studiów na kierunku historia i socjologia? Z pewnością tego, że będzie to nauka wymagająca, ale jednocześnie dająca ogromne perspektywy zawodowe. Przygotuj się na solidną, kompleksową dawkę wiedzy z dwóch osobnych dziedzin humanistycznych – część socjologiczna uposaży się w wiedzę z pogranicza psychologii i filozofii, abyś mógł trafnie oceniać przyczyny i skutki ludzkich zachowań, był w stanie przeprowadzać badania przy użyciu stworzonych do tego celu kwestionariuszy, a pogłębienie posiadanych już umiejętności interpersonalnych pozwoli na nawiązywanie wartościowych kontaktów międzyludzkich nieocenionych zarówno w pracy zawodowej, ale także w prywatnym życiu. Pod względem historycznym staniesz się ekspertem od datowania zapisków, czy przedmiotów wydobywanych na drodze prac archeologicznych. Zagłębisz historię cywilizacji ludzkiej od czasów prehistorycznych aż po nowożytne z uwzględnieniem mających wówczas miejsce walk zbrojnych i ich wpływu na światową gospodarkę.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku historia i socjologia? Interdyscyplinarność tego kierunku, zawierająca w sobie materiał z zakresu dwóch osobnych nauk, pozwoli ci podjąć interesującą cię pracę w wybranym sektorze zawodowym. Umiejętności i wiedza socjologiczna dadzą ci solidne podstawy do rozpoczęcia kariery badacza zbierającego i przetwarzającego dane społeczne na użytek rozmaitych badań naukowych. Opanowanie działania skomplikowanych programów statystycznych pozwoli ci na rozpoczęcie kariery analityka w branżach humanistycznych. Dzięki rozległej wiedzy historycznej, będziesz mógł zostać kompetentnym nauczycielem oraz wykładowcą akademickim.

WAŻNE TEMATY

Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Żeby dostać się na studia na kierunku historia i socjologia na Uniwersytecie w Białymstoku, należy być absolwentem studiów magisterskich lub posiadać uprawnienia do podjęcia studiów doktoranckich.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK HISTORIA I SOCJOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując historię i socjologię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk i procesów historycznych w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej
 • reguły krytyki formalnej w odniesieniu do określonych rodzajów źródeł historycznych
 • pozyskiwania, analizowania i przetwarzania danych jakościowych
 • prowadzenia badań socjologicznych

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku historia i socjologia

Absolwent kierunku historia i socjologia znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • copywriter
 • dziennikarz
 • pracownik organizacji społecznych, publicznych i gospodarczych
 • pracownik organizacji pozarządowych
 • redaktor
 • doradca w dziale zasobów ludzkich
 • nauczyciel szkolny lub akademicki

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA I SOCJOLOGIA

Komentarze (0)