INŻYNIERIA I MONITORING ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA I MONITORING ŚRODOWISKA

Studia na kierunku inżynieria i monitoring środowiska możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria i monitoring środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

INŻYNIERIA I MONITORING ŚRODOWISKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria i monitoring środowiska to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria i monitoring środowiska
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku inżynieria i monitoring środowiska możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | inżynieria i monitoring środowiska - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku inżynieria i monitoring środowiska najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, matematyka

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria i monitoring środowiska:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

INŻYNIERIA I MONITORING ŚRODOWISKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU INŻYNIERIA I MONITORING ŚRODOWISKA:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku inżynieria i monitoring środowiska?

Przede wszystkim ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów, zdobędziesz wiedzę z wielu dziedzin nauki, bezpośrednio powiązanych z ekologią, ochroną środowiska oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Już na początku swojej drogi naukowej, powtórzysz i ugruntujesz swoją wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii czy biologii i wzbogacisz ją o nowe, istotne elementy.

Ponadto, będziesz miał okazję uczęszczać na niezwykle ciekawe i rozwijające zajęcia, których tematyka będzie oscylować wokół nauk o Ziemi. W trakcie studiów, dowiesz się więcej na temat hydrologii, gleboznawstwa czy meteorologii.

Oprócz wiedzy teoretycznej wykształcisz także swoje zdolności praktyczne z obszaru projektowania, rysunku technicznego czy wykorzystania nowoczesnych technologii i programów informatycznych. Wszyscy studenci będą brali udział w licznych wyjazdach terenowych i praktykach zawodowych, dzięki którym zyskają cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

W programie studiów na kierunku inżynieria i monitoring środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wprowadzenie do programowania i przetwarzania danych
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Automatyzacja przetwarzania i wizualizacji danych
 • Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 • Termodynamika techniczna
 • Fizyka atmosfery z meteorologią i klimatologią
 • Podstawy ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji
 • Monitoring środowiska
 • Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków
 • Gospodarka odpadami

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • wiedza matematyczna
 • wiedza z zakresu fizyki i chemii
 • wiedza geograficzna
 • znajomość hydrologii
 • znajomość grafiki inżynierskiej i komputerowej
 • wiedza z zakresu gleboznawstwa
 • umiejętność tworzenia rysunków technicznych
 • wiedza z zakresu ekologii i ochrony środowiska
 • znajomość prawa budowlanego
 • znajomość specjalistycznej terminologii
 • znajomość języka obcego

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria i monitoring środowiska?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek inżynieria i monitoring środowiska można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował głównie wokół nauk technicznych i przyrodniczych.

 

Studia na kierunku inżynieria i monitoring środowiska możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku inżynieria i monitoring środowiska zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu nauk inżynierskich, biologicznych i przyrodniczych. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Fizyka i chemia środowiska
 • Gospodarka odpadami komunalnymi i poużytkowymi
 • Kształtowanie stanu aerosanitarnego i klimatu akustycznego
 • Blue-Green Infrastructure

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie licznych warsztatów, przewidzianych na kierunku inżynieria i monitoring środowiska wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Przede wszystkim nauczysz się identyfikować zagrożenia wynikające z emisji szkodliwych substancji do środowiska i podejmować działania mające na celu zapobieganie im.

Studenci poznają także metody badawcze oraz narzędzia pomiarowe stosowane w inżynierii środowiska. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zdobędziesz niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Współcześnie, w dobie popularności zagadnień powiązanych z ekologią i działalnością na rzecz ochrony środowiska, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru nauk przyrodniczych, którzy potrafiliby zastosować swoją wiedzę z codziennym życiu zawodowym.

Dzisiejszy świat jest pełen wyzwań , z którymi muszą poradzić sobie wykształceni inżynierowie, którzy praca po części polega na zachowaniu balansu pomiędzy potrzebami środowiska, a społeczeństwa gospodarki. 

Odpowiedzią na tego typu tendencje i potrzeby stawiane przez obecny rynek pracy jest niezwykle interesujący i nowatorski kierunek studiów, inżynieria i monitoring środowiska.

Ich program skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, ekologią oraz pokrewnymi dziedzinami, które chciałyby rozwijać się w tym kierunku i związać z nim swoją zawodową przyszłość.

Jeżeli ty także należysz do tego grona i marzysz o zdobyciu wszechstronnego wykształcenia i szansy na ciekawy i stabilny zawód, to koniecznie wybierz ten perspektywiczny kierunek!

 

5. Gdzie studiować inżynierię i monitoring środowiska

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek monitoring i inżynieria środowiska:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku inżynieria i monitoring środowiska trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria i monitoring środowiska będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów lub cztery lata, czyli osiem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU INŻYNIERIA I MONITORING ŚRODOWISKA :

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pochwalić się wielopłaszczyznową wiedzą i gruntownym wykształceniem z obszaru ekologii, nauk technicznych i ścisłych. Zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe pozwolą Ci zdobyć ciekawą i rozwijająca pracę w wielu prężnie działających branżach.

Jako absolwent, przede wszystkim będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy w urzędach administracji samorządowej i samorządowej , szczególnie na stanowiskach powiązanych z ekologią i ochroną środowiska. Ponadto, idealnie odnajdziesz się w biurach projektowych i firmach zajmujących się szeregiem działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Równe ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości ze specjalistycznymi laboratoriami, organizacjami ekologicznymi czy przedsiębiorstwami usług komunalnych. Dodatkowo, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zdobyć cenne wykształcenie i nowe, ciekawe perspektywy zawodowe.

 

Absolwent kierunku inżynieria i monitoring środowiska znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • administracja rządowa
 • administracja samorządowa
 • firmy konsultingowe
 • biura projektowe
 • zakłady przemysłowe
 • laboratoria środowiskowe
 • zakłady usług komunalnych
 • organizacje ekologiczne
 • instytucje naukowe
 • szkolnictwo
 • firmy zajmujące się wykonywaniem ekspertyz środowiskowych

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria i monitoring środowiska studia niestacjonarne

Inżynieria i monitoring środowiska studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria i monitoring środowiska studia I stopnia

Inżynieria i monitoring środowiska studia II stopnia

Zobacz inne kierunki ochrona środowiska - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku INŻYNIERIA I MONITORING ŚRODOWISKA

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)