Architektura - Lublin

Studia w Lublinie

na Kierunku Architektura

Odkryj kierunek Architektura w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

26.09.2023

Architektura studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Architektura w Lublinie to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na architekturze w Lublinie w 2023 r. zaczynają się od 5200 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku architektura w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura w Lublinie rozpocznie się 24 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Architektura Lublin - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Architektura to kierunek studiów, który oferuje szeroki zakres wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Studenci tego kierunku rozwijają umiejętności projektowania obiektów architektonicznych oraz zespołów urbanistycznych. Poza zdobyciem wiedzy ogólnotechnicznej architektura stwarza również możliwości rozwoju predyspozycji artystycznych. Podczas studiów studenci poszerzą swoją wiedzę z dziedziny prawa i fizyki, które wykorzystywane są w codziennej pracy architekta. W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak np.: komputerowe wspomaganie procesu projektowania, projektowanie mieszkań czy propedeutyka konserwacji zabytków.

Ukończenie studiów na kierunku architektura daje wiele możliwości zatrudnienia w branży budowlanej i architektonicznej. Absolwenci mogą podjąć pracę w biurach projektowych, pracowniach konserwatorskich, a także firmach zajmujących się architekturą wnętrz na stanowiskach m.in.: urbanisty, konserwatora zabytków, projektanta krajobrazu, menadżera projektu, projektanta mebli. Studia przygotowują też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Uczelnie
W Lublinie architekturę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznejPolitechnice Lubelskiej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku architektura w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, fizyka, j. obcy, j. polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku architektura w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5200 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku architektura w Lublinie >

czytaj dalej wszystko o Architektura - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku architektura najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka, język obcy, język polski.

Studia architektoniczne odnoszą się do kwestii estetycznych, ale nie chodzi przecież tylko o piękno. Ważna jest funkcjonalność i technologia wykonania obiektu. Kandydaci na kierunek architektura w Lublinie przede wszystkim muszą zdać egzamin wstępny z rysunku, ponieważ weryfikacja uzdolnień plastycznych przysłuży się do stworzenia kierunku dla najlepszych w swojej dziedzinie inżynierów. By zwiększyć swoje szanse, warto zadbać o wysokie wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a są to: matematyka, fizyka, język obcy.

 

Architektura Politechnika Lubelska - przedmioty maturalne

Politechnika Lubelska w rekrutacji 2023/2024 na kierunek architektura uwzględnia wyniki z trzech przedmiotów maturalnych: matematyki lub fizyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego. Ponadto kandydaci muszą zdać wstępny egzamin praktyczny z uzdolnień artystycznych. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na architekturę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Lublinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w Lublinie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować architekturę w Lublinie

Kandydaci na architekturę w Lublinie mogą rozpocząć naukę stacjonarną na jednej uczelni publicznej w Lublinie – na Politechnice Lubelskiej.

Architekturę w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym oferuje także jedna uczelnia prywatna – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Ponadto architekturę jako specjalność na innym architekturze informacji oferuje jedna uczelnia publiczna w tym mieście – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Gdzie studiować architekturę bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatne studia na kierunku architektura można podjąć ramach studiów stacjonarnych na jednej uczelni publicznej w Lublinie – na Politechnice Lubelskiej.

Gdzie studiować architekturę niestacjonarnie w Lublinie

Niestacjonarne studia na kierunku architektura oferuje tylko jedna lubelska uczelnia – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dowiedz się więcej architektura w Lublinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na architekturze w Lublinie

Studia niestacjonarne na architekturze w Lublinie są płatne, a cena za jeden rok akademicki na tym kierunku wynosi około 5200 zł. ceny - architektura Lublin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Lublinie nie ma żadnej uczelni, która oferowałaby kandydatom możliwość bezpłatnej nauki niestacjonarnej na architekturze – studia, które nie wiążą się z dodatkowymi opłatami, można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych w publicznej szkole wyższej.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W ramach kształcenia na kierunku architektura studenci nauczą się projektowania przestrzeni oraz różnego typu budynków mieszkalnych i użytkowych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać inwestycją budowlaną. Dowiedzą się także, w jaki sposób tworzyć rysunek techniczny oraz wykorzystywać nowoczesne programy i narzędzia informatyczne, wspomagające proces projektowania. Co więcej, rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki oraz historii i teorii architektury.

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach architektonicznych i urbanistycznych. Ponadto znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych i deweloperskich, wydawnictwach oraz w urzędach administracji architektoniczno-budowlanej.

Studia w Lublinie na kierunku architektura zapewniają swoim studentom wiedzę odnoszącą się do nowoczesnych materiałów i technologii w budownictwie, organizacji procesu budowlanego czy też technik komputerowych wspomagających projektowanie. Znajomość przepisów techniczno-budowlanych, prawa budowlanego czy autorskiego lub też organizacji procesu inwestycyjnego to tylko nieliczne kwestie, które są niezwykle cenne w branży budowlano-architektonicznej.  Absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w pracowniach projektowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach doradztwa technicznego lub w zespołach prowadzących badania naukowe z zakresu architektury.

Absolwenci pracują w zawodzie zarówno w kraju, jak i za granicą. Uzyskując pełne uprawnienia zawodowe, mogą samodzielnie pełnić funkcje techniczne w budownictwie. Absolwenci zajmują się projektowaniem urbanistycznym czy też obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem, a także wykonawstwem i nadzorem budowlanym.

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów obfituje w najważniejsze przedmioty, które przysłużą się w karierze budowlano-architektonicznej. Najważniejsze są oczywiście umiejętności rysunkowe, dlatego w siatce zajęć na pewno znajdziesz zajęcia z rysunku technicznego.

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technologie inżynierskie w obiektach zabytkowych,
 • propedeutykę konserwacji zabytków,
 • mechanikę budowli,
 • fizykę budowli,
 • geometrię wykreślną
 • i wiele innych.

Warto dodać, że studia architektoniczne nie przewidują specjalności.

Absolwenci zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu teorii architektury i urbanistyki, historii, sztuk pięknych, konstrukcji, budownictwa i technologii budowlanych, projektowania architektonicznego i wielu innych. Informacje odnoszące się do kierowania procesami inwestycyjnymi i przepisów techniczno-budowlanych oraz niezbędne umiejętności z zakresu kształtowania przestrzeni i środowiska człowieka, projektowania architektonicznego i urbanistycznego z uwzględnieniem komfortu i bezpieczeństwa użytkowania obiektów, a przede wszystkim zdolności rysunkowe to podstawy sukcesu w branży architektonicznej.

Studia architektoniczne w Lublinie przygotowują Cię także do egzaminu w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, który pozwoli Ci stać się architektem na prawdziwie światową skalę.

 

Ogólne cele kształcenia

Architektura to kierunek studiów, który skierowany jest w szczególności do osób wyróżniających się m.in. zdolnościami analitycznymi, kreatywnością, poczuciem estetyki oraz wyobraźnią przestrzenną. Kandydaci na architekturę powinni również wykazywać się zdolnościami plastycznymi i zmysłem technicznym. W trakcie nauki studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie np. budownictwa, estetyki, sztuk pięknych, a także ekologii, ekonomii czy prawa i administracji.

Studia na architekturze poświęcone są także np. społecznym, kulturowy, przyrodniczym, historycznym, ekonomicznym, prawnym i administracyjnym uwarunkowaniom działalności inżynierskiej. Architektura ma charakter interdyscyplinarny i pozwala studentom zdobyć umiejętności niezbędne m.in. do: dostosowywania architektury do ludzkich potrzeb; wdrażania ekologicznie odpowiedzialnego projektowania zrównoważonego; tworzenia rzetelnych kosztorysów; realizowania projektów budowlanych.

Absolwenci architektury mogą szukać pracy np. w firmach wykonawczych, pracownikach architektonicznych, instytucjach administracji czy w pracowniach konserwatorskich. Architekci zatrudniani są również m.in. w produkcjach filmowych i teatralnych. Nabyte w trakcie studiów zdolności oraz wiedza umożliwiają absolwentom architektury aktywny udział w organizowaniu inwestycji, a także w handlu technologiami i materiałami budowlanymi. Absolwenci mogą odnaleźć się w projektowaniu i realizacji m.in.: wnętrz, wystaw i targów, scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej, reklamy czy grafiki użytkowej.Gdzie studiować na kierunku architektura w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Lubelskiej oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Lubelska oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5200 zł.

Kierunek architektura - uczelnie w Lublinie

 • Politechnika Lubelska
 • czytaj dalej uczelnie w Lublinie

   

  Limity miejsc

  Każda z uczelni w Lubinie przewiduje limit miejsc na poszczególne kierunki studiów. W przypadku architektury jest to 60 miejsc.

  Kandydaci na studia wybierani są na podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje dwa rysunki ołówkiem – natury oraz z wyobraźni oraz egzaminu maturalnego. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę to m.in.: fizyka, język obcy, język polski oraz matematyka. Aby zostać pełnoprawnym studentem należy również dostarczyć w terminie komplet dokumentów.

  Limity miejsc na kierunku architektura w Lublinie: 

  • Politechnika Lubelska: 60

   *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

   

  Ile kosztują studia

  Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne, jednak w przypadku studiów niestacjonarna kwestia finansowa wygląda nieco inaczej. Studia niestacjonarne niezależnie od typu uczelni są płatne. Jednak większość uczelni oferuje możliwość rozłożenia czesnego na raty. Warto również mieć na uwadze, że ceny mogą się różnić w zależności od uczelni.

  Architektura studia w Lublinie - ceny 2023: 

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: od 5200 zł

   *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

   

  Kiedy wyniki rekrutacji

  Dzień ogłoszenia wyników rekrutacji są najbardziej oczekiwanym dniem przez kandydatów. Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na studia będą mogli znaleźć na swoim indywidualnym profilu w systemie IRK, gdzie można znaleźć informację o zdobytej liczbie punktów, a także miejscu.  

  Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:

  • Politechnika Lubelska: 14.07.2023

  *I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

  Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

   

  Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

  Złożenie dokumentów jest bardzo ważnym etapem. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia należy złożyć komplet dokumentów.

  Uczelnie zazwyczaj decydują się na dostarczenie dokumentów osobiście przez kandydatów, istnieje również możliwość dostarczenia dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

  Kandydaci muszą mieć na uwadze, aby zestaw dokumentów był kompletny, a także wysłany w terminie, bowiem niedopatrzenie może grozić wykreśleniem z listy zakwalifikowanych. Szczegółowe informacje o tym jakie dokumenty powinny być dostarczone można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.

   

  Kiedy składamy dokumenty na studia

  Proces rekrutacji na studia na kierunku administracja opiera się na konkursie świadectw, a także egzaminie wstępnym. Kolejnym etapem jest ogłoszenie wyników, a zaraz po tym, kandydaci muszą dostarczyć dokumenty – mają na to zwykle tylko kilka dni, jednak jest to niezwykle ważny etap bowiem niedostarczenie dokumentów będzie równoznaczne z wykreśleniem z listy zakwalifikowanych. Podobnie może zakończyć się również brak kompletu dokumentów lub ich niewłaściwa forma.

  Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:

  • Politechnika Lubelska: od 17.07.2023 do 19.07.2023

  *I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

  ** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

  Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Lublinie - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Lubelska (Wydział Budownictwa i Architektury POLLUB) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura w Lublinie?

Prestiż studiów architektonicznych przyciąga wiele chętnych, którzy pragną połączyć zmysł techniczny i artystyczny zarazem.

Łukasz, student trzeciego roku studiów inżynierskich, wyjaśnił:

Moja mama zawsze powtarzała, że będę urządzał kiedyś ziemię. I chyba miała rację. Uwielbiam projektować świat i marzę o własnej firmie architektonicznej. Może jak Ted Mosby zaprojektuję najwspanialszy budynek banku? A może kolejną wieżę Eiffla? Wiem jedynie, że jestem we właściwym miejscu.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura Lublin studia i stopnia

Architektura Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura Lublin studia stacjonarne

Architektura Lublin studia niestacjonarne

Kierunki architektura i budownictwo w Lublinie

Popularne kierunki architektura i budownictwo niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia