KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA

Dodaj do ulubionych

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA studia - kierunek studiów

Studia na kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa:

 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKĘ KULTUROWĄ:

Czego nauczysz się na kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa?
Studia ze względu na swój interdyscyplinarny charakter umożliwią Ci zdobycie wiedzy z różnorodnych gałęzi nauki. Ugruntujesz swoje wiadomości z zakresu: geografii i historii, a dodatkowo poznasz wiele nowych zagadnień z dziedziny kultury, turystyki i architektury.
Program studiów został podzielony na pięć modułów. Każdy z nich skupia się na innych obszarach turystyki. Na tym dotyczącym kultury materialnej zdobędziesz wiedzę z turystyki muzealnej i kolekcjonerskiej, a także militarnej.
W module dotyczącym dziedzictwa duchowego przewidziane są zajęcia z turystyki religijnej i literackiej. Dodatkowo poznasz historię turystyki i czasu wolnegoDowiesz się, jak ewoluowała ona na przestrzeni dziejów i jakie zaszły w niej zmiany. Kolejny blok zajęć to ten dotyczący obsługi ruchu turystycznego.
Tematyka, która zostanie na nich podjęta będzie oscylować wokół zagadnień związanych z geografią turystyczną, prawem w turystyce, socjologią. Zdobędziesz także umiejętności zarządzania turystyką oraz poznasz tajniki organizowania i prowadzenia wydarzeń związanych z turystyką.
Przyswojone wiadomości teoretyczne będziesz mógł wykorzystać podczas obowiązkowych praktyk studenckich. W ciągu dziewięćdziesięciu godzin dostaniesz możliwość współpracy z biurami podróży, agencjami turystycznymi lub muzeami.
Zdobędziesz cenne doświadczenie, które będziesz mógł wykorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej. Dodatkowo będziesz miał szansę na rozwój swoich kompetencji językowych podczas obowiązkowych zajęć z wybranego języka obcego.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • umiejętności obsługi profesjonalnych programów komputerowych (systemy rezerwacyjne, oprogramowanie GIS)
 • umiejętności organizacji i promowania imprez turystycznych
 • umiejętności prowadzenia negocjacji
 • umiejętności prezentowania oferty turystycznej
 • języka obcego na poziomie B2

Jak wyglądają studia na kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa?

 

1. Typ i tryb studiów

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

 

Studia na kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa zdobędziesz wszechstronną wiedzę kulturową, historyczną oraz społeczną. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Podstawy turystyki przyrodniczej i kulturowej
 • Architektura rezydencjonalna i obronna
 • Etnoturystyka i turystyka miejska
 • Historia turystyki i czasu wolnego

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych bloków specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek zdobędą wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się zarządzać turystyką kulturową oraz ruchem turystycznym.

Ponadto dowiesz się, w jaki sposób korzystać z systemu informacji turystycznej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zdobędziesz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa to studia przeznaczone dla osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z branżą turystyczną. Jest to nowoczesny kierunek, który łączy w sobie zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz ekonomicznych.
Jesteś osobą o szerokich zainteresowaniach historycznych, geograficznych i politycznych? Posiadasz dużą wiedzę o zabytkach i miejscach turystycznych, a dodatkowo chciałbyś podzielić się nią z innymi ludźmi? Zawsze marzyłeś o tym, aby zawodowo zajmować się podróżowaniem?
Lubisz uczyć się nowych rzeczy i szybko przyswajasz zdobytą wiedzę? Jeżeli ten opis doskonale do Ciebie pasuje to studia z krajoznawstwa i turystyki kulturowej powinny być twoim wyborem. Pozwolą Ci one na praktyczne wykorzystanie swoich zainteresowań i dadzą możliwość znalezienia pracy, która jednocześnie będzie twoją pasją.
 
5. Gdzie studiować krajoznawstwo i turystykę kulturową

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek krajoznawstwo i turystyka kulturowa:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia na kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa można realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek krajoznawstwo i turystyka kulturowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przedmioty:

geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek krajoznawstwo i turystyka kulturowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO KIERUNKU KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA:

Jaka praca po tym kierunku?
Jako absolwent tego kierunku będziesz miał dużą wiedzę z zakresu różnych dziedzin. Zdobędziesz kompetencje specjalistyczne związane bezpośrednio z turystyką oraz dodatkowe umiejętności komunikacyjne, informatyczne czy analityczne.
To wszystko sprawi, że będziesz niezwykle wszechstronnym pracownikiem, który będzie mógł podjąć pracę w wielu miejscach. Przede wszystkim znajdziesz zatrudnienie w miejscach skupiających się na turystyce, takich jak: biura podróży, agencje turystyczne, muzea, fundacje i skanseny.
Dodatkowo w toku kursu zostaniesz przygotowany do zawodu przewodnika turystycznego. Co więcej, będziesz miał niezbędną wiedzę potrzebną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Po ukończeniu studiów licencjackich możesz także kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na których rozwiniesz swoje kompetencje.
 
Absolwent kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • agencje turystyczne
 • biura podróży
 • własna działalność gospodarcza
 • muzea
 • skanseny

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA

Komentarze (0)