Chemia materiałów i nanotechnologia - Łódź

Chemia materiałów i nanotechnologia - Łódź

Chemia materiałów i nanotechnologia - Łódź

Studia w Łodzi

chemia materiałów i nanotechnologia

Odkryj kierunek chemia materiałów i nanotechnologia w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Chemia materiałów i nanotechnologia studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku chemia materiałów i nanotechnologia to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku chemia materiałów i nanotechnologia w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Uczelnie

W Łodzi chemię materiałów i nanotechnologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Chemii UŁ).
 

Opis kierunku

Nanotechnologia to dziedzina skoncentrowana wokół badania i wytwarzania struktur o rozmiarach pojedynczych cząsteczek, atomów, czy klastrów. Studia gwarantują zgłębienie podstaw chemii (np. ogólnej, organicznej, fizycznej) oraz zdobycie kompetencji, związanych z inżynierią materiałową i nanotechnologią. Studia mają wymiar praktyczny, dzięki czemu np. łatwiej jest nauczyć się organizacji pracy w laboratorium i wykonywania poszczególnych badań.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Wszechstronna wiedza, jaką zapewnia ten kierunek, pozwala na wiele ścieżek rozwoju kariery zawodowej. Absolwenci mogą pracować m.in. w branży chemicznej, elektronicznej, medycznej, czy farmaceutycznej. Sprawdzą się w przemysłowych laboratoriach badawczo-rozwojowych.

czytaj dalej wszystko o Chemia materiałów i nanotechnologia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Chemia materiałów i nanotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia materiałów i nanotechnologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek chemia materiałów i nanotechnologia?

Kandydaci na studia w Łodzi na kierunku chemia materiałów i nanotechnologia muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda łódzka uczelnia ustala je indywidualnie.

Przyszli studenci pierwszego stopnia muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemia materiałów i nanotechnologia w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA W ŁODZI?

Chemia materiałów i nanotechnologia to kierunek idealny dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie nauki, obejmującej wytwarzanie i badania struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów, cząsteczek i klastrów, dodatkowo zainteresowanych chemią materiałów.

Oczywiście w programie studiów znajdziesz przedmioty odnoszące się do najważniejszych działów chemii, to znaczy do chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej, a także do technologii chemicznej, która w znaczący sposób poszerzy informacje z zakresu chemii materiałów, nanotechnologii, inżynierii materiałowej.

Poszczególne przedmioty będą realizowane w laboratoriach wyposażonych w aparaturę pomiarową najnowszej generacji.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Chemię materiałów i nanotechnologię możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i realizowane są w trybie dziennym.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi, umożliwiającymi zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku chemia materiałów i nanotechnologia w Łodzi zdobywają rzetelne wykształcenie obejmujące nanomateriały wraz z informacją odnoszącą się do nanocząstek metali stosowanych do leczenia ran oraz jako nośniki leków antynowotworowych.

Dowiesz się także, czym są materiały ceramiczne, fotokatalizatory do oczyszczania wody i powietrza, polimery i ich kompozyty o właściwościach samoczyszczących i hydrofobowych.

Interdyscyplinarny program studiów oraz realizowane praktyki zawodowe umożliwią Ci rozwinięcie umiejętności obejmujących projektowanie i syntezę nanomateriałów, kształtowanie ich właściwości, obsługę nowoczesnej aparatury badawczej, eksplorację i poszukiwanie nowych obszarów zastosowań nanomateriałów i nanotechnologii.

Studia w tym zakresie są niejako odpowiedzią na zapotrzebowania na specjalistów, których poszukują współcześni pracodawcy. Możesz być pewien/pewna, że to, czego się nauczysz, będzie na tyle pożądane, że zagwarantuje Ci wiele możliwości zatrudnienia.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA W ŁODZI?

Studia na kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia trwają 3 i pół roku (studia I stopnia).

Chemia materiałów i nanotechnologia w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA W ŁODZI?

Absolwenci chemii materiałów i nanotechnologii w Łodzi szczycą się wiedzą i umiejętnościami, które są niezbędne w pracy w przedsiębiorstwach, zajmujących się produkcją innowacyjnych materiałów przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury badawczej w branży chemicznej i jej pokrewnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia materiałów i nanotechnologia:

  • firmy, które specjalizują się w produkcji i dystrybucji chemikaliów lub nowoczesnej aparatury badawczej
  • instytuty naukowo-badawcze
  • parki nanotechnologiczne
  • przemysłowe laboratorium badawczo-rozwojowe

Praktyczne i merytoryczne przygotowanie do pełnienia zawodu pozwoli Ci także podjąć pracę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, które zajmują się wdrażaniem nowoczesnych materiałów z branży chemicznej, medycznej, elektronicznej, farmacji. Możesz także rozpocząć karierę naukową zarówno w kraju, jak i za granicą.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Chemia materiałów i nanotechnologia w Łodzi?

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Chemia materiałów i nanotechnologia Łódź studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemia materiałów i nanotechnologia w Łodzi

Studia II stopnia

Kierunki chemiczne w Łodzi

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia